Resursbank – gudstjänster och andakter

Birgittabönen – Jubileumssången

Jubileets egen sång: Birgittabönen. Denna sång är tänkt att användas under alla vandringar och fungera som ett slags tema för hela firandet:

Herre, visa oss din väg,
Herre, visa oss din väg,
och gör oss villiga att vandra den,
vandra i ditt ljus.

Noten som pdf: Herre visa oss din väg

Sången får användas fritt under jubileet.
Rättigheter till text och musik tillhör Pilgrimscentrum i Lund.

Böner, gudstjänster, stillhet och vandring i Domkyrkan

Under Pilgrimsjubileet kan du vara i bön, tystnad, vandring och stillhet i Lunds domkyrka. Här finner du en plats för återhämtning, vila och närkontakt med livets Gud.

Det redan rika gudstjänstutbudet utökas ytterligare. Hela dagarna och särskilt under kvällarna inbjuder Domkyrkan till bön, mänskliga möten och stillhet. Det blir ett sätt att vara med i pilgrimsvandringen. Vi ber för dem som är på väg, för Gudsfolket på vandring, för kristen gemenskap, för vår egen livsresa, för världen och vart den är på väg, för världens ofrivilliga pilgrimer, för skapelsens väg mot en oviss framtid.

Gästfrihet är ett nyckelord i arbetet kring Domkyrkan. Pilgrimskap handlar inte bara om att vandra, utan minst lika mycket om att öppna sitt hjärta för vandraren, för främlingen, medmänniskan och att innesluta henne i sin bön.

Böner, gudstjänster och öppna vandringar – Lunds domkyrka

Material till Pilgrimsjubileet – andakter mm

Övrigt material att använda under vandringarna kommer att läggas upp här. En enkel böneordning, teman och bibeltexter för varje dag, mm.

Här hittar du lite allmänna tankar och instruktioner

Pilgrimsböner – en bönbok för vandring.

Böner – för förbön och meditation

Växelläsningar och sånger läggs ut i en separat textfil.

Pilgrimsmässor

Två förslag på enklare Pilgrimsmässor har tagits fram inför Pilgrimsjubileet. Du hittar dem här:

Pilgrimsmässor – Pilgrimsvägen Skåne Blekinge 

Övriga resurser

Sånger av Nadja Eriksson och Åsa Hagberg: 7 vandringssånger