Resursbank – gudstjänster och andakter

 Birgittabönen – Jubileumssången

Jubileets egen sång: Birgittabönen. Denna sång är tänkt att användas under alla vandringar och fungera som ett slags tema för hela firandet:

Herre, visa oss din väg,
Herre, visa oss din väg,
och gör oss villiga att vandra den,
vandra i ditt ljus.

Noten som pdf: Herre visa oss din väg

Sången får användas fritt under jubileet.
Rättigheter till text och musik tillhör Pilgrimscentrum i Lund.

Böner, gudstjänster, stillhet och vandring i Domkyrkan

Under Pilgrimsjubileet kan du vara i bön, tystnad, vandring och stillhet i Lunds domkyrka. Här finner du en plats för återhämtning, vila och närkontakt med livets Gud.

Det redan rika gudstjänstutbudet utökas ytterligare. Hela dagarna och särskilt under kvällarna inbjuder Domkyrkan till bön, mänskliga möten och stillhet. Det blir ett sätt att vara med i pilgrimsvandringen. Vi ber för dem som är på väg, för Gudsfolket på vandring, för kristen gemenskap, för vår egen livsresa, för världen och vart den är på väg, för världens ofrivilliga pilgrimer, för skapelsens väg mot en oviss framtid.

Gästfrihet är ett nyckelord i arbetet kring Domkyrkan. Pilgrimskap handlar inte bara om att vandra, utan minst lika mycket om att öppna sitt hjärta för vandraren, för främlingen, medmänniskan och att innesluta henne i sin bön.

 

 

 

Pilgrimsmässor

Två förslag på enklare Pilgrimsmässor har tagits fram inför Pilgrimsjubileet. Du hittar dem här:

Pilgrimsmässor – Pilgrimsvägen Skåne Blekinge 

Färdiga agendor:

Pilgrimsmässa agenda 2019

Pilgrimsmässa- agenda

 

Övriga resurser

Vägmärken – en pilgrimsmässa i Dag Hammarskjölds anda, Susanne Grimheden

Sånger av Nadja Eriksson och Åsa Hagberg: 7 vandringssånger

Sånger till pilgrimsjubileet av bl a Grimheden, Danell, Forslin, Vanier, Rubenson: pilgrimsvägen sångblad

Runt frälsarkransen – mässmusik av John BellOch mer Bell

På väg – en pilgrimsmässa – Vardagskören, Furehill, Svensson

Stenens lovsång – Hulthén, Furberg

Pilgrimens tidegärd

Lilla pilgrimsboken