Information om Coronaviruset

Coronaberedskap på Liberiet (uppdaterat 2020-08-25)

På grund av coronaviruset kommer verksamheten på Liberiet att vara påverkad. Lunds stift och Lunds pastorat följer de instruktioner som kommer från Folkhälsomyndigheten och uppdaterar från dag till dag vad som gäller.

För Liberiet gäller:

Pilgrimsbön, bibelsamtal, fastesamtal, labyrintvandringar och livsmodets väg fortsätter enligt planerna, så länge detta är möjligt. Liberiet kommer också att så långt möjligt hålla öppet enligt vanliga öppettider. När avvikelser sker så kommer anslag att sättas upp utanför.

Vissa program och vandringar kommer att ställas in. Detta annonseras på hemsidan, facebook och anslagstavla.

Planeringsmöten ställs tillfälligt in eller ersätts med läsningar via e-post och nätet.

För de grupper som möts på Liberiet gäller:

  • Varje grupp avgör själv om man ska fortsätta mötas eller inte, så länge det är tillåtet att samlas. Kontaktpersonerna för de olika grupperna ansvarar för att kommunicera korrekt information.
  • Möten med större grupper kan det vara skäl att ställa in och även grupper med deltagare från olika platser.
  • Äldre bör iaktta försiktighet.
  • Alla bör tänka på handhygien och avstå från att delta i möten om det finns tecken på sjukdom.
  • Även om anhöriga visar tecken på sjukdom bör man stanna hemma.
  • Vi ber alla att avstå från att använda köket. Ingen fika, kaffekokning etc.

Vandringar:

Höstens program för vandringar kommer att påverkas av den nuvarande situationen. Vi återkommer med program för hösten.

För er som anordnar vandringar ber vi att tänka på att meddela till Magnus Malmgren, magnus.malmgren@svenskakyrkan.se, om ni ställer in vandringar så att korrekt information finns i Pilgrimsvägens informationskanaler.

 

Läget i samhället är ansträngt på många vis. Inte minst en växande existentiell och andlig oro kan bli en bieffekt av den osäkerhet som situationen skapar. Därför är det viktigt att vi fortsätter be, fira gudstjänst och söka förankring i Gud, både för vår egen skull och för andras.

 

PAX & BONUM

Magnus Malmgren