Andrarums kyrka / Andrarum Church

Bekymmerslöshet

Himlen har landat i Andrarums kyrka. Ovanför altaret som vetter mot söder gnistrar stjärnorna på ett ljusblått himlavalv. Varje gång brödet bryts och vinet delas i den heliga måltiden sker det under alla dessa stjärnor.

I Bibeln berättas om Sara och Abraham som hela livet längtat efter barn men inte fått några. Nu var de gamla och kunde räkna med att deras släkt skulle dö ut. Då tog Gud med sig Abraham ut i natten och sa: ”Se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du kan!

Så talrika skall dina ättlingar bli.” Och Abraham såg och trodde. Tro handlar om att hålla fast vid himmelsdimensionen mitt i livet, trots allt. Den oändliga himlen utan början och slut med de många stjärnorna berättar för den som vill se och höra om tillvarons överskott av möjligheter.

Ett av pilgrimens sju nyckelord är det sköna men utmanande ordet bekymmerslöshet. Kanske går vägen dit via stjärnorna på himlavalvet. När jag lyfter blicken mitt i natten och plötsligt ser rikedomen ovanför mitt huvud och anar att himlens och tillvarons överskott också är mitt!

 

Light-heartedness

Heaven has come to Andrarum Church. Above the altar facing south, stars glitter on a light-blue firmament. Every time the bread is broken and the wine is shared in the holy communion it happens under all these stars.

In the Bible it is told about Sarah and Abraham who all through life longed for children but did not have any. Finally they were old and could count on that their family would die out. Then God brought Abraham out into the night and said: ”Look into the sky and count the stars, if you can! I will make your offspring as numerous as the stars of heaven.” and Abraham looked and believed. Faith is about holding on to the heavenly hope in the midst of all life circumstances. The infinite heaven without beginning or end with all the stars invites anyone who is interested to consider the abundant opportunities of life.

One of the pilgrim’s seven key words is the beautiful but challenging word light-heartedness. Maybe the road there goes by way of the stars in the firmament. When I lift my eyes in the middle of the night and suddenly see the richness above my head and feel that the abundance of heaven and life is also mine!