En ny grund för Liberiet

Vi söker stenar att lägga i golvet till Pilgrimscentrum Liberiet. När gropen som är där idag ska fyllas igen hoppas vi få placera stenar från olika platser, heliga platser, ställen längs vägen, stenar som rymmer berättelser och minnen av människor och tider. Så att världen får rymmas under våra fötter där.

Första stenen kommer från Dopplatsen vid Jordanfloden. Vi ber dig skicka andra stenar från andra platser. Tillsammans bildar de en väv av berättelser.