Nätverket för andlig fördjupning i Lunds stift

Liberiet och Killans bönegård är mötesplatser för Nätverket för andlig fördjupning med fokus bön, reträtt och andlig vägledning. Nätverket är till för anställda och frivilliga medarbetare i stiftets församlingar som på olika sätt arbetar med, eller vill arbeta med, denna typ av andlig fördjupning. Nätverket träffas fyra gånger per år.

Bibelmeditation i Övre salen
8.30-10 måndagar jämna veckor
För medlemmar i Nätverket för andlig fördjupning i Lunds stift