Böcker om pilgrim och andlig fördjupning…

Här kan du finna förslag på litteratur om pilgrim och andlig fördjupning. Listan som består av olika slags texter – teologi och andlig vägledning, skönlitteratur och annat – kommer att fyllas på efterhand. Lämna gärna egna förslag. Tanken är att den ska kunna fungera som en inspiration och resurs.

Länkar på Pilgrimsvägens hemsida:

Pilgrimskatekesen

Livsmod – pilgrimens nyckelord som hjälpmedel till andlig hälsa

Vandring till heliga platser  i Lund – Anna Alebo

Via Dolorosa – en långfredagsvandring med Kristus

Långfredagsvandring

Nedladdningsbart:

Pilgrimsstaven – till stöd för din livsvandring

En kort introduktion i pilgrimskapets andlighet av Hans-Erik Lindström. Bekanta dig med pilgrimens sju längtansord. Finns tillgänglig som fri pdf:

Pilgrimsstaven Hans-Erik Lindström

På väg till Emmaus – om vandring och pilgrimskap, av Hans-Erik Lindström

Pilgrimscentrum i Vadstena

Nedladdningsbara texter från Pilgrimscentrum i Vadstena

 

 

Tankar och reflektioner om pilgrim

En Gud på knä – Anna Alebo

Vägen fram till påsk är fastan, 40 dagar lång – och Anna Alebo berättar om hur vi kan gå den som pilgrimer. Hon tar labyrinten utanför Lunds domkyrka till hjälp och leder oss fram till mötet med Jesus och skärtorsdagens måltid där vi alla får vara med. Anna Alebo är präst i Lunds stift och kaplan på den heliga Killans bönegård. Hon var tidigare Lunds stifts pilgrimspräst. Hon har tidigare skrivit boken: ”Vandra med Frälsarkransen.” En Gud på knä är den fjärde boken i serien Ärkebiskopens fastebok för enskild eller gemensam reflektion. Antje Jackelén har skrivit bokens förord.

Road to Emmaus – Jim Forest

In an age of tourism, the great challenge is to see ourselves at a deeper level: the dimension of pilgrimage. Being a pilgrim might involve a journey to distant places associated with God-revealing events, but it has more to do with simply living day by day in a God-attentive way. Jim Forest’s book assists the reader to see one’s life as an opportunity for pilgrimage, whether in places as familiar as your living room or walking the pilgrim path to Santiago de Compostela. Drawing on the wisdom of the saints and his own wide-ranging travels, Forest leads us to a range of ”thin places,” including Iona, Jerusalem, the secret annex of Anne Frank, the experience of illness, the practice of hospitality, and other places and occasions where we may find ourselves surprised by grace.

Salt, bröd och vin, en pilgrimsteologi – Martin Lind

Med boken Salt, bröd och vin vill Martin Lind bjuda in till pilgrimsvandringar och bidra till reflektion, eftertanke och ökad förståelse av människans villkor på Guds jord.

Salt, bröd och vin kan tyckas vara tre skilda saker, men orden står i den här boken för den heliga samhörigheten. Varje människas liv hör samman med andras. Salt har i kristen tradition varit en symbol för samhällskritik, att våga yttra även de salta orden är nödvändigt för kyrkan i varje tid. Bröd och vin leder tankarna till den dagliga måltiden och till den heliga måltiden, nattvarden. Pilgrimsvandrandet kan hjälpa oss att se hur allting i livet hålls ihop.

Naturens katedral – Hans-Erik Lindström

Bekymmerslöst flyger måsen. Som en skön vilstol ligger slänten utsträckt. Daggkåpan samlar in morgondaggens droppar och inbjuder fjärilar och trollsländor till ett morgondopp.Ibland blir vi för stora för oss själva. Då kan naturens perspektiv hjälpa oss att upptäcka glädjen bakom bekymmerslösheten, vilan i att bara finnas och kraften av att få bli vattenkällor för andra.I Naturens katedral finns mycket att upptäcka för alla naturälskare, både för den som gärna tar en tur i lilla skogskanten och för den som ger sig iväg på större äventyr. Naturen kan vara en tillflykt och ett eget rum. Där finns vilan från det som trycker på utifrån, här kan vi få ny inspiration till att hantera livet.Boken innehåller 50 naturmeditationer skrivna av pilgrimsprästen Hans-Erik Lindström. Bokens illustrationer är gjorda av Anna Lindström. Hans-Erik Lindström har tidigare gett ut ett 20-tal böcker. Han har också varit med och byggt upp Nordens första pilgrimscentrum i Vadstena.

