Killan

VANDRING I FASTETIDEN

I tider av oro är det viktigare än någonsin att vi håller oss nära Mästaren för vägledning, kraft och tröst. Här kommer en fortsatt inbjudan till gemensam bön genom denna speciella fastetid, denna ökenvandring, som vi befinner oss i. Varje dag läggs bönen ut på www.facebook.com/killansbonegard i text senast kl 07 och kl 17.30 en bönefilm från någon plats där bönen bes. Mejla killan@telia.com om du vill få kommande veckas texter skickade till dig varje lördag eller läs dem här på sidan. 

 

VANDRING I FASTETIDEN SÖNDAGEN 29 MARS

Inledning

I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

Bön

Försoningens Gud,
vi tackar dig som sände din Son
för att rädda världen.
Av din kärlek lever vi.
Omslut oss med barmhärtighet
och hjälp oss att ta emot din nåd.
I Jesu namn.
Amen.

Textläsning

Jesus sa till Nikodemus: ”Sannerligen, jag säger dig: det vi vet förkunnar vi, och det vi har sett vittnar vi om, men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur skall ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska?

Ingen har stigit upp till himlen utom den som stigit ner från himlen: Människosonen. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen, så måste Människosonen upphöjas för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds ende sons namn. Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att han gör vad Gud vill.”        Johannesevangeliet 3:11–21

Utläggning

Under ett nattligt samtal mellan Jesus och en som söker upp honom i hemlighet dras slöjorna åt sidan och Guds plan av evighet avslöjas: ”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom honom.” Detta är vad kristendomen djupast sett handlar om, och för kristna har dessa verser blivit en sammanfattning av Bibelns budskap. Lilla Bibeln kallas citatet. Vad Gud vill säga oss genom sitt ord är inte främst de tio budordens levnadsregler eller Bergspredikans etik, utan att Gud älskar oss med en gränslös kärlek, att Gud till varje pris vill rädda världen. Det är ord att klamra sig fast vid i tillvarons passionstider. ”Så älskade Gud…”

Kort inre bön

Förbön

Helige Gud, genom Kristus har vi räddats från död och tomhet. Vi kommer inför dig med vår längtan och bön i en orolig fastetid. Var oss nära och led oss dag för dag i vår tjänst för Dig och varandra.

I kärlek till oss ställde Jesus sina steg mot Jerusalem. Vi ber att Han får stiga in i alla sammanhang där beslut fattas om människors och skapelsens väl.

I Jesu lidande och kors ser vi Immanuel, Gud som är med oss, lider med oss, älskar oss. Vi ber Honom, som känner och förstår smärtan, att vara nära alla som drabbats av Covid-19 och andra sjukdomar. Vi ber om läkedom och tröst. Var dem nära, var deras familjer och vänner nära.

Mer än kopparormen i öknen fästes Jesus på korset till alla människors läkedom och liv. Vi ber om kraft, styrka och skydd åt alla som försöker bota, vårda, lindra och trösta. Vi ber för alla forskare som arbetar för att finna botemedel och vaccin.

Vi ber för alla som lever i utsatta länder och flyktingläger, att de skall förskonas från smittan.

Jesu kors är det nya livets träd. Vi ber att vi i våra församlingar i ord och handling vittnar om Honom och det liv som Han vill ge.

Vi ber för våra systrar och bröder i Din världsvida Kyrka. Låt vår gemensamma bön för världen föra oss närmare varandra och Dig.

Egen böneintention …

Vi ber för oss själva. Var med oss, led oss, i kärlekens tjänst för Dig och vår nästa.

Allt detta ber vi dig om genom Jesus Kristus vår Herre. Amen.


Herrens bön

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet.
Amen

Slutbön

Himlens och Jordens Gud,
led oss genom fastans ödemarker
till paradisets port.
I Jesu namn.
Amen.

Välsignelse

Gud, välsigna oss och beskydda oss för allt ont, och för oss till det eviga livet. Amen.

……………………….

Den inledande bönen är kollektbön för den femte söndagen i fastetiden och återfinns i Den Svenska Evangelieboken.

Bibelordet är hämtat ur Den Svenska Evangelieboken och följer Lund domkyrkas ordning.

Slutbönen och välsignelsen är hämtade ur Timmarnas bön – Killans tidebönsbok

 

VANDRING I FASTETIDEN MÅNDAGEN 30 MARS

Inledning

I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

Bön

Herre, var en lysande flamma framför mig,
var en ledstjärna över mig,
var en jämn stig under mig,
var en vänlig herde bakom mig
i dag och alla dagar.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.
Amen
Sankt Columba (521-597)

Textläsning
Herren talade till Mose: Sedan skall Aron slakta folkets syndofferbock och bära in blodet bakom förhänget och göra med det på samma sätt som med tjurblodet: han skall stänka det ovanpå arkens lock och framför locket. Så bringar han försoning och renar helgedomen från israeliternas orenhet och brott, från alla deras synder.                                        3 Moseboken 16:15-16

Förbön

Helige Gud, genom Kristus har vi räddats från död och tomhet. Vi kommer inför dig med vår längtan och bön i en orolig fastetid. Var oss nära och led oss dag för dag i vår tjänst för Dig och varandra.

