Interninfo: Pilgrimsförsamlingar och lokala pilgrimsplatser

Här lägger vi upp information för de lokala pilgrimsplasterna och pilgrimsförsamlingarna.

Varje församling på Pilgrimsvägen Skåne Blekinge är en pilgrimsförsamling, och därmed delaktig i projektet. Varje pilgrimsförsamling ska medverka till att hålla leden levande, sprida information och öppna sina dörrar för pilgrimer.

Vissa församlingar kring lederna har fått ett särskilt samordningsansvar, dessa kallar vi för lokala pilgrimsplatser. Idén är att de ska utgöra nav för det lokala pilgrimsarbetet och samordna gemensamma satsningar.