Resursbank – gudstjänster och andakter

 Birgittabönen – Jubileumssången

Jubileets egen sång: Birgittabönen. Denna sång är tänkt att användas under alla vandringar och fungera som ett slags tema för hela firandet:

Herre, visa oss din väg,
Herre, visa oss din väg,
och gör oss villiga att vandra den,
vandra i ditt ljus.

Noten som pdf: Herre visa oss din väg

Sången får användas fritt under jubileet.
Rättigheter till text och musik tillhör Pilgrimscentrum i Lund.

Böner, gudstjänster, stillhet och vandring i Domkyrkan

Under Pilgrimsjubileet kan du vara i bön, tystnad, vandring och stillhet i Lunds domkyrka. Här finner du en plats för återhämtning, vila och närkontakt med livets Gud.

Det redan rika gudstjänstutbudet utökas ytterligare. Hela dagarna och särskilt under kvällarna inbjuder Domkyrkan till bön, mänskliga möten och stillhet. Det blir ett sätt att vara med i pilgrimsvandringen. Vi ber för dem som är på väg, för Gudsfolket på vandring, för kristen gemenskap, för vår egen livsresa, för världen och vart den är på väg, för världens ofrivilliga pilgrimer, för skapelsens väg mot en oviss framtid.

Gästfrihet är ett nyckelord i arbetet kring Domkyrkan. Pilgrimskap handlar inte bara om att vandra, utan minst lika mycket om att öppna sitt hjärta för vandraren, för främlingen, medmänniskan och att innesluta henne i sin bön.

Böner, gudstjänster och öppna vandringar – Lunds domkyrka

Material till Pilgrimsjubileet – andakter mm

Vi vill gärna se att det finns en gemensam bön under vandringarna. Ramarna och förslagen som ges här är inte tvingande men kan hjälpa oss att känna gemenskapen med varandra när vi går i olika delar av stiftet. Texterna är avsedda att fungera så att man kan fördela läsningarna i gruppen så att gruppen delar på ansvaret:
Alla böner kan läsas utan att alla har texterna.
Sångerna kan läras ut utan text.
Inledningsorden där Alla ska svara kan också läras utantill.
Texter där det står L kan fördelas mellan ett par läsare i gruppen.
Bibelläsningarna kan gruppen turas om att läsa ur psalmboken.
Växelläsningar kan delas mellan läsare – se nedan.
Responsorierna bygger på att A-Alla svarar med samma eller liknande ord som L-Läsaren redan sagt.
Förbönen kan läsas utifrån den föreslagna texten eller fritt formulerad. Den kan också vara helt tyst.
Överlåtelsebönen är det bra om alla kan läsa med i – men det går också att ha någon som läser före.
Birgittas bön är lätt att lära utantill.

Bönboken är utformad så att varje bön kan tryckas som separata blad om man inte vill ha hela bönboken i ett häfte.

Här hittar du lite fler allmänna tankar och instruktioner

Pilgrimsböner – en bönbok för vandring.

Böner – för förbön och meditation

 

Växelläsningar – i första hand föregående helgdags psaltarläsning:

16-18 maj läses alltså psaltartext från fjärde i påsken

19-25 maj läses psaltartext från femte i påsken

26-28 maj läses psaltartext från bönsöndagen

30 maj – 1 juni läses psaltartext från Kristi himmelfärdsdag

2 juni läses söndagens psaltarläsning

Om möjligt låt två röster växelläsa. Växla röst där texten är indragen. Där det finns text, t ex psalmböcker, kan man gärna läsa tillsammans.

Avsluta med:

L: Ära vare Fadern och Sonen och del Heliga Ande

A: Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

 

Sånger –

Det kommer inte att göras någon gemensam sångbok.

Förutom ”Jubileumssången” och ”Må din väg gå dig till mötes”, samt ”Gud ditt folk är vandringsfolket” är det upp till vandringsledarna att välja själva. I den ena nattvardsagendan finns också en föreslagen sång före nattvardsbönen (finns i sånghäfte från Iona: ”Himlen och jorden sjuder” J Bell) och i båda en föreslagen sång till O Guds lamm (Kyrkohandboken).  Vi rekommenderar att välja enkla repetitativa sånger som Taizésånger och Ionasånger under vandringen i första hand. Ha gärna en sång för hela dagen. Gör det enkelt. Tänk på att sången är ett stöd för bönen.

Exempel på sånger som kan vara lätta att lära utantill är Taizésångerna: Jesus, Guds Son…, I min Gud har jag funnit styrka, Där barmhärtighet och kärlek bor…, Tacka herren ty han är God…, Stanna här och vaka med mig…
Iona: Möt mig nu som den jag är, Må friden från jorden följa dig…
Vi rekommenderar också bibelvisor och andra korta visor från psalmboken: Saliga de som här Guds Ord, I frid vill jag lägga mig ner, Jag är med er alla dagar, etc.

Tycker du som pilgrimsledare att det är svårt med sången så ta gärna hjälp av någon som känner sig mer trygg med att sjunga – men tänk på att det är bra för frimodigheten att vi sjunger olika.

Pilgrimsmässor

Två förslag på enklare Pilgrimsmässor har tagits fram inför Pilgrimsjubileet. Du hittar dem här:

Pilgrimsmässor – Pilgrimsvägen Skåne Blekinge 

Färdiga agendor:

Pilgrimsmässa agenda 2019

Pilgrimsmässa- agenda

 

Övriga resurser

Vägmärken – en pilgrimsmässa i Dag Hammarskjölds anda, Susanne Grimheden

Sånger av Nadja Eriksson och Åsa Hagberg: 7 vandringssånger

Sånger till pilgrimsjubileet av bl a Grimheden, Danell, Forslin, Vanier, Rubenson: pilgrimsvägen sångblad