 

Under mandelträdet – Magnus Malm

Mandelträdet blommar före de andra träden, som ett förebud till vårens ankomst. När allt verkar dött och förtorkat är mandelträdet det vaksamma tecknet på livets seger mot alla odds. Att leva med Gud är att leva under mandelträdet. Genom alla livets årstider vakar Gud över sitt ord. Att vandra med Gud är som att färdas i ett okänt landskap. Vid vägskäl och rastplatser ristar du dina tecken: ”jag var här”. Andra vandrare kan se dem och känna ett tyst samförstånd. Det här en bok med anteckningar för det inre livet – pilgrimsklotter för alla vandrare på väg mot det heliga.

Vandring till sanningen – Wilfrid Stinissen

”Jag är vägen, sanningen och livet”, säger Jesus.Gud är sanning.När Gud säger: ”Jag är den jag är”, uttrycker han sanningens innersta väsen. Jag tror att den bästa andliga övningen består i att öva sig i sanning! När vi kommer i kontakt med sanningen kommer vi oundvikligen i kontakt med Gud. Ju sannare vi blir, desto mer närmar vi oss honom.Denna bok vill vara en hjälp att röja bort de hinder som står i vägen. Den sträcker sig mot sanningen. Den vill öppna vägar. Den vill hjälpa dig att se.
Wilfrid Stinissen26 kapitel om att vara en vandrare och om att leva tillsammans med den som själv är målet. Vandring till sanningen kom ut första gången 1987 och har varit ständigt efterfrågad sedan dess. Denna nyutgåva har fått ett nytt förord av Wilfrid Stinissen själv.

Vägar till insikt och utsikt – Berg i religiösa traditioner

Jag stannar över natt i Bergstoppens tempel, lyfter min hand och rör vid stjärnorna. Jag vågar inte tala med hög röst av fruktan att störa gudarna i himlen.

Li Po (Li Bo), 700-talet, ur dikten »Bergstoppens tempel«, översättning Göran Malmqvist.

Att berg förknippas med helighet är ett återkommande fenomen världen över och genom historien. Berg har fyllt människor med bävan och förundran. Vandrare bestiger berg för att nå en anslående utsikt, en punkt i världen som låter dem blicka långt ut åt alla håll. Pilgrimer och eremiter har i stället använt berg för att nå insikt, att blicka lika långt, fast inåt. Berg kan vara både farliga och ta liv och livgivande och upprätthålla liv.

Alla dessa motpoler ryms i antologin Vägar till insikt och utsikt. Berg i religiösa traditioner, som ger en lång rad exempel på hur människans fascination för berg har utformats i olika kontexter och i olika religiösa traditioner.

Redaktörer: Eva Hellman och Lena Roos, Artos & Norma förlag

Om pilgrimen och pilgrimsvandringen

Gå med Gud – ett sätt att erövra långsamhetens kultur – red Hans-Erik Lindström

En introduktion i pilgrimsvandring.

I sökandet efter andra sätt att leva har pilgrimstanken fått förnyad aktualitet. Den berättar om en inre vandring – i den yttre vandringens form – och den vill få oss att upptäcka att det bortom det yttre landskapet kan skönjas ett inre. I boken ger de olika författarna olika perspektiv på pilgrimstemat – bibliskt, historiskt, ekologiskt, teologiskt.

Ingen bild.

Lilla pilgrimsboken – red Hans-Erik Lindström

Att pilgrimsvandra, alltså att vandra mot en helig plats eller för att söka livets mening, blir alltmer populärt. En fantastisk möjlighet för nutidens människor att vända sig inåt för att bättre kunna leva utåt. Lilla Pilgrimsboken kan bli din hjälp på vandringen. Den ger både praktisk vägledning och ett andligt förråd av böner, psalmer, bibelord och korta meningar att meditera över.

Boken får lätt plats i fickan. Den nya upplagan av Lilla Pilgrimsboken har något större format och därmed ökad läsbarhet, justerat förord, nyskriven inledning med de sju nyckelorden, två mässor, samt uppdaterat innehåll och litteraturlista.

