Blogg: Magnus Malmgren

Var med och rösta på vilka böcker vi ska läsa under vårens bokcirkel…

BOKFÖRSLAG – LÄSECIRKEL     Med Gud lever vi utan Gud – Martin Lind Under sitt blott trettionioåriga liv hann den tyske prästen och motståndskämpen Dietrich Bonhoeffer göra så starkt avtryck att han i dag, drygt sjuttio år efter sin död, är en av världens mest kända teologer. Martin Lind upptäckte Bonhoeffer första gången som […]

Pilgrim för rättvisa och fred

https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/an-invitation-to-the-pilgrimage-of-justice-and-Peace Kyrkornas världsråd lanserade kampanjen A Pilgrimage for Justice and Peace på den senaste världskongressen i Sydkorea. Under hösten har vi försökt att anknyta till detta som ett övergripande tema för pilgrimsarbetet vid pilgrimsplats Liberiet. Vi vandrar ju som pilgrimer både för vår egen skull och för världens – vi söker både inre och yttre […]

Nya pilgrimspass

Nya pilgrimspass har kommit. Vi prövar en lite ny modell, även om S:t Laurentiusbilden är densamma. Det nya pilgrimspasset är som en liten bok, med plats för stämplar – men också för noteringar om etapper och dylikt. Än så länge finns den vid domkyrkan där den kan beställas, men vi tänker oss att den ska […]

En ny grund för Liberiet

Vi söker stenar att lägga i golvet till Pilgrimscentrum Liberiet. När gropen som är där idag ska fyllas igen hoppas vi få placera stenar från olika platser, heliga platser, ställen längs vägen, stenar som rymmer berättelser och minnen av människor och tider. Så att världen får rymmas under våra fötter där. Första stenen kommer från […]

Julfika – rådslag

Alla ni som är aktiva i och kring Pilgrimsplats Liberiet! Välkomna till rådslag och julfika den 20 december på domkyrkoforum klockan 20.00. vi fortsätter samtalet från föregående rådslag och ser framåt mot vårens aktiviteter. Väl mött

Referensgrupp medvandrarskapet

Hösten 2018 startar vi en fördjupningsgrupp för de som vill reflektera kring sitt uppdrag som kristna i kyrkan och världen. Gruppen vänder sig till medvandrare i katekumenat, pilgrimsledare, samtalsledare i olika grupper, gudstjänstvärdar, ideella inom diakoni och ungdomsarbete etc. Alltså personer som på olika sätt tagit på sig att finnas för andra och utöva ett slags fadderskap, förbedjarskap eller […]

Vandringsgrupp – Lund

Onsdag den 13 december inbjuder vi alla som vi vara med och samtala om och planera vandringar i Lund med omnejd till ett möte i domkyrkoforum klockan 17.30. Tanken är att vi ska skapa ett sammanhang för oss som vill ta ansvar för att bära vandringarna kring pilgrimsplats Liberiet. Välkomna!

Pilgrimskatekumenatet – information

Pilgrimskatekumenatet i Lunds stift – att söka helande tro. Vi är alla sökare, hela livet! En tro på levande Gud är något mer än antaganden och föreställningar, det är en relation med en närvarande, påtaglig motpart – den Gud som skapat oss och som möter oss. Det är en tro som är förknippad med vårt eget sökande […]

Inför våren – läsecirkel på pilgrimsplats Liberiet

Under våren startar vi en läsecirkel pilgrimsplatsen och vill bjuda in alla intresserade. Tanken är att samtala kring olika böcker och texter som handlar om pilgrim, bön och andlig fördjupning. Första halvåret håller vi temat så öppet, därefter kan gruppen välja ett mer riktat tema om vi vill. Vi samlas för samtal om en bok […]

Minnesanteckningar från rådslag Pilgrimsplats Liberiet 21/11 2017

Arbetet runt Pilgrimscentrum Liberiet Punkter som togs upp under samrådsmötet i Domkyrkoforum den 21/11 – 2017 Hur skapar vi en ideellt grundad pilgrimsverksamhet från ”gräsrötterna”? Vi samtalade om hur vi kan få människor att känna sig inbjudna och välkomna, efterfrågade och tagna i anspråk. Det är viktigt att de som varit aktiva vid Liberiet och […]