Åsljunga småkyrka / Åsljunga Chapel

Bli ett barn

Åsljunga småkyrka var från början en skola. Mellan år 1914 och 1959 vandrade de allra minsta skolbarnen hit varje dag. Minnena av alla små fötter som trampat runt härinne på golven i småskolan är viktiga att bevara. De kan påminna oss om vad som är det riktigt väsentliga i livet.

Jesus säger i Bibeln att barnen är de vuxnas förebild. Att barnen bär en hemlighet som gör att de lever närmare Gud. Och han uppmanar alla vuxna att försöka bli som barn.

Varje gång en vuxen sätter sin fot härinne kan hon eller han försöka minnas sin egen barnafot. Detta är en plats att söka efter det man som vuxen glömt bort. En plats för leken, drömmen och förmågan att använda sin fantasi. Och en plats att återigen låta sig bäras och tröstas av någon som är större.

Skolan blev kyrka 1962 och den särskilda kyrkolokalen byggdes 1980.

 


Be like a child

In the beginning Åsljunga Chapel was a school. Between 1914 and 1959 the youngest of the school children walked here every day. It is important to preserve the memories of all the little feet that walked over these floors. They can remind us of what is most essential of all in life.

In the Bible Jesus says that the children are the model for adults. The children carry a secret that makes them able to live closer to God. Jesus urges every adult to try to be like a child.

Every time an adult steps in here, she or he should try to remember back to when they walked on child’s feet. This is a place to seek after what has been forgotten as an adult. A place for games, dreams and the ability to use ones imagination. A place for letting oneself be carried and comforted once again by someone who is bigger.

The school became a church in 1962 and the church room was added on in 1980.