Pilgrimsliv, handbok för vandrare – Hans-Erik Lindström

Pilgrimsliv vänder sig till den som är intresserad av pilgrimsvandringen som idé. Här finns bakgrund, tankar och fakta om pilgrimsvandringen. Boken kan också fungera som en handledning för att leda en grupp på vandring.
Boken innehåller tre delar. Pilgrimens historia och omvärld. En tolkning av pilgrimens själ, teologi och avslutas med det praktiska kring pilgrimsvandringen. Handboken vänder sig till den enskilde och grupper som vill ha stöd för att börja eller fortsätta med pilgrimsvandring. I anslutning till de olika kapitlen finns frågeställningar till texten och i slutet av boken ett kapitel som riktar sig till den som vill använda boken i kurssammanhang.

Pilgrimens sju nyckelord: inspiration på din livsresa – Hans-Erik Lindström

Alltsedan mitten av 1990-talet har intresset och engagemanget för pilgrimsvandringar ökat, inte bara i Sverige utan i hela Skandinavien. Pilgrimscentra har startats i bland annat Vadstena, Stockholm, Göteborg, Lund, Skara och Norrköping och flera är på väg.

Men pilgrimsrörelsen kan inspirera fler än dem som ger sig ut med kängor och vandringsstav. Pilgrimens sju nyckelord bär på det som många redan verkar längta efter i sin vardag.

De sju orden: frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet, delande kan hjälpa oss att leva enklare och mer naturligt, menar Hans-Erik Lindström.

Tankegångar om pilgrimsteologi : samlade vid Seminarium om pilgrimsteologi – red Tomas Wettermark

Pilgrimstänkande är urmänskligt. Att vara till, röra sig och mogna. Att söka en rytm i livet. Att be och arbeta, be och pilgrimsvandra. Att vilja, söka möjligheter och ibland kunna. Att gå, rasta och omorienteraoch välja väg. Att starta, komma till delmål och nå fram. Vilka är vägarna och vilket är målet? Hur ser vägarna ut och vilket är målet? Vad är en pilgrim? Vad är pilgrimsteologi? Några av oss, nej alla, har funnit stor glädje i att ägna liv, tanke och bön åt att reflektera över det. Vi har pilgrimsvandrat/livsvandrat och reflekterat och mediterat och kontemplerat. Och vi behöver ta del av varandras erfarenheter tankegångar.

Från Pilgrimscentrum Vadstena

Den långsamma kärleken – i nöd och lust – pilgrimens nycklar

Helene F Sturefelt

 The archetype of pilgrimage

Med bibeln som vägmärke

The Pilgrim God – a biblical journey – br John of Taizé

The Way of the Lord – A New Testament Pilgrimage

Ett bibelstudium av Gamla och Nya testamentet med fokus på Gudsfolkets vandring och på den Gud som vandrar med sitt folk genom tid och rum. Texterna har vuxit fram ur bibelsamtal i Taizé med unga vuxna utifrån temat ”Faith as Pilgrimage”.

 

Andens folk : en lärjungavandring genom Apostlagärningarna – Peter Halldorf

I Andens folk tar Peter Halldorf med oss på en vandring genom Apostlagärningarna. Han följer händelseutvecklingen i Apostlagärningarna men tar under vägen upp tematiska frågor som tradition och förnyelse, ledarskap, vittnesbörd och andlig urskillning. Frågor som var viktiga för den unga kyrkan och som förblir angelägna i vår egen tid.

Peter Halldorf låter berättelsen stå i förgrunden i stället för att analysera varje enskild bibelvers. Fokus ligger på den kristna efterföljelsen, som är den röda tråden i bibelboken.

Alla himlens fåglar har flytt: profeten Jeremia i sin egen tid och i vår – Peter Halldorf

Den här boken är ett försök att läsa en av urtidens profeter, inte bara i den tid som var hans men också i den otyglade och komplexa tid som är vår. Jeremias liv är som ett rop i natten. Det är i detta ihållande mörker som profetens liv och våra möts. Han är den broder som står på vår sida. Hans poesi är livfull, personligt särpräglad och rymmer stor konkretion. Den är ett rop som stiger ur vårt betryck. Jeremia lär oss att läsa poesi som bön och bön som poesi. Under läsningen och bönen kan det visa sig att alla de sekler som ligger mellan oss och Jeremia blir upplösta. Och vi samtida med profeten från Anatot.

