Livsmodets väg i Lund

Livsmodets väg är ett sätt att i pilgrimsvandringens form söka Livsmod, mod att leva.

Livsmodets väg är en stadsnära pilgrimsstig, framtagen i samarbete med kommunen och riksförbundet Hjärtlung.

Planen är att med tiden erbjuda regelbundna träffar, med samtal och vandring, med fokus på andlig hälsa och återhämtning.

Eftersom vi vill lyssna in hur denna stig bäst ska kunna användas på ett sätt som verkligen svarar mot människors behov och önskemål så kommer det att dröja ett tag innan vi byggt upp arbetet med denna stig.

Vi hoppas kunna arbeta tillsammans med många aktörer, som arbetar med liknande eller överlappande frågor, t ex olika projekt inom sjukvård, rehabilitering, arbetsträning, psykisk hälsa, etc. Det är också en önskan att projektet ska inspirera till liknande projekt i andra kommuner.

Skriv ut karta och info – Livsmodets väg

 

 

Läs mer