Välkommen till Pilgrimsvägen Skåne Blekinge

Från Lund mot Söder (Barmhärtighetens väg) till Malmö. Mot Norr – till Skånes Fagerhult och vidare till Vadstena och Nidaros.

Läs mer: Birgittavägen

Från Trelleborg till Dalby

Läs mer: Mariavägen

Från Lund till Simrishamn

Läs mer: Sankt Olofsleden

Från Klippan till Harlösa

Läs mer: Sankta Magnhilds väg

Från Simrishamn till Fridafors

Läs mer: Paradisvägen

Från Karlskrona till Kiaby

Läs mer: Eginoleden

Att pilgrimsvandra är att färdas i ett inre såväl som yttre landskap 

Pilgrimsvägen Skåne Blekinge invigdes söndagen för pingst 2009 och är ett sammanhängande nätverk av pilgrimsleder i Lunds stift. Från Trelleborg i söder till Skånes Fagerhult i norr, från Malmö i väster till Karlskrona i öster erbjuder pilgrimsvägen en möjlighet att söka andlig återhämtning, stillhet och hälsa i vandringen. Pilgrimsvägen är en del av det stora europeiska nätverk av leder som binder samman Nidaros i norr med Santiago de Compostela i söder. Men Pilgrimsvägen erbjuder också vandraren en möjlighet att upptäcka den andliga skatt som ryms i närområdet; vacker natur, hundratals medeltida och nyare kyrkobyggnader, städer och byar där människor möts och vägar korsas.

 

Senaste från pilgrimsvägen

Nya pilgrimsmässor

Pilgrimsrörelsen har haft en tradition att fira pilgrimsmässa enligt en ordning som i mycket inspireras från Vadstena Pilgrimscentrum och bland annat presenterats i Lilla Pilgrimsboken och Pilgrimens Tidegärd. Liksom Sinnesromässan har pilgrimsmässan blivit ett viktigt signum för pilgrimsrörelsen. Av tradition har pilgrimsmässa firats utifrån en enklare ordning som kunnat användas ute på vandringar, men också […]

PILGRIMSKATEKUMENAT OCH MEDVANDRARSKAP 2018-19

För femte året i rad erbjuder vi pilgrimskatekumenat för den som söker fördjupning och förankring i trons liv, och kanske har en längtan efter dop eller konfirmation. I år inbjuder vi också för första gången till medvandrarskapet. Det vänder sig till den som vill reflektera vidare över det kristna livet och lärjungaskapet och redan är […]