Att smaka tingen inifrån

En dag med andlig fördjupning för en liten grupp på Killans bönegård, på Liberiet i Lund eller i

församlingen. Vi använder oss av Prayer Pack, redskap för bön sammanställda av Susanne

Carlsson, Diocese of Rochester i England. För mer information om tider och möjliga dagar mejla

Anna Alebo, stiftsadjunkt för andlig vägledning, Anna Alebo eller killan@telia.com.