Allmän information – program och teman

På www.pilgrimsvagen.se hittar du all information du kan behöva om tioårsjubileet.

På hemsidan kan du hitta information om vandringarna som erbjuds i stiftet. Det kommer att anordnas en stor stjärnvandring som vandrar alla lederna i stiftet och strålar samman vid Domkyrkan den 2 juni. Startdatum för den första vandringen är den 16 maj i Karlskrona. Hela programmet hittar du här.

På hemsidan hittar du också programmet för det som sker runt Domkyrkan där firandet pågår mellan den 28/5 och den 2/6. Programmet är omfattande och erbjuder något för de flesta. Här finns program för barn och unga, för anställda och ideella, för gamla och nya pilgrimsintresserade. Det erbjuds fördjupning och vandringar, böner och gudstjänster. Läs mer här.

Vi uppdaterar efterhand som programmet blir klart.

Vi samlas kring olika teman och ledord. Viktiga ord som vi vill reflektera över tillsammans är:

Vandringsfolket: Hur hänger pilgrimsrörelsen ihop med den kristna gemenskapen och den kristna gemenskapen med pilgrimsrörelsen? Kan vi lära oss något av pilgrimen om vad det är att vara kyrka? Kan vi lära oss något av kyrkan om vad en pilgrim är? Hur kan kyrkans längtan efter att söka ekumenisk gemenskap och enhet mellan samfund och människor inspirera och inspireras av pilgrimsrörelsen?

Livsmod: Hur kan pilgrimsvandringen hjälpa oss att få en större självförståelse och livskänsla? Hur kan den bidrar till återhämtning och andlig hälsa.

Växtkraft: Hur kan pilgrimsvandringen ge oss fördjupad förståelse av den kristna tron. Kan den vara en resurs för lärande och andlig kristen fördjupning genom tystnad, samtal, bön och gemenskap?

Motståndskraft: Hur kan pilgrimsvandring fungera som en solidaritetshandling med skapelsen och för rättvisa och fred? Vilka redskap erbjuder en i kampen för en bättre värld?

Mer tankar och fördjupning kring teman och ledord hittar du här.