Hållbarhet i skapelsen och Gudsnärhet – sånger

Ett knippe sånger förmedlade av Susanne Grimheden. Om hållbarhet i skapelsen och Gudsnärhet.

 

Hållbarhet i skapelsen 

Lidande (engelska)

Jämlikhet/rättvisa (engelska)

Kärlek  (engelska)

Helande

Fred

Gudsnärhet

Anden

Uppståndelsemysteriet

Jesusnärhet

Villighet att vandra Guds väg

Helgelse

 

Pilgrim’s Walk for Future