Uncategorized

Så här kan du vandra

I det engelska språket finns två olika benämningar på labyrint: “maze” och “labyrinth”. En “maze” har blindgångar och återvändsgränder som gör att man kan gå vilse och hamna fel. En “labyrinth”, däremot, har bara en enda väg in mot mitten. Vandringen mot centrum kan ta en stund om man går långsamt och meditativt, men man […]

Vandra med pilgrimens nyckelord

 

Media

Vandringstips

Material för kommunikation

Fotot med regnbågen är framtagen för arbetet med Pilgrim’s walk for future i Lunds stift. Bilder och logotyper får användas fritt i annonsering av event mm i anslutning till Walk for future 2021, men inte på något annat sätt. Annonsera gärna på web, i församlingsblad, etc. ByBroomé är fotografen som tagit bilden och och detta […]

Livsmodets väg – Höör

Livsmodets väg i Höör är en kort vandring med Pilgrimens nyckelord, som binder samman Stiftsgården Åkersberg och Höörs kyrka.

Lokal organisation

Den lokala organisationen ska också presenteras. Se detta avsnitt för mer information. Är under uppbyggnad.

Gör en kartläggning över markägare, kommunkontakter, tillstånd, med mera.

En styrka för Pilgrimsvägen Skåne Blekinge är att församlingarna har många lokala kontakter och en god förankring i loklasamhället. Därför är det värdefullt att använda sig av församlingsmedlemmar, förtroendevalda och personal för att hitta de kontakter med markägare, kommunresurser, organisationer, som kan vara av värde för Pilgrimsvägen Skåne Blekinge. Gör gärna en förteckning över vem […]

Säkerställ att information om service och boenden längs leden stämmer

Viktig service längs en led kan vara: Boenden Matställen Vatten Toaletter Buss/tåg Sjukvård/apotek Affärer Vi eftersträvar att så långt möjligt ha uppdaterad information om service. Se därför över den information som finns och korrigera och komplettera denna. Se över vad församlingen kan erbjuda för service, t ex boenden i församlingshem/kyrka eller annan lokal. Finns det […]

Säkerställ att informationsskyltar vid kyrkorna är hela, rena och läsbara

Informationsskyltarna vid kyrkorna är viktiga markörer för Pilgrimsvägen Skåne Blekinge.  Varje pilgrimskyrka bör ha en sådan. Dessa skyltar är alla startpunkter för pilgrimsvandring och kan ses som välkomstskyltar till leden. Samtidigt ger de information om den plats där de står. De flesta kyrkor längs leden har idag en skylt, men väder, vind och andra faktorer […]