Välkommen till Pilgrimsvägen Skåne Blekinge

Birgittavägen - söder och norr

Birgittavägen Från Lund mot Söder (Barmhärtighetens väg) till Malmö. Mot Norr – till Skånes Fagerhult och vidare till Vadstena och Nidaros.

Läs mer: Birgittavägen

Mariavägen

Från Trelleborg till Dalby

Läs mer: Mariavägen

Sankt Olofsleden

Från Lund till Simrishamn

Läs mer: Sankt Olofsleden

Sankta Magnhilds väg

Från Klippan till Harlösa

Läs mer: Sankta Magnhilds väg

Paradisvägen

Från Simrishamn till Fridafors

Läs mer: Paradisvägen

Eginoleden

Från Karlskrona till Kiaby

Läs mer: Eginoleden

Att pilgrimsvandra är att färdas i ett inre såväl som yttre landskap 

Pilgrimsvägen Skåne Blekinge invigdes söndagen för pingst 2009 och är ett sammanhängande nätverk av pilgrimsleder i Lunds stift. Från Trelleborg i söder till Skånes Fagerhult i norr, från Malmö i väster till Karlskrona i öster erbjuder pilgrimsvägen en möjlighet att söka andlig återhämtning, stillhet och hälsa i vandringen. Pilgrimsvägen är en del av det stora europeiska nätverk av leder som binder samman Nidaros i norr med Santiago de Compostela i söder. Men Pilgrimsvägen erbjuder också vandraren en möjlighet att upptäcka den andliga skatt som ryms i närområdet; vacker natur, hundratals medeltida och nyare kyrkobyggnader, städer och byar där människor möts och vägar korsas.

 

Senaste från pilgrimsvägen

Pilgrims vårmöte i Lund – i samarbete med Pilgrimsplats Liberiet och domkyrkan

Många tillsammans – och däribland domkyrkoförsamlingen och Pilgrimsplatsen – arrangerar årets Pilgrims vårmöte. Ett möte för unga som vill samtala om tro och teologi. Sprid gärna!

Pilgrimsbönen – del i årets ekumeniska bönevecka.

Guds hand leder oss! Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 75 länder. den infaller varje år 18-25 januari. Materialet för böneveckan för kristen enhet 2018 har utarbetats av en ekumenisk grupp i Karibien. Detta präglar utformningen av innehållet med temat Guds hand leder oss. Kristna i Karibien […]

Svenska kyrkan i Köpenhamn inbjuder till pilgrimsvandring och katedralsresa

Vill du delta i ekumenisk vandring i Köpenhamn eller resa på Katedralsresa till England? Svenska kyrkan i Köpenhamn erbjuder vandringar och pilgrimsresor. Läs mer på deras hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/kopenhamn/kirkevandringen https://www.svenskakyrkan.se/kopenhamn/katedralresa-till-england