Gualövs kyrka / Gualöv´s Church

Bön

Gualöv är bland de äldsta ortsnamnen i Skåne. Ändelsen löv är släkt med det engelska ordet leave. Här lämnade Guthi en gård som arv, till vem vet vi inte. De flesta som levt på Guthis jord har glömts bort, men inne i kyrkan finns några spår bevarade. Adelsparet som byggde och smyckade kyrkan på 1100-talet har låtit avbilda sig själva i triumfbågen. I bandet som ängeln håller står det: ”Du Hugitus har prytt denna kyrka med målningar för din hustru Hialmsviths själ. För hopp om det eviga livet.” På kyrkklockan från 1700-talet har någon graverat in bönen: ”Styre våra arga grannar. 21 år har kriget stått, illa har vi alla mått.”

Just nu är det vi som vandrar på Guthis mark och in under valven som Hugitus och Hialmsvith lät måla. Just nu är det vår längtan som föder nya vågor på det hav av bön som böljar här mellan jord och himmel.

 

Prayer

Gualöv is one of the oldest place names in the province of Scania. The ending löv is a cognate word to the English word leave. Here, a person named Guthi left a farm. To whom – we do not know. Most of the people who lived on Guthi’s land are forgotten, but inside the church there a few traces are preserved. The noble couple that built and adorned the church in the 12th century are depicted in the triumphal arch. The ribbon held by an angel reads: ”You Hugitus have adorned this church with paintings for the soul of your wife Hialmsvith.

In hope of the life eternal.” On the church bell someone has engraved the prayer: ”Rule over our angered neighbours. For 21 years the war has lasted, ill we have all felt.”

Now we are the ones walking on Guthi’s land. We stand under the arches Hugitus and Hialmsvith had painted. Now our longing makes new waves on the sea of prayers that rolls between heaven and earth.