Vägar till fördjupning: Pilgrimskatekumen – Medvandrare – Pilgrimsledare

Det finns många som längtar efter andlig fördjupning. Många vill också reflektera vidare kring vad det innebär att vara pilgrim. För en del handlar det även om att få möjlighet att dela med sig och kanske själv få leda vandringar. Vi arbetar för närvarande med att utveckla olika vägar för detta. Det finns förstås inte bara ett sätt att söka fördjupning och förhoppningen är att kunna erbjuda vägar till fördjupning av pilgrimstanken som går att förena och komplettera med andra former av kristen fördjupning.

Pilgrimskatekumenatet

Detta är en form av kristen fördjupning som funnits i några år. Katekumenatet är en form av personlig fördjupning som leder fram till dop, konfirmation eller doperinran. Det betyder att det som står i fokus i katekumenatet är vår egen önskan att leva som kristna, vår eget sökande. Under nio månader samlas pilgrimskatekumenatet för att samtala och vandra tillsammans utifrån olika teman som belyser olika aspekter av kristen tro.

Medvandrarskapet

För närvarande utvecklar vi även ett nytt koncept för fördjupning som vi kallar medvandrarskapet. Idén är att erbjuda en möjlighet till fördjupad reflektion kring det kristna livet, och hur det kommer till uttryck. Utgångspunkten är vår roll att vara medvandrare och förebedjare. Vi är alla delaktiga i uppdraget att bära och stötta varandra, vi kan alla bidra – och när vi tar vara på de möjligheter som människor bidrar med så skapas en gemenskap där vi kan växa som människor.

Pilgrimsvandring bygger i hög grad på detta. Därför blir pilgrimsvandringen en god bild för det kristna livet i gemenskap. Som pilgrimer är vi beroende av varandra. Vi måste lita på att vi blir bemötta med gästfrihet. Vi måste våga be om hjälp och vara villiga att själva se andras behov och försöka hjälpa till med det vi kan. När vi vandrar i en grupp så är det gruppen som samfällt bär den enskilda pilgrimen, och den som leder vandringen får vila i detta samfällda bärande men måste också lära sig att vara lyhörd inför det.

Under våren 2018 kommer en öppen referensgrupp att samlas för samtal kring medvandrarskapet – vad det är och hur en sådan fördjupning kan se ut. Du är välkommen att vara med.

Pilgrimsledarutbildning

Tidigare har det funnits pilgrimsledarutbildningar för de som vill leda kortare eller längre pilgrimsvandringar. Också i framtiden vill vi inbjuda till pilgrimskurser – med ett tydligare fokus på sådant som kan vara viktigt att få prova på och reflektera över innan en leder en pilgrimsvandring. Det kommer dock att dröja ett tag innan dessa kommer igång igen. För närvarande hänvisar vi till pilgrimsledarkurserna vid pilgrimscentrum i Vadstena.

Vill du veta mer kontakta Pilgrimsplats Liberiet, pilgrim@lundsdomkyrka.se.

pilgrimer