Bron i slottsparken

Tidigt på morgonen den 3 oktober 1940 föll bomber över Malmö. Tre bomber fälldes av ett brittiskt bombflygplan av typen Armstrong Whitworth Whitley. Explosionerna orsakade förhållandevis små skador på närliggande hus, men fönsterrutor gick sönder i lägenheter som låg flera hundra meter bort från nedslagsplatserna. En av bomberna föll alldeles intill den lilla bron i parken där hålen efter bombsplitter fortfarande kan kännas på räckets undersida.

England sade sig inte ha med saken att göra, men övertygande bevis tvingade så småningom fram ett erkännande. Anfallet uppgavs vara ämnat mot Stettin. I samband med ett större bombanfall 1944 förstördes den gamla staden i Stettin och hamnen till 90 procent och övriga stadsdelar till 70 procent. Under krigets sista år utsattes tyska och polska städer nära Skåne, som t ex Lübeck och Hamburg, för massiva bombningar. Det var inte ovanligt att planen kom vilse och tog miste på mål. Den Holländska staden Nijmegen påstods t ex ha bombats till ruiner av misstag.

Den 18 november 1943 var det Lunds tur att drabbas då ett brittiskt plan släppte en minbomb och ett antal brandbomber över staden. Flygplanet kretsade en stund över Lund och försvann mot Ystad, där det besköts av svenskt luftvärn. Det ansågs ha varit ett brittiskt flygplan på hemväg, som släppt sin återstående bomblast. Planet hade sannolikt ingått i de flottor med hundratals plan som vid denna tid nattbombade Berlin.

En man sägs ha följt sin flickvän hem genom Slottsparken strax före bomberna föll. På hemvägen var han en av de första som upptäckte bombkratern vid bron. Han hade undkommit med några minuter. Långt senare under ett besök i Storbritannien mötte han av en slump en av besättningsmännen från bombplanet och de fick skåla i champagne för den lyckliga utgången av dramat.