Vandringsalternativ: Pilgrim och andlighet – för anställda i kyrkan

Onsdag 29 maj

Här hittar du information om dagens workshops.

Du kan välja att gå på två workshops eller på en längre:

10.00 – 11.00 Vandringar

 • Klimat
  Att pilgrimsvandra är ett sätt att söka Gud, ett sätt att be. Det är också ett sätt att öva sig i att se samhörigheten mellan oss själva och världen vi lever i och av. Vi övar upp känsligheten inför livet, tränar oss i att ana rikedomen i tillvaron och kan börja se vår egen plats i den. Att pilgrimsvandra är att söka fred – inre och yttre, och att söka det som ger liv – för oss själva och för samhället och skapelsen. Därför kan pilgrimsvandring också vara ett redskap i arbetet med att bygga ett hållbart samhälle.
  Ett samarbete med Lunds pastorats klimatarbete.
  Plats: Domkyrkoplatsen

 

 • Pilgrimens nyckelord – kyrkogårdsvandring
  Pilgrimens nyckelord visar på vad en pilgrimsvandring kan hjälpa oss att söka. De sätter ord på grundläggande mänskliga behov som vi kan upptäcka hos oss själva. De kan vara redskap för att sätta ord på vår andliga längtan, och att formulera våra existentiella livsfrågor. Vandringen med Pilgrimens radband runt Klosterkyrkans kyrkogård visar hur en kort vandring kan gestaltas med utgångspunkt i nyckelorden.
  Ett samarbete med Sankt Peters Klosters församling.
  Plats: Klosterkyrkan

 

 • Botaniska
  Pilgrimsvandring med Bibelns växtlighet i Lunds botaniska trädgård.
  Ceder planterar jag i öknen, akacia, myrten och vildoliv, jag sätter cypresser i ödemarken tillsammans med almar och pinjer. Jes 41:19
  Bibeltexter blandas med legender ur Jesu liv i när vi lär känna de växter som det står skrivet om.När Maria tvättat Jesus kläder hängde hon dem över en grå Lavendelbuske. När solen och vinden torkat kläderna och Maria hämtade den luktade de sött och gott. Den tidigare doftlösa busken hade fått doft. Medeltida legend.

   Kan vi hitta något Sykomorträd, sådant som Sackaios hängde i för att se Jesus? Står det skrivet i Bibeln om våra vanliga skogsträd? Fanns kryddväxterna vi har i maten redan på Jesu tid?

  Följ med på en vandring i Botaniska trädgården där vi hittar några av de växter det står skrivet om i Bibeln. Du får även veta mer om växterna botaniskt sett. Ett samarbete mellan Lunds Domkyrkoförsamling och Lunds Botaniska trädgård.

  Ett samarbete med Botaniska trädgården i Lund.
  Plats: Botaniska trädgården

 • Vandring i Domkyrkan
  Varje pilgrimsvandring är en vandring till en helig plats. Det behöver inte vara en kyrka eller ett konkret altare. Varje plats där människan möter Gud är en helig plats och varje hjärta som frambär sina böner är ett altare. Men kyrkobyggnaden kan på ett särskilt sätt visa vad en helig plats kan vara. Varje kyrkorum gestaltar på olika sätt människans livsväg och den Heliga vägen, Via Sacra, som leder till mötet med Gud. I denna vandring använder vi oss av Domkyrkans rikedom av symboler och historia för att gestalta en pilgrimsvandring.
  Ett samarbete med domkyrkans pedagogiska team.
  Plats: Domkyrkan

 

 • Vandring till Heliga platser
  Staden Lund bär på många minnen från heliga rum. Varje gathörn erbjuder en plats för bön, ett möte med ett helgon, en påminnelse om det gudomliga som tagit gestalt i världen. En vandring till stadens heliga platser är samtidigt en vandring i bön för dagens stad, för de som bor och arbetar här, för alla som passerar staden på väg någonstans. Denna vandring ger exempel på hur vi kan använda det gemensamma rummet, stadens rum, som en utgångspunkt för vår pilgrimsvandring.
  Utgår från Anna Alebos bok ”Vandring till heliga platser i Lund”.
  Plats: Krafts torg

 

 • Labyrintvandring
  Vid stora pilgrimsmål finns ofta en labyrint – där det inte finns kan man med enkla medel själv göra en. En pilgrim bryter upp och ger sig av mot en helig plats för att möta Gud. Men man behöver inte gå långt eller länge för att vara pilgrim. En pilgrimsvandring handlar inte så mycket om att gå långt som att gå djupt. I en labyrint övar vi oss på att lyssna inåt mot oss själva och utåt mot världen omkring oss. Vad händer med mig i den långsamma rörelsen, när jag skärper min uppmärksamhet och tar in allt som sker i och omkring mig? Vad lägger jag själv in i min vandring in mot labyrintens centrum, mötet med det innersta, det heliga?
  Plats: Labyrinten, Liberiet vid Domkyrkoplatsen

11.00 – 11.15 Förflyttning

11.15 – 12.15 Vandringar

 • Klimat
  Se ovan

 

 • Klosterkyrkan
  Se ovan

 

 • Botaniska
  Se ovan

 

 • Vandra med Frälsarkransen
  Oavsett om vi bor i stan eller på landet, kan vi hitta platser för eftertanke, meditation och bön i vårt eget närområde. Vandringen tar oss till platser inne i Lund, och visar hur frälsarkransens pärlor kan hjälpa oss att att leva som pilgrim mitt i livet och vardagen.
  Start: Domkyrkan

 

 • Vandring till Heliga platser
  Se ovan

 

 • Labyrintvandring
  Se ovan

10-12:15 – Längre vandring

 • Livsmodets väg – Existentiell hälsa med pilgrimens nyckelord
  Att vandra i långsamhet, tystnad och eftertanke är en hjälp i många situationer där stress, oro, psykisk och kroppslig ohälsa, eller andra bekymmer tynger oss. Pilgrimens nyckelord är öppna och låter oss få vara öppna. De erbjuder oss att reflektera över våra liv, att hitta ord för våra egna existentiella frågor. Vad fattas mig? Vad längtar jag efter? Hur hittar jag livsmening, sammanhang och uthållighet i de situationer då livet blir svårt. Livsmodets väg är ett försök att med utgångspunkt i Hälsans stig utforma en vandring som kan bidra till andlig eller existentiell hälsa.
  I smarbete med Lunds kommun och Riksförbundet Hjärt Lung
  Start: Domkyrkan, Skyddsmantelmadonnan

 

Tillbaka till föregående sida