Svensk danskt pilgrimsnätverk – Etha

Från: Etha Mauritson [mailto:ethamarie@gmail.com]
Skickat: den 20 september 2020 14:29
Till: Magnus Malmgren <magnus.malmgren@svenskakyrkan.se>
Ämne: Svar i forb m möte 23.9.200

 

Från Etha med tack:

Vi kan bygga ett fungenderande nätverk mellan danska och svenska pilgrimeri förstå omgang med att hälsa ett iniativ som ditt välkomment som ett åpent og inspirerende sätt.

1.

Troligen vil mera veten, som detta initiativ är uttryck för, i sig själv vara avgörande. En möjlighet för netop att få mera kundskap om de samarbeten, som finns. Detta ditt initiativ, Magnus, känns som en flott början.

2.

För mig, en senior-börjar, är detta en entydig vinst, stöd och inspiration. Av erfarenhet vet jag, att vara en av många, ett kärkomment resultat av livslångt sökande. Där det finns liv finns håp..

3.

Ja. Helt säkert.

  1. Absolut.

 

Gemenskap

Historie, geografi (landskap och logistik) samt kultur inbjudar också till så arbete.