Välkommen till Pilgrimsvägen Skåne Blekinge

Från Lund mot Söder (Barmhärtighetens väg) till Malmö. Mot Norr – till Skånes Fagerhult och vidare till Vadstena och Nidaros.

Läs mer: Birgittavägen

Från Trelleborg till Dalby

Läs mer: Mariavägen

Från Lund till Simrishamn

Läs mer: Sankt Olofsleden

Från Klippan till Harlösa

Läs mer: Sankta Magnhilds väg

Från Simrishamn till Fridafors

Läs mer: Paradisvägen

Från Karlskrona till Kiaby

Läs mer: Eginoleden

Att pilgrimsvandra är att färdas i ett inre såväl som yttre landskap 

Pilgrimsvägen Skåne Blekinge invigdes söndagen för pingst 2009 och är ett sammanhängande nätverk av pilgrimsleder i Lunds stift. Från Trelleborg i söder till Skånes Fagerhult i norr, från Malmö i väster till Karlskrona i öster erbjuder pilgrimsvägen en möjlighet att söka andlig återhämtning, stillhet och hälsa i vandringen. Pilgrimsvägen är en del av det stora europeiska nätverk av leder som binder samman Nidaros i norr med Santiago de Compostela i söder. Men Pilgrimsvägen erbjuder också vandraren en möjlighet att upptäcka den andliga skatt som ryms i närområdet; vacker natur, hundratals medeltida och nyare kyrkobyggnader, städer och byar där människor möts och vägar korsas.

 

Senaste från pilgrimsvägen

Pilgrimsliv i domkyrkan

Domkyrkan är en samlingspunkt för stiftets församlingar. Som stiftskyrka pekar den på en gemenskap som är större än det lokala sammanhanget, på en samhörighet med andra kristna och med världen. Den pekar mot det som förenar oss, Kristus, han som kommer till oss som en främling, som en pilgrim. Det är den mest besökta kyrkan i […]

Pilgrimsvägens symbol – korset

Symbolen för pilgrimsvägen är ett kors inhugget i en nisch i det lilla kapellet i kryptans nordöstra hörn, alldeles invid brunnen. Korset är ett så kallat ringkors eller Jerusalemskors, förmodligen från 1100-talet, kanske äldre. Korset är mycket enkelt. Som om någon lagt två träbitar ovanpå varandra och sedan flätat samman dem med tre vidjor – de […]

Vandra i labyrinten

Vid stora pilgrimsmål finns ofta en labyrint. En pilgrim bryter upp och ger sig av mot en helig plats för att möta Gud. Men man behöver inte gå långt eller länge för att vara pilgrim. En pilgrimsvandring handlar inte så mycket om att gå långt som att gå djupt.         I det […]