Håstad – Emmausgudstjänst och vandring

22 april
Håstad

22 april                               Emmausgudstjänst i Håstad kyrka kl 14 och därefter en vandring. Kontakt: Ellen Jakobsson ellen.jakobsson@svenskakyrkan.se Vandringar i Lund med omnejd