Utsikt över Ribersborgshusen

Om du vänder blicken mot rondellen vid Mariedalsvägen och Tessins väg, i riktning mot Ribersborg, ser du det första av Ribersborgshusen. dessa hus byggdes under kriget och hävdades vara bombsäkra, något som lyckligtvis aldrig behövde bevisas.I det hus man ser från parken fanns under kriget det tyska konsulatet. Bilder från tiden visar en enorm hakkorsflagga som hänger på en flaggstång från väggen. Platsen hade säkert valts av strategiska skäl. Mitt emot huset låg Malmös strategiskt viktigaste plats: Kockumsområdet, där krigsskepp och ubåtar tillverkades. Från det tyska konsulatets fönster hade man god utsikt över området.

 

I huset fanns också en amerikansk spioncentral som hade avlyssningsutrustning för att avlyssna det som skedde i det tyska konsulatet. Detta speglar väl den tysta krigföring som pågick i staden under kriget. I stadens hotell och restauranger samlades spioner och underrättelsefolk från båda sidor, och det var allmänt känt i staden vilka hotell som frekventerades av tyskarna och vilka som föredrogs av de allierade.