Nyckelhålet – Caroline Krook

Nyckelhålet är den sjätte boken i serien Ärkebiskopens fastebok för enskild eller gemensam reflektion. Caroline Krook tar oss genom fastetiden med konstnären Dan Wolgers bilder som vägmärken. Utifrån de femton scenerna som gestaltar Jesus liv fram till påsken ger hon oss sina tankar och reflekterar över våra liv i dag.

”Här stannar vi: ett nyckelhål som är Kristus. Bakom nyckelhålet kan vi se en annan värld. Genom honom, Kristus, kan vi för ett ögonblick kika in i den världen. Vi ser inte så mycket, för det gör man inte genom ett nyckelhål. Vi ser ingenting åt sidorna, ingen helhet, ändå ser vi ett annat rum än det vi kikar från. Om vi inte hittar nyckelbrickan med hålet ser vi ingenting.”

Ärkebiskop Antje Jackelén har skrivit bokens förord, och för varje såld bok går tio kronor till Svenska kyrkans fasteinsamling.

 

Ett hjärta större än världen – att följa Jesus enligt bergspredikan – Magnus Malm

Vad innebär det att följa Jesus i början av 2000-talet? Är det möjligt för oss idag att gräva oss ner till den ursprungliga radikalitetens källor, med risk för sättningar och ras i våra egna system? Ett bra ställe att gräva är Jesu bergspredikan. Redan efter några spadtag stöter man på spår som leder rakt in i vår tids kärnfrågor:

Individualismens återvändsgränd
Klyftan mellan fattiga och rika
Jakten på synlighet och bekräftelse
Pengar och andra identitetsmarkörer
Stress och splittring
Synen på våld och makt
Andlighetens marknad
Arbete och försörjning
Oron inför framtiden
Vår plats i jordens ekosystem

Detta och mycket annat berör Jesus i sin undervisning i bergspredikan. Den här boken är inte så mycket en teologisk utläggning av denna berömda text, snarare en beskrivning av efterföljelse i vår tid med bergspredikans tre kapitel som vägmärken.

Boken kan köpas via Arken och även via nätbokhandlare. Den kostar ca 100 kronor i pocket. 

Tolv möten med Jesus

Alla har vi våra egna bilder av Jesus formade genom livet. I antologin Tolv möten med Jesus skriver tolv präster och diakoner i Växjö stift om sin Jesusbild och sina personliga erfarenheter av möten med den Uppståndne.

I förordet skriver biskop Fredrik Modéus:  ”Som kyrka måste vi hela tiden påminna oss om grunden för vår tro. Vi behöver ett ärligt samtal om vad Jesus ord betyder, där våra mångskiftande erfarenheter och längtan efter mening tas på allvar.”

Boken Tolv möten med Jesus är skriven inför präst- och diakonmötet i Växjö stift 2018 med temat Jesus.

Medverkande skribenter: Richard Thörn, Beate Fotland, Anna Hult, Jonas Lockman-Lundgren, Jenny Fogelström, Erik Sidenvall, Helena Ask, Tomas Fransson, Annette Geyer, Jonas Lindstrand, Magnus Hedqvist och Kerstin Oderhem.

 

Pilgrimshistoria

Som hjorten längtar: pilgrimskap i Lunds stift – och bortom – red Anna Alebo, Lars Eric Axelsson, Anna Minara Ciardi och Per Arne Joelsson

Stiftshistoriska sällskapets årsbok 2017 har pilgrimskap som tema, i Lunds stad och stift – och bortom.

Pilgrimer har i alla tider vandrat i sökandet efter det heliga, bärandes på känslan av att vara en gäst och en främling, ständigt på väg. Drivkraften har varit längtan efter ett mål, ett hem bortom alla våra tillfälliga boningar. Detta är tydligt i både Gamla testamentets vallfartspsalmer och den kristna Kyrkans pilgrimstradition. Resans mål är inte nödvändigtvis det Heliga Landet eller de heliga platserna där, även om både det jordiska och himmelska Jerusalem är starka symboler; pilgrimskap kan även ske i det mer lokala sammanhanget: i staden och i stiftet.

