Etapp 102: Nättraby – Listerby

Etapper längsmed Eginoleden i Blekinge. Etapperna är preliminära och kan ändras.

Etapp 2. Lördagen den 18 maj Nättraby – Listerby, ca 15 km

Frukost: kl. 7.15
Morgonbön 8.15?: Jens Åkerman.
Avgång från Nättraby: 8.30
Ledare: Jens Åkerman går först och hustrun Mona Åkerman sist.
Gröndals missionshus m. klockringning (kyrkkaffe) ca 11.30

Skiftombyte vid församlingsgräns: Hjorthammars gravfält (eller Listerby)
Ledare: Kristina Johansson går först och Bengt Sturevik sist.
Ankomst med klockringning till Listerby kyrka ca 15.00
Delande (Reflektion efter dagens vandring).
Mässa med pilgrimstema: 17.00: Bengt Sturevik
Därefter inkvartering i församlingshemmet i Listerby och middag.
 

Karlskrona – Kiaby

Etapp 103: Listerby – Ronneby