Fjelie kyrka / Fjelie Church

Att återfå sina färger

Maria, Jesu mor, var högt älskad under medeltiden. I Domkyrkan i Lund var 33 av kyrkans 60 altare helgade åt henne. Här inne i Fjelie kyrka fanns en skön skulptur snidad på 1300-talet. Den föreställde Maria som ammar Jesusbarnet. Hon var rikt bemålad i rött, blått och guld.

När reformationen kom till Danmark på 1500-talet bars de älskade Mariabilderna ut ur kyrkorummen och gömdes på kyrkvindar eller i uthus. Där tappade hon all sin färg. Maria från Fjelie kyrka hamnade på Historiska museet i Lund där hon nu står, vacker men färglös.

Församlingen saknade sin Mariabild och lät göra en ny. En kopia som är rikt bemålad i rött, blått och guld. ”Våga vänta”, säger hon till varje betraktare som känner sig färglös, ”våga vänta”.

 


To regain one’s colours

Mary, the mother of Jesus, was dearly loved during the Middle Ages. In Lund Cathedral 33 of the 60 church altars were consecrated to her. Here in Fjelie Church there was once a beautiful sculpture carved in the 14th century. It represented Mary nursing the Infant Jesus. She was richly painted in red, blue and gold.

When reformation came to Denmark in the 16th century the beloved pictures of Mary were carried out of the church rooms and hidden in church attics or outhouses. There she lost all her colouring. The Mary from Fjelie Church ended up in The Historical Museum in Lund where she now stands, beautiful but colourless.

The congregation missed their Mary picture and had a new one made. A copy richly coated in red, blue and gold. “Dare to wait” she says to every beholder who feels colourless, “dare to wait”.