I den här volymen får vi en introduktion till den kristna pilgrimstanken och de bibliska förebilderna, en skildring av hur det kan ha gått till när pilgrimer samlades en julidag i det senmedeltida Lund samt en inblick i hur skåningar, danskar och övriga nordbor under seklerna kring reformationen sökte sig till heliga platser långt hemifrån. I de två avslutande bidragen ligger fokus på pilgrimskap i Lunds stift och stad, och på hur detta har materialiserats genom pilgrimsvägar, organiserade pilgrimsvandringar och en anlagd labyrint – i dåtid och nutid.

Redaktörer för volymen är Anna Alebo, Lars Eric Axelsson, Anna Minara Ciardi och Per Arne Joelsson

Medverkande är: Lars Eric Axelsson, Lone Mogensen, Krešimir Kužić, Håkan E. Wilhelmsson och Anna Alebo

Resebrev från det heliga landet – Egeria

Egeria var en aristokratisk dam, troligen från Spanien, som på 380-talet företog en enastående resa i Orienten. På åsneryggen och utan någon större eskort tog hon sig genom Egypten och Palestina till Syrien. Resan avslutades med en färd genom Mindre Asien till Konstantinopel. Flera gånger stannade Egeria till i Jerusalem, och hennes beskrivning av gudstjänstlivet där är en av liturgihistoriens viktigaste källor. Överallt längs vägen besökte hon orter med bibliska minnen som förevisades av entusiastiska munkar – klostren blomstrade redan och tog gärna emot pilgrimer.

Sina upplevelser beskrev Egeria i brev till en grupp väninnor, och resan skildras livfullt i dagboksform. Brevsamlingen är helt unik: den enda skrift från den tidiga kyrkan som är författad av en kvinna. För första gången föreligger den nu i en komplett översättning från latin till svenska och är försedd med en utförlig kommentar.

Artos & Norma bokförlag

På helig mark: Pilgrimen i historia och nutid – Carl Axel Aurelius

Vallfart är ett allmänreligiöst fenomen, som har studerats ingående inte minst av antropologer och sociologer, men mer sällan av teologer. I den kristna kyrkans historia har vallfart förekommit i alla tider om än i olika former. Från första början har vallfarten både sina kritiker och sina förespråkare. Under medeltiden hade den sin blomstringstid. Den kristna vallfarten blev utpräglat polycentrisk och fick därför karaktär av gigantiskt kontaktnät. Som sådant fick den en mycket stor – men ofta förbisedd – betydelse för skapandet av Europa som en kristen kulturkrets.

Reformationen innebar ett avbräck för vallfarten i de evangeliska områdena. Senare återkom den emellertid också här, till en början i internaliserad form med Bunyans Kristens resa som inspirationskälla och tanke-mönster. I våra dagar har pilgrimstrafiken blivit ett lika vanligt som svårtolkat fenomen i hela den kristna världen. En särskild fråga är naturligtvis vallfartens eventuella plats, både som tankefigur och praxis, i den evangeliska världen. Denna bok vill ge en överblick över vallfartens historia och tankeinnehåll till gagn för reflektionen över vallfartens plats också i evangeliskt kyrkoliv.

Boken kan köpas via Arken och även via nätbokhandlare. Den kostar ca 200 kronor. 

The pilgrim journey: a history of pilgrimage in the western world

Pilgrimage as transformative process

Vandringar

Vandring till heliga platser i Lund – Anna Alebo

Anna Alebo, pilgrimspräst i Svenska kyrkan i Lunds stift, har skrivit ännu en bok om bönevandringar – denna gång om att vandra till och mellan heliga platser inne i Lund. En vacker bok att bli inspirerad av.

 

Mitt namn är här, meditationer i kyrkorummet – Åsa Bryhagen

En liten skrift som kan vara till hjälp i den mycket korta pilgrimsvandringen, den som sker i kyrkorummet. Eller som en inspiration till hur man kan använda kyrkorummet för meditationer på vägen…

Åsa Bryhagen – mer info

Frälsarkransen

Vandra med Frälsarkransen – Anna Alebo

Vandra med Frälsarkransen beskriver hur alla, oavsett om vi bor i stan eller på landet, kan hitta platser för eftertanke, meditation och bön i vårt eget närområde.

Därför är tanken att de här vandringarna ska kunna göras var man än befinner sig: vid ett stort träd, en bro, en kyrkogård, en livlig gågata eller en saluhall.

