Vandringsalternativ: Pilgrim och andlighet – för ideella i kyrkan och andra nyfikna

Lördag 1 juni

Målgrupp: Ideellt engagerade och nyfikna
Detta är de workshops som erbjuds under dagen.

 

11.15 – 12.15 Vandringar

 

 • Klimat
  Att pilgrimsvandra är ett sätt att söka Gud, ett sätt att be. Det är också ett sätt att öva sig i att se samhörigheten mellan oss själva och världen vi lever i och av. Vi övar upp känsligheten inför livet, tränar oss i att ana rikedomen i tillvaron och kan börja se vår egen plats i den. Att pilgrimsvandra är att söka fred – inre och yttre, och att söka det som ger liv – för oss själva och för samhället och skapelsen. Därför kan pilgrimsvandring också vara ett redskap i arbetet med att bygga ett hållbart samhälle.
  Ett samarbete med Lunds pastorats klimatarbete.
  Plats: Domkyrkoplatsen
 •  Pilgrimens nyckelord – kyrkogårdsvandring
  Pilgrimens nyckelord visar på vad en pilgrimsvandring kan hjälpa oss att söka. De sätter ord på grundläggande mänskliga behov som vi kan upptäcka hos oss själva. De kan vara redskap för att sätta ord på vår andliga längtan, och att formulera våra existentiella livsfrågor. Vandringen med Pilgrimens radband runt Klosterkyrkans kyrkogård visar hur en kort vandring kan gestaltas med utgångspunkt i nyckelorden.
  Ett samarbete med Sankt Peters Klosters församling.
  Plats: Klosterkyrkan
 • Botaniska
  ”Jag såg den oändlige, allvetande och allsmäktige Guden på ryggen, då Han gick fram, och jag hisnade! Jag spårade efter Hans fotsteg över naturens fält och märkte uti vartenda, även dem jag näppeligen kunde skönja, en oändlig vishet och makt, en outrannsaklig fullkomlighet”, så skrev Carl von Linné. Vi har ofta lätt att erfara det heliga, Gudsnärvaron, i naturens katedral. Vi söker oss till den naturen för att finna frid och läkedom. I denna vandring får vi ett exempel på hur vi kan använda naturen och växterna i vår pilgrimsvandring.
  Ett samarbete med Botaniska trädgården i Lund.
  Plats: Botaniska trädgården
 • Vandra med Frälsarkransen
  Oavsett om vi bor i stan eller på landet, kan vi hitta platser för eftertanke, meditation och bön i vårt eget närområde. Vandringen tar oss till platser inne i Lund, och visar hur frälsarkransens pärlor kan hjälpa oss att leva som pilgrim mitt i livet och vardagen.
  Start: Domkyrkan
 • Vandring till Heliga platser
  Staden Lund bär på många minnen från heliga rum. Varje gathörn erbjuder en plats för bön, ett möte med ett helgon, en påminnelse om det gudomliga som tagit gestalt i världen. En vandring till stadens heliga platser är samtidigt en vandring i bön för dagens stad, för de som bor och arbetar här, för alla som passerar staden på väg någonstans. Denna vandring ger exempel på hur vi kan använda det gemensamma rummet, stadens rum, som en utgångspunkt för vår pilgrimsvandring.
  Utgår från Anna Alebos bok ”Vandring till heliga platser i Lund”.
  Plats: Krafts torg
 • Labyrintvandring
  Vid stora pilgrimsmål finns ofta en labyrint – där det inte finns kan man med enkla medel själv göra en. En pilgrim bryter upp och ger sig av mot en helig plats för att möta Gud. Men man behöver inte gå långt eller länge för att vara pilgrim. En pilgrimsvandring handlar inte så mycket om att gå långt som att gå djupt. I en labyrint övar vi oss på att lyssna inåt mot oss själva och utåt mot världen omkring oss. Vad händer med mig i den långsamma rörelsen, när jag skärper min uppmärksamhet och tar in allt som sker i och omkring mig? Vad lägger jag själv in i min vandring in mot labyrintens centrum, mötet med det innersta, det heliga?
  Plats: Labyrinten, Liberiet vid Domkyrkoplatsen

 

Tillbaka till föregående sida