Pilgrimsliv i domkyrkan

Domkyrkan är en samlingspunkt för stiftets församlingar. Som stiftskyrka pekar den på en gemenskap som är större än det lokala sammanhanget, på en samhörighet med andra kristna och med världen. Den pekar mot det som förenar oss, Kristus, han som kommer till oss som en främling, som en pilgrim.

Det är den mest besökta kyrkan i vårt land med 700.000 besök varje år. Varje dag passerar människor, turister – pilgrimer  – genom katedralen. Inte alla vet kanske om att de är pilgrimer när de kommer hit, men många anar det när de väl är här och lämnar katedralen med en förnyad förundran och Gudslängtan inom sig.

 

 

Det är i det dagliga livet domkyrkans pilgrimsliv i första hand kommer till uttryck. I människors personliga Gudsmöte. Pilgrimslivet kommer till uttryck i de dagliga gudstjänsterna – omkring tjugo varje vecka. Från onsdag till fredag erbjuds bland annat pilgrimsbön klockan nio i kryptan, med efterföljande bibelsamtal.

Invid domkyrkan ligger Pilgrimscentrum Liberiet. En plats öppen för den trötta vandraren – en rastplats och en mötesplats. Pilgrimscentrum Liberiet samordnar stiftets pilgrimsarbete, vi arbetar med att utveckla pilgrimslederna, inbjuder till vandringar, erbjuder andlig fördjupning och undervisning.

Domkyrkan erbjuder alltid möjlighet till stillhet och bön, och ibland erbjuds tysta dagar i domkyrkan och även reträttdagar. Domkyrkan har också särskilda dagar då pilgrimsvandringen lyfts fram på ett speciellt sätt, som t ex på palmsöndag, långfredag och på domkyrkans grundläggningsdag den 15 augusti.

 

 

Gå vidare till Pilgrimscentrum Liberiet