Inledning – en överlevnadshandbok

Detta är en överlevnadshandbok. Någon gång i livet behöver du en sådan. Kanske är det nu? Hur gör man för att överleva? Det är svårt – men inte omöjligt. Det är utifrån den erfarenheten som den här texten talar.

Livsmod är mod att leva. I barnets skrik och i blomman som öppnar sina kronblad mot solen finns det. I det svaga likaväl som i det starka. I det sjuka likaväl som i det friska. Vi har del i denna vilja till liv. Den finns nedlagd i oss.

Livet är en process. Och livsmodet finns med i den processen. ”Livsmod” hör samman med livsvilja, livsmening, livsglädje, livsenergi, motståndskraft, tillit, förtröstan och grundtrygghet. Ingenting av detta är en gång för alla givet. Vi kan ha det och förlora det, men vi kan också återfå det. Att tro det är en väsentlig del i det jag kallar livsmod.

Det finns sådant som tar livsmodet ifrån oss. Vi kan inte alltid påverka det, men vi kan hjälpa livsmodet och öva oss på att ta vara på det som gör oss gott. Det är lätt att förstå att vi behöver god och tillräcklig sömn, balanserad näring, dagliga rutiner, rörelse och motion. När det gäller vår andliga hälsa är det inte alltid lika lätt att se vilka behoven är, men visst finns det sätt att öva livsmodet.

Tillbaka