Etapp 102: Nättraby – Listerby

Etapper längsmed Eginoleden i Blekinge. Etapperna är preliminära och kan ändras.

Etappens nummer (inom parentes) anges i samband med anmälan:

 

(102) Lö 18 maj  Nättraby – Listerby, 15,2 km