Ändringar av leden

Under 2020-2021 kommer Pilgrimsvägen Skåne Blekinge att genomgå en inventering där vi ser till de befintliga ledernas framkomlighet, etc.

Eginoleden:

Mellan Förkärla – Listerby, strax söder om Förkärla har det satts upp ett viltstängsel som gör leden oframkomlig. Det finns markeringar som visar en alternativ väg strax intill.

Asarums kyrka har tillkommit som pilgrimskyrka och finns därför inte med bland pilgrimskyrkorna som anges längs Eginoleden. Detta kommer att åtgärdas.

Paradisvägen:

På Ivön har tillkommit ett nytt stopp på Pilgrimsvägen: Biskopskällaren. Denna plats ägs och förvaltas av Skånes hembygdsförbund.