Växjö stift – svar på frågor

De flesta leder genom Växjö stift förvaltas av mer eller mindre aktiva föreningar. Det är ju både en styrka och svaghet. Vårt fokus den närmaste tiden är att få igång ett nätverk i stiftet bland pilgrimsintresserade och särskilt arbeta med församlingarna längs ”Birgittavägen Express”. Nydala, Byarum och Jönköping är tre historiskt viktiga platser utmed leden i Växjö stift, med tanke på att kloster funnits där.

 

 

Hur kan vi bygga ett fungerande nätverk mellan danska och svenska pilgrimer, och hur kan vi skapa samarbeten som bidrar till att utveckla gemenskapen mellan oss?
1. Hur mycket vet vi om varandra? Vilka är de samarbeten som finns? och som vi skulle vilja se?

I Växjö stiftsorganisation – och med sannolikhet i stiftets församlingar – finns mycket begränsad vetskap/kontakt in i danska pilgrimsförhållanden. På personplan har Rickard Bonnevier erfarenheter från tidigare arbete i Lunds stift.
2. Finns det ett intresse av att samverka mer mellan Danmark och Sverige? Vilka är vinsterna? Vandringar, fördjupning, ledarutbildningar, gemensamma leder, informationsutbyte, delade utmaningar.

Vi har allt att vinna i samverkan. När dessutom en faktisk förbindelse mellan Tyskland-Danmark-Sverige skapas finns all anledning att vidga och fördjupa samarbetet.
3. Skulle det vara möjligt att skapa ett fast pilgrimsnätverk med återkommande möten och samordning av information och verksamhet?

Ja…och ska nätverket vara relevant bland alla andra nätverk, så bör en målsättning vara att arbeta med konkreta frågor vid mötena typ ”Gemensam utbildning 2/4”, ”Samnordisk pilgrimsvandring 23/8-27/8”. Nätverk med tydlig uteffekt helt enkelt.
4. Finns det ett intresse av att skapa en referensgrupp som kan samtala vidare om detta?

Bör övervägas noga. Vilken blir skillnaden mellan nätverkets och referensgruppens uppgift? Måste var tydligt och synbart annars räcker nätverket.

 

 

Med vänlig hälsning

Rickard och Hans