Boken är ett redskap för den som vill öva sig i att leva som pilgrim mitt i livet och vardagen. Frälsarkransens pärlor är bokens utgångspunkt. 2015 års version av Vandra med Frälsarkransen har uppdaterats med Hemlighetspärlan som nu fått en grön nyans.

De sju pilgrimsvandringarna är:
Himlen under mina fötter
Kärleksvandring
Hemlighetsvandring
Ökenvandring
Från död till liv
Paxvandring
Mot mitten.

Andlig fördjupning

Med Gud lever vi utan Gud – Martin Lind

Under sitt blott trettionioåriga liv hann den tyske prästen och motståndskämpen Dietrich Bonhoeffer göra så starkt avtryck att han i dag, drygt sjuttio år efter sin död, är en av världens mest kända teologer.

Martin Lind upptäckte Bonhoeffer första gången som nittonåring och har sedan dess återkommit till hans texter varje år. I Med Gud lever vi utan Gud tar Martin Lind avstamp i Bonhoeffers texter och delar tankar som inspirerats av dessa. Och hittar en gemensam klangbotten i texter som präglas av dödens närhet.

Med Gud lever vi utan Gud innehåller trettio reflektioner samt en längre inledning om Bonhoeffers liv och teologi. Boken är en utmärkt följeslagare med daglig läsning under en månads tid.

Martin Lind är biskop i den lutherska kyrkan i Storbritannien och biskop emeritus i Svenska kyrkan.

Boken kan köpas via Arken och även via nätbokhandlare. Den kostar ca 150 kronor. 

Samtidigt – Magnus Malm

Samtidigt… Om hur Gud blev människa och vad det har med oss att göra handlar om vad som sker med oss i vår egen tid, vi som är troende, sökare, tvivlare.

Vad är det i vår kultur som löser upp människors självkänsla och identitet, samtidigt som vi kanske aldrig har sysslat så mycket med oss själva och hur vi mår? Är det säkert att andlighet är en hjälp för att hitta oss själva? Kan den inte lika gärna bli en flykt för den som av olika skäl inte står ut med sig själv? Vad innebär egentligen den kristna bekännelsen att ”Jesus Kristus är sann Gud och sann människa”? Hur hänger sanningen om Gud samman med sanningen om oss själva? Kan vi överhuvud- taget längre tala om en sanning, i en kultur där alla markeringar flyttas tillbaka till privatlivets inhägnade åsikter och projekt?

Med sedvanlig skärpa tar Magnus Malm med oss på en resa genom samtidskulturen, psykologiska erfarenheter, kyrkans historia och de bibliska berättelserna. Det är inte helt uteslutet att läsaren på vägen finner ledtrådar till mysterier på betydligt närmare håll.

Bön och andakt

Timmarnas bön – Tidebönsboken från Killans bönegemenskap

Bönen som bedjes både av Killans bönegemenskap, på bönegården på Österlen och i Domkyrkan under Pilgrimsbönen. En bön som bärs av en bedjande gemenskap – där pilgrimsvägen Skåne Blekinge finns med som en del.

Utgiven av den heliga Killans bönegemenskap

Pilgrimens tidegärd

I dagens stressade värld är det svårt att finna en vardagsrytm med ett levande och någorlunda regelbundet böneliv. Pilgrimens Tidegärd vill vara en hjälp för den som vill stadga upp sitt andaktsliv.

Boken följer den klassiska traditionen med fyra bönetillfällen per dag med Psaltarens psalmer, ett rikt urval av Bibeltexter men också med inlagda meditationer och böner och sånger som står pilgrimens liv nära.

Bokens mindre format och slitstarka utförande gör att den kan tas med på resa och förhoppningsvis vara ett stöd för bönelivet under många år.

Redaktör Tomas Wettermark Artos & Norma förlag

Pilgrim, rättvisa och fred

Gränsbrytarna : den globala migrationen och nationalismens murar – Erik de la Reguera

Varför dör barn i Medelhavet?
Hur kommer det sig att fler än 10 000 migranter kidnappas varje år i Mexiko?
Varför är det inte en självklarhet att alla människor ska få resa fritt?I Gränsbrytarna söker journalisten Erik de la Reguera svaren på dessa frågor. Han reser med tre papperslösa migranter, Norma, Jamal och Abou, som var och en lämnat allt för drömmen om ett värdigt liv. Som så många andra migranter i vår tid korsar de kontinenter, och de la Reguera följer dem på nära håll längs deras strapatsfyllda färder mot USA och Europa. Varvat med fältarbetet beskriver han migrationens historia. Han ser ett tydligt samband mellan de allt högre murarna och vår tids växande nationalism. I alla tider har de styrande försökt begränsa människors rörlighet, men aldrig har de geografiska gränserna varit så skarpa som nu. Ett helt nytt kapitel har lagts till i pocketutgåvan från 2015 om situationen i Europa och stängslen vid Ungerns gräns.2 kronor/såld bok går till UNHCR.

