Non-violence – Anna Linds plats

På denna vandring får vi vandra i staden Malmös förflutna. Vi påminns om de tusentals flyktingar som kom hit under andra världskriget och om de svenskar som gjorde vad de kunde för att hjälpa. Minnena från kriget har också något att berätta för oss om vår egen tid. Det är lätt att berättelsen om förintelsen blir en berättelse om de andra, de som drabbades värst: Om offren, Europas judar, romer, homosexuella och funktionshindrade. Och om förövarna: Den nazitiska regimen och dess medlöpare i Tyskland och runtom i Europa. Men berättelsen är på många vis också en del av VÅR svenska historia. Vi är alla berörda.

Vår vandring är en bön om fred och medmänsklighet. Non-Violence är en staty skapad av Carl Fredrik Reuterswärd. Versioner av verket finns på många platser: bland annat utanför FN-skrapan i New York, i Lund, Göteborg, Stockholm, Paris och Peking. Först skapad till minne av mordet på John Lennon står den som en bild för kampen mellan civilisation och brutalt våld. Det är människans skapande förmåga, hennes tankekraft, hennes fantasi och tro som ska besegra våldet och slå knut på eldvapnens pipor. Våldets lagar är bara tvingande och nödvändiga så länge vi böjer oss för dem och accepterar dem. När vi gör uppror mot dem så avslöjas de. Det finns starkare krafter: medmänsklighet, solidaritet, välvilja.

Detta är ickevåldets väg. Inte att falla undan utan att välja ickevåldet som motståndshandling därför att den är starkare än våldet och därför att den ensam kan leda till frihet och sanning. Idag vandrar vi för att minnas dem som kom hit som flyktingar – och dem som tog emot dem.