Sommar på Pilgrimsplats Liberiet

Pilgrimsplats Liberiet är Lunds stifts pilgrimscentrum och navet i Pilgrimsvägen Skåne Blekinge. Pilgrimsplatsen finns till för dig som vill veta mer om pilgrimsvandring – både den yttre och den inre. Välkommen till oss i sommar!

Onsdag
8.50 Tyst bön i Domkyrkans krypta.
9-9.15 Pilgrimsbön i Domkyrkans krypta.
9.20-9.50 Samtal om dagens bibeltext på Pilgrimsplatsen.
10-15 Öppet för information och samtal.
18.30 Kvällsmässa i Domkyrkan.
19.15-21 Vandring till heliga platser i Lund, 10 och 24 juli. Vandring med Frälsarkransen 7 och 21 augusti. OBS! Anmälan!

Torsdag och fredag
8.50 Tyst bön i Domkyrkans krypta.
9-9.15 Pilgrimsbön i Domkyrkans krypta.
9.20-9.50 Samtal om dagens bibeltext på Pilgrimsplatsen.
10-12 Öppet för information och samtal.