Kurser och utbildningar

Kurser

Pilgrimscentrum arbetar ofta tematiskt. just nu pågår ett omfattande projekt i samarbete med Lund, Växjö och Linköpings stift kring klimatet. Information om detta finer du under fliken Walk for future.

Pilgrimscentrum erbjuder regelbundet kurser och utbildningar för olika grupper. Vi anpassar gärna innehållet efter behov.

Pilgrimsledarutbildning

Just nu pågår planering av en omfattande pilgrimsledarutbildning som är tänkt att sträcka sig över ca 9 månader. Arbetet med denna utbildning kommer att ske under 2021-2, och utbildningens start beräknas till hösten 22 eller våren 23.

Att vara pilgrimsförsamling

Kurs i att vara pilgrimsförsamling längsmed en av Pilgrimsvägen Skåne Blekinges leder. Vad innebär det för en församling? Vilket ansvar för det med sig, vilka möjligheter?

Pilgrimskurs – introduktion

Introduktionskurs i pilgrimsvandringens historia, teori och praktik – återkommande, ingen kurs planerad för närvarande

Medvandrarskapet

En fördjupning om att leva som kristen – med utgångspunkt i en pilgrimsteologisk hållning

Pilgrimskatekumenatet 

En väg till den kristna tron – med utgångspunkt i en pilgrimsteologisk hållning

 

PC kan bokas för lokala kurser i till exempel församlingar: 

Ämnen kan vara:

Pilgrim i teori och praktik – en introduktion

Bibeln och pilgrimstanken

Pilgrimsvandra med konfirmander

Pilgrimsvandring och diakoni