Tågolyckan i Santiago de Compostela

Våra tankar och böner

Vi ber för överlevande och sörjande och alla drabbade i denna tragedi, för oss närmre dig och varandra i Jesu namn Amen