Gödelövs kyrka / Gödelöv Church

Räddad

Året var 1767. Herren på Häckeberga hade fått kung Adolf Fredriks tillstånd att riva Gödelövs kyrka. Folket i byn kunde istället vandra till Genarps kyrka två kilometer söderut för att fira gudstjänst.

Från Häckeberga sändes arbetare ut för att börja rivningen. Om och om igen blev rivningsarbetarna bortdrivna av arga Gödelövsbor. Sista gången arbetarna kom till platsen hade de både länsman och fjärdingsman med sig. Hela kyrkogården var då full av män, kvinnor och barn. Genom att kasta stenar lyckades folket i Gödelöv till slut driva bort dem som var utsända att riva kyrkan.

Folket och Fredrik Gyllenkrok på Björnstorp skickade tillsammans en ny ansökan till kungen. År 1775 kom det efterlängtade svaret från kung Gustav III. De fick behålla sin kyrka. Tack vare människors mod och envishet står Gödelövs kyrka kvar där hon stått sedan 1200-talet.

 


Saved

The year was 1767. The master of Häckeberga had acquired king Adolf Fredrik’s permission to tear down Gödelöv Church. The village people could instead walk to Genarp Church two kilometres southwards to worship.

Workers were sent from Häckeberga to begin the demolition only to be driven away by angry Gödelöv villagers. Again and again the workers tried without success until finally they came to the site accompanied by both local and regional authorities. A large crowd of men, women and children protected the church. By throwing stones they managed to drive the workers and officials away.

The villagers and Fredrik Gyllenkrok of Björnstorp sent a new application to the king. In 1775 the much longed-for answer came from Gustav III. They could keep their church. Thanks to the villagers’ courage and persistence Gödelöv Church is still standing where she has been standing since the 13th century.