Mystik och politik: befriande kristendom – Annika Spalde och Pelle Strindlun

Andlighet och politik betraktas ofta som två skilda sfärer: andlighet förknippas med det inre livet, politik med det yttre. Mystik och politik vill utmana den uppdelningen. När kristendom är som bäst förenas gudsförtröstan med engagemang för rättvisa. Jesus från Nasaret var både mystiker och aktivist.

I boken varvas författarnas erfarenheter av gräsrotsengagemang med teologiska reflektioner. Också tankar om pilgrimsvandring som politisk teologisk praxis finns med. Här behandlas ämnen som ekonomisk jämlikhet, mystik andlighet, feministteologi, djurens rättigheter och Guds rike som Jesus befrielseprogram. Resultatet kan kallas en befrielseteologi för dagens Sverige.

Annika Spalde (diakon) och Pelle Strindlund (teol.kand.) är mångåriga ickevåldsaktivister och författare till flera böcker, bland annat I vänliga rebellers sällskap och Kärlekens väg.

Vänd andra kinden till – Olle Sahlström (med förord av KG Hammar)

Det var sommaren 2015 vi vandrade, från Göteborg till Karlskogas vapenfabriker. Månaderna innan Sverige exploderade i solidaritet. Ett år då flyktingförläggningar attackerades. I en tid då debattens vågor gick höga också om svensk vapenexport. Vår väg kantades av möten med flyktingar, soldater, freds­aktivister. Vi ville lyssna, inte fastna i oförsonlighet, ställa frågor om krig, flyktingskap och vapenexport. Hur ska vi göra om vi inte vill vika oss för våld och förtryck, men inte heller svara med samma mynt, möta våld med våld, förtryck med förtryck? Finns en tredje väg?

 

 

Meningen med vandring…

Wanderlust: att gå till fots – Rebecca Solnit

Att gå till fots handlar om mycket mer än att förflytta sig från en plats till en annan. Det är till exempel ett oöverträffat sätt att lära känna en främmande stad eller ett stycke vild natur, bli medveten om och delaktig i allt det som pågår runt omkring en. Att gå till fots skapar dessutom ett utrymme för eftertanke, många tycker att de tänker bättre när de är i rörelse. Och som pilgrimsvandringar och protestmarscher visar, kan man välja att gå till fots också av religiösa eller politiska skäl. Det finns en viktig kollektiv och rituell dimension i det valet.I ”Wanderlust. Att gå till fots” närmar sig Rebecca Solnit sitt rymliga ämne från flera olika håll, kulturhistoriska, platsspecifika, personhistoriska, sociologiska och politiska. Hon intresserar sig både för gåendet som sådant och för de kulturellt betingade föreställningar vi gör och har gjort oss om det. Och hon låter lekfullt olika tidsåldrar och erfarenhetsvärldar mötas i bokens konkreta beskrivningar och berättelser. Till sin hjälp har hon en rad tänkare, författare och konstnärer som högst medvetet har använt sig av sina båda ben och ofta även har reflekterat över den saken, från Jean-Jacques Rousseau, William Wordsworth och Walter Benjamin till Virginia Woolf, Gary Snyder och Marina Abramovic.”Wanderlust” är en obetvingligt perspektivvidgande bok, som handlar om mycket mer än att förflytta sig från en tanke till en annan.

Gå vilse – en fälthandbok –  Rebecca Solnit”Gå vilse” är en bok om ovisshet av många olika slag ? ovisshet om var man befinner sig i terrängen eller det egna livet. Den handlar också om ovissheten som konstnärligt verktyg och som historisk erfarenhet, om Yves Klein och hans märkliga blå färg och om nybyggardottern Mary Jemison och hennes långa liv bland indianerna. Och om mycket annat och många andra. Det är en bok om landskap inuti landskap, rum inuti rum.

