Bäckaskogs slott / Bäckaskog Castle

Läkedom

Persiljevin och rosenvatten, röken från antänd anis och groblad kokt i vin, körvelsalva och pestpulver av hålört, stampad senap och järnörtsdroppar, porsens aska och rättika nedgrävd i våt jord, liljesalva och tunn kanelbark, saft av videlöv och peppar… Listan kan göras oändlig över alla dekokter, droppar, salvor och mediciner som troligen tillverkades här i Bäckaskogs premonstratenskloster. Detta var en plats för lärdom men också läkedom.

Kunskapen om de helande örterna hade bröderna burit med sig från Europa till Vä där första klostret byggdes på 1100-talet. När klostret brann ner flyttade bröderna till Bäckaskog år 1230. Här anlades också en klosterträdgård och rum för att bereda örterna. När bröder i klostret blev sjuka fick de därmed lindring och en sjuksäng, men även folket i bygden och främmande vägfarare fick hjälp.

När Jesus sände ut sina första lärjungar gav han dem i uppdragatt bota sjuka, lindra och hela.

Varje pilgrim som kommer vandrande genom de gamla klostermarkerna kring Bäckaskog bjuds in att fundera över sitt eget liv och uppgift. Har jag en örtagård, en rikedom som jag kan använda för att lindra smärta? Kan jag bidra till ett helare liv åt människor jag möter? Kan också jag vara till läkedom för någon annan?

 

Healing

Parsley wine and rose water, smoke from burning aniseed and plantain cooked in wine, chervil ointment and pestilence powder from birthwort, beaten mustard and wild hyssop drops, bog myrtle ashes and black radish buried in wet soil, lily ointment and thin

cinnamon bark, syrup from willow leaves and pepper… The list is endless of all the decoctions, drops, ointments and drugs that most likely were prepared here in the monastery of Bäckaskog. This was a place of learning and a place of healing.

The brothers had carried the knowledge of the healing herbs with them from Europe to Vä which is where the first monastery was built in the 12th century. When the abbey burned down the brothers moved to Bäckaskog in 1230. Here they established an abbey garden and rooms for preparation of the herbs. Through this the brothers in the monastery were helped and had a sickbed when they fell ill, but the people in the area and foreign wayfarers were also helped.

When Jesus sent out his first disciples he commissioned them to cure the sick, comfort and heal. Every pilgrim that comes wandering through the old abbey grounds around Bäckaskog is invited to reflect on her own life and mission. Do I have a herbal garden, a richness that I can use to relieve pain? Can I contribute to a more whole life for people I meet? Can I be a healing force for somebody else?