bild01
bild02
bild03
bild04
bild05
bild06
bild07
bild08
bild09
bild10
bild11
bild12
bild13

Pilgrimskatekumenat i Lunds stift

Vill du vandra med andra i samtal om liv och tro, om längtan och sökande?

Att vara pilgrim och katekumen är två sätt att att vandra trons och livets väg. Båda har sina rötter i kyrkans historia. I pilgrimskatekumenatet förenas de.

En pilgrim vandrar mot både ett inre och ett yttre mål. Genom vandringen kan något hända med oss som förändrar oss. En katekumen är också en pilgrim på trons och livets väg, en människa som söker det bekräftande mötet med Gud.

Pilgrimskatekumenatet tar sin utgångspunkt i deltagarnas längtan, erfarenhet och frågor.

Pilgrimskatekumenatet kan leda till dop, dopbekräftelse eller konfirmation.

Vare sig du känner dig osäker och tveksam, nyfiken eller redan har en tro kan du vara med i pilgrimskatekumenatet.

Vi träffas nio gånger mellan september 2016 – maj 2017. En del träffar vandrar vi från en plats till en annan, andra träffar är på ett och samma ställe. En gång blir en reträtt på Killans bönegård. Träffarna sker mestadels i sydvästra Skåne med fokus kring Lund.

Vandringarnas längd och takt anpassas efter deltagarna, vandringarnas syfte är långsamhet och eftertanke. Praktiska saker som transporter och mat löser vi gemensamt efterhand.

KOSTNAD: Självkostnadspris, mat och boende på Killans bönegård.

ANMÄLAN: till pilgrim@lundsdomkyrka.se senast den 20 augusti 2016.

MER INFORMATION: magnus.heberlein@svenskakyrkan.se eller anna.alebo@svenskakyrkan.se

I SAMARBETE MELLAN: Nätverket Pilgrim Väster, Pilgrimsplats Liberiet, Lunds domkyrkoförsamling, Lunds stift, Sensus och Killan.

pilgrim1

 

 

 

 

Öresundsbron
Pilgrim Malmö

Pilgrimsvägen Skåne Blekinge börjar i väster i Sankt Johannes kyrka mitt i Malmö. Inne i kyrkan kan du läsa om vad det innebär att vara en pilgrim. Härifrån sänds pilgrimer som vill vandra längs pilgrimsvägen som går via Sankt Petri kyrka, Sankt Pauli kyrka och Kirsebergs kyrka i Malmö. Att vandra inne i storstaden Malmö som pilgrim är en mäktig upplevelse - att gå långsamt, tyst och andligt mitt i strömmen av skyndande människor.

Pilgrim Malmö
kyrkan_halmbal5
Pilgrim Österlen

I östra Skåne ligger byn Sankt Olof som på medeltiden hette Lunkende. Bynamnet föll bort eftersom alla pilgrimer skulle till Olofskyrkan. Så kom det sig att byn fick kyrkans och det norska helgonets namn - Sankt Olof. Pilgrimsvägen i öster går också till premonstratensklostret i Tumathorp, nuvarande Östra Tommarp, Killans bönegård i Östra Vemmerlöv och det lilla Knäbäcks kapell, som alltid är öppet.

Pilgrim Österlen
vatten_ljus
Pilgrim Väster

Lunds domkyrka med Pilgrimsplats Liberiet utgör navet på pilgrimsvägen. Från Lund går vägen västerut till Malmö, norrut via Bjärreds pilgrimsförsamling och österut mot Österlen och Trelleborg.

Pilgrim Väster
vårskog
Pilgrim Höör

Mitt i Skåne, i Hallaröd, finns en av Lunds stifts Olofskyrkor. Mellan Höör och Hallaröd har det under många år funnits en pilgrimsväg som nu är en del av pilgrimsvägen Skåne Blekinge. Den som vandrar diagonalleden från Höör åt sydost når till slut Sankta Magnhilds källa och kyrka i Fulltofta. Den som vandrar åt nordväst når platsen för det gamla cisterciensklostret i Herrevad.

Pilgrim Höör
På väg mot Fru Astad
Pilgrim Söder

Längst i söder börjar pilgrimsvägen Skåne Blekinge i ruinerna efter Franciskanklostret i Trelleborg. Vägen går sedan vidare norrut till pilgrimskyrkan i byn Fru Alstad, som en gång hette Vår Fru Marias kyrka i Östra Alestad by. Intill kyrkan finns en Johanneskälla. Vägen går vidare via Börringe kloster, Sturups flygplats, Genarps och Gödelövs kyrkor till Dalby - Nordens äldsta bevarade kyrkobyggnad.

Pilgrim Söder
Jan-Eric under en fördjupande paus
Pilgrim Blekinge

Från Kiaby i nordöstra Skåne kan du vandra norrut via Bäckaskogs slott och Ivön, Vånga kyrka och in i Blekinge via Jämshög till Kyrkhult där Pilgrimsleder Småland-Öland tar vid. En annan väg från Kiaby går österut in i Blekinge via Sövesborg, Karlshamn, Ronneby till Karlskrona. Fredrikskyrkan i Karlskrona utgör målet i öster, eller starten. Här finns information om pilgrimsvandringar och härifrån kan du bli sänd.

Pilgrim Blekinge

Pilgrimsvägen Skåne Blekinge

Här ser du hela Pilgrimsvägen Skåne Blekinge. Klicka på kartan eller välj en delsträcka i listan till vänster. Norr om Skånegränsen planerar Småland och Växjö stift att dra pilgrimsvägen vidare från Skånes Fagerhult mot Vadstena/Nidaros och från Kyrkhult mot Växjö.