Ny kartlösning för Pilgrimsvägen

Den 80 mil långa Pilgrimsvägen Skåne Blekinge har fått en ny kartlösning för webb och mobil som kommer att öka tillgängligheten betydligt. Nu kan man nå kartorna direkt i mobilen, skriva ut dem enkelt från webben och interagera med andra pilgrimer. Här hittar du kartorna.

Med den nya kartlösning kan pilgrimer också få tips om var de kan äta, bo och be. Varje sträcka har nu också ett eget namn, sträckan mellan Malmö och Lund heter till exempel Barmhärtighetens väg. Ulf Sighede, som vandrat hela Pilgrimsvägen har tagit fram kartlösningen som heter Paxwalk. På Paxwalk kan pilgrimer också dela med sig av sina vandringar i ord och bild, och få inspiration från andra.

 

 

 

 

 

 

Senaste från våra pilgrimsbloggar

2017-11-30 |

Nya pilgrimspass

2017-11-29 |

En ny grund för Liberiet

Pilgrim Malmö

Pilgrimsvägen Skåne Blekinge börjar i väster i Sankt Johannes kyrka mitt i Malmö. Inne i kyrkan kan du läsa om vad det innebär att vara en pilgrim. Härifrån sänds pilgrimer som vill vandra längs pilgrimsvägen som går via Sankt Petri kyrka, Sankt Pauli kyrka och Kirsebergs kyrka i Malmö. Att vandra inne i storstaden Malmö som pilgrim är en mäktig upplevelse - att gå långsamt, tyst och andligt mitt i strömmen av skyndande människor.

Pilgrim Malmö
Pilgrim Österlen

I östra Skåne ligger byn Sankt Olof som på medeltiden hette Lunkende. Bynamnet föll bort eftersom alla pilgrimer skulle till Olofskyrkan. Så kom det sig att byn fick kyrkans och det norska helgonets namn - Sankt Olof. Pilgrimsvägen i öster går också till premonstratensklostret i Tumathorp, nuvarande Östra Tommarp, Killans bönegård i Östra Vemmerlöv och det lilla Knäbäcks kapell, som alltid är öppet.

Pilgrim Österlen
Pilgrim Väster

Lunds domkyrka med Pilgrimsplats Liberiet utgör navet på pilgrimsvägen. Från Lund går vägen västerut till Malmö, norrut via Bjärreds pilgrimsförsamling och österut mot Österlen och Trelleborg.

Pilgrim Väster
Pilgrim Höör

Mitt i Skåne, i Hallaröd, finns en av Lunds stifts Olofskyrkor. Mellan Höör och Hallaröd har det under många år funnits en pilgrimsväg som nu är en del av pilgrimsvägen Skåne Blekinge. Den som vandrar diagonalleden från Höör åt sydost når till slut Sankta Magnhilds källa och kyrka i Fulltofta. Den som vandrar åt nordväst når platsen för det gamla cisterciensklostret i Herrevad.

Pilgrim Höör
Pilgrim Söder

Längst i söder börjar pilgrimsvägen Skåne Blekinge i ruinerna efter Franciskanklostret i Trelleborg. Vägen går sedan vidare norrut till pilgrimskyrkan i byn Fru Alstad, som en gång hette Vår Fru Marias kyrka i Östra Alestad by. Intill kyrkan finns en Johanneskälla. Vägen går vidare via Börringe kloster, Sturups flygplats, Genarps och Gödelövs kyrkor till Dalby - Nordens äldsta bevarade kyrkobyggnad.

Pilgrim Söder
Pilgrim Blekinge

Från Kiaby i nordöstra Skåne kan du vandra norrut via Bäckaskogs slott och Ivön, Vånga kyrka och in i Blekinge via Jämshög till Kyrkhult där Pilgrimsleder Småland-Öland tar vid. En annan väg från Kiaby går österut in i Blekinge via Sövesborg, Karlshamn, Ronneby till Karlskrona. Fredrikskyrkan i Karlskrona utgör målet i öster, eller starten. Här finns information om pilgrimsvandringar och härifrån kan du bli sänd.

Pilgrim Blekinge

Pilgrimsvägen Skåne Blekinge

Här ser du hela Pilgrimsvägen Skåne Blekinge. Klicka på kartan eller välj en delsträcka i listan till vänster. Norr om Skånegränsen planerar Småland och Växjö stift att dra pilgrimsvägen vidare från Skånes Fagerhult mot Vadstena/Nidaros och från Kyrkhult mot Växjö.