Att aldrig gå vilse är att inte leva, att inte veta hur man går vilse leder till undergång, och någonstans i det terra incognita som ligger mittemellan finns ett liv där man upptäcker saker.

 

Konsten att vandra – Henry David Thoreau

Henry David Thoreau (1817-1862) är en av Amerikas stora kulturpersonligheter; många av hans essäer har blivit tongivande över hela världen. I Konsten att vandra samlas Thoreaus stora essäer; här möter läsaren honom som litteraturhistoriker, religionsstiftare, politiker och ekolog. ”Naturen är för Thoreau alltid en konstant, den går inte att reducera till något annat och viktigare. Även när Thoreau tänker sig Gud inneboende i naturen, är det inte Gud som kommer i första hand utan naturen. Det är, skriver han i sin dagbok, på det hela taget hälsosammare att se ned på marken än upp mot himlen. Mycket i våra liv är föreställningar och konstruktioner, men aldrig naturen. Den är sig själv nog, den är samtidigt utgångspunkt och slut. På en av sina vandringar i Maine kommer Thoreau fram till en urskog, en skog som aldrig tycks ha påverkats av mänsklig verksamhet. Denna natur är, noterar han, vild och förfärlig men ändå vacker. Den är själva urgrunden, materien.” – ur Ronny Ambjörnssons förord.

Självbiografiskt och skönlitterärt

Gå hem – Olle Sahlström

Gå hem är en vindlande resa genom geografin och historien, men också en berättelse om en inre vandring: om portvaktsungens, slagskämpens, revolutionärens och den frispråkige LO-ombudsmannens möte med sin egen sårbarhet. Om ett sökande efter svar.

Författaren och långvandraren Olle Sahlström går från Foix i Frankrike, över Pyrenéerna till Barcelona. Sedan längs den vindlande pilgrimsleden genom Frankrike till Santiago de Compostela.

Vi möts i lärkans sång: En resa i vandrarprästen David Petanders fotspår – Olle Sahlström

I början av 1900-talet reser sig en ung präst från societetens middagsbord med orden Här ska jag inte vara. Hans namn är David Petander och utan ett öre på fickan ger han sig ut på vägarna för att predika. Han går till fattigfolket, hjälper på alla sätt han kan.Vem gör så? Olle Sahlström har vandrat i spåren efter vandrarprästen.

Pilgrimsresan – Paolo Coelho

Få böcker, om någon, har i lika hög grad format vår tids föreställningar om pilgrimsvandringen längs caminon, som denna.

”Det har verkligen gått upp för mig att jag inte längre kan återgå till det gamla och göra det jag har hållit på med förr. Jag måste förändra mig, gå i min dröms riktning.” – Paulo Coelho

Pilgrimsresan är en nyckelbok i Paulo Coelhos författarskap. Inte bara för att det är hans första bok, som sedan följdes av Alkemisten, utan också för att den till fullo visar den människokärlek som genomsyrar hans livsfilosofi. När Coelho 1986 gav sig ut på pilgrimsresan mot Santiago de Compostela drevs han av en önskan att förstå livets mysterium. Han ville uppnå självinsikt och visdom. Den kraftfulla berättelsen om när han tillsammans med sin mentor, Petrus, vandrar den legendariska pilgrimsvägen är full av magi och visdom och återger de speciella prövningar som Paulo Coelho går igenom när han färdas genom Spanien. Resan blir en insiktsfull upplevelse som lär Coelho att sanningen och det extraordinära alltid återfinns i det enkla. Pilgrimsresan finns översatt till fler än 35 språk.

PAULO COELHO, av miljontals läsare betraktad som ordens alkemist, är en av detta århundrades mest inflytelserika författare. Hans böcker toppar inte bara bestsellerlistorna, de väcker också debatt om samhälls- och kulturfrågor. Tankarna, filosofin och de ämnen hans böcker tar upp berör otaliga läsare och deras strävanden, läsare som söker efter sin egen väg och efter nya sätt att förstå världen.

Boken kan köpas via Arken och även via nätbokhandlare. I pocket kostar den mellan 40 och 90 kronor.

Pilgrimage – Annie Leibovitz

Vetenskapligt

Material om religiös turism från CABI

International journal of religious tourism and pilgrimage

Sacred Site Experience – A Phenomenological Study

Pilgrim and path