Tyst meditation

Att sitta stilla i tystnad är viktigt inom alla de stora mystika traditionerna. Sökande efter den inre enkelheten tillhör vår natur som människor. På Liberiet, denna speciella plats vid Domkyrkan, finns rum för just detta. För den som vill. I all enkelhet.

Tyst meditation har praktiserats på Liberiet sedan 1980-talet och är inspirerad av zenbuddhistisk meditation. Viktigt för denna typ av meditation är en välbalanserad, upprätt sittställning och fri andning. Själva övningen är att vara här och nu. Vi låter allting vara som det är.

Tankar och sinnesintryck får komma och gå som moln som passerar ett berg. Till hjälp i detta brukar man följa andningens rörelser med sin uppmärksamhet. Mer information om detta ges vid introduktionstillfällena.

Ordinarie tider, plats: Liberiets övre sal.

  • Måndagar 12.30-13.30
  • Torsdagar 17-18
  • Fredagar 6.55-7.55
  • Fredagar 8.45-9.45

Utöver detta erbjuds vid vissa tillfällen möjlighet till vägledning.

Innan du sitter med första gången är det viktigt att få en introduktion. Det erbjuds varje måndag kl 12.15, anmälan till  Jan Kjellström, jan.kjellstrom@svenskakyrkan.se, 046-71 87 37 och torsdag kl 16.30-17.00, anmälan till Per Carleheden, per.carleheden@htbibl.lu.se

Om ett pass ställs in med kort varsel skickas information om detta ut via Facebook.

 

Vid några tillfällen erbjuds heldagar, lördagar 8.30 – 15 (sittning 9-12 samt 12.30-14) med föredrag, samtal och möjlighet till enskilda samtal.

Information och anmälan (obligatorisk): Per Carleheden, per.carleheden@htbibl.lu.se

 

Vi träffas minst 5 minuter före varje tillfälle. Timmen är uppdelad i två 25-minuterspass. Mellan dessa två pass går vi meditativt några minuter.

 

 

Kontaktperson: Jan Kjellström, jan.kjellstrom@svenskakyrkan.se.

 

För mer information om tider se här.

 

Välkommen!