Bibelsamtal

I samband med Pilgrimsbönen som vi ber i Kryptan klockan nio varje morgon onsdag till fredag erbjuds ett kort bibelsamtal. Det börjar när bönen är slut, omkring 9.20 och slutar 9.50.

Gruppen – de som vill –  brukar hjälpas åt att leda samtalet. Fokus ligger på att reflektera över vad texten har att säga till oss just denna dag. Vi utgår från egna erfarenheter och delar liv – med utgångspunkt i det som texten väcker hos oss. Det är alltså ingen bibelstudiegrupp, även om tolkningen av texten ibland väcker frågor om hur bibeltexten kan förstås i sin historiska kontext och utifrån ett kristet teologiskt synsätt.

Efter samtalet kan den som vill och hinner stanna och ta en kopp kaffe och fortsätta samvaron.