I kärlek till oss ställde Jesus sina steg mot Jerusalem. Vi ber att Han får stiga in i alla sammanhang där beslut fattas om människors och skapelsens väl.

I Jesu lidande och kors ser vi Immanuel, Gud som är med oss, lider med oss, älskar oss. Vi ber Honom, som känner och förstår smärtan, att vara nära alla som drabbats av Covid-19 och andra sjukdomar. Vi ber om läkedom och tröst. Var dem nära, var deras familjer och vänner nära.

Vi ber om kraft, styrka och skydd åt alla som försöker bota, vårda, lindra och trösta. Vi ber för alla forskare som arbetar för att finna botemedel och vaccin.

Vi ber för alla som lever i utsatta länder och flyktingläger, att de skall förskonas från smittan.

Jesu kors är det nya livets träd. Vi ber att vi i våra församlingar i ord och handling vittnar om Honom och det liv som Han vill ge.

Vi ber för våra systrar och bröder i Din världsvida Kyrka. Låt vår gemensamma bön för världen föra oss närmare varandra och Dig.

Egen böneintention …

Vi ber för oss själva. Var med oss, led oss, i kärlekens tjänst för Dig och vår nästa.

Allt detta ber vi dig om genom Jesus Kristus vår Herre. Amen.

Herrens bön

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet.
Amen

Slutbön

Himlens och Jordens Gud,
led oss genom fastans ödemarker
till paradisets port.
I Jesu namn.
Amen.

Välsignelse

Gud, välsigna oss och beskydda oss för allt ont, och för oss till det eviga livet. Amen.

 

VANDRING I FASTETIDEN TISDAGEN 31 MARS

 

Inledning

I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

Bön

Herre, var en lysande flamma framför mig,
var en ledstjärna över mig,
var en jämn stig under mig,
var en vänlig herde bakom mig
i dag och alla dagar.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.
Amen

Sankt Columba (521-597)

Textläsning
Eftersom Jesus är till i evighet behåller han för alltid sitt prästämbete. Så kan han också nu och för all framtid rädda dem som nalkas Gud genom honom, eftersom han alltid lever och kan vädja för dem.
En sådan överstepräst var det vi behövde: en som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare, upphöjd över himlarna. Han måste inte som de andra översteprästerna dagligen offra först för sina egna synder och sedan för folkets. Det gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv.
                                                                 Hebreerbrevet 7:24–27

 

Förbön

Helige Gud, genom Kristus har vi räddats från död och tomhet. Vi kommer inför dig med vår längtan och bön i en orolig fastetid. Var oss nära och led oss dag för dag i vår tjänst för Dig och varandra.

I kärlek till oss ställde Jesus sina steg mot Jerusalem. Vi ber att Han får stiga in i alla sammanhang där beslut fattas om människors och skapelsens väl.

I Jesu lidande och kors ser vi Immanuel, Gud som är med oss, lider med oss, älskar oss. Vi ber Honom, som känner och förstår smärtan, att vara nära alla som drabbats av Covid-19 och andra sjukdomar. Vi ber om läkedom och tröst. Var dem nära, var deras familjer och vänner nära.

Mer än kopparormen i öknen fästes Jesus på korset till alla människors läkedom och liv. Vi ber om kraft, styrka och skydd åt alla som försöker bota, vårda, lindra och trösta. Vi ber för alla forskare som arbetar för att finna botemedel och vaccin.

Vi ber för alla som lever i utsatta länder och flyktingläger, att de skall förskonas från smittan.

Jesu kors är det nya livets träd. Vi ber att vi i våra församlingar i ord och handling vittnar om Honom och det liv som Han vill ge.

Vi ber för våra systrar och bröder i Din världsvida Kyrka. Låt vår gemensamma bön för världen föra oss närmare varandra och Dig.

Egen böneintention …

Vi ber för oss själva. Var med oss, led oss, i kärlekens tjänst för Dig och vår nästa.

Allt detta ber vi dig om genom Jesus Kristus vår Herre. Amen.


Herrens bön

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet.
Amen

Slutbön

Himlens och Jordens Gud,
led oss genom fastans ödemarker
till paradisets port.
I Jesu namn.
Amen.

Välsignelse

Gud, välsigna oss och beskydda oss för allt ont, och för oss till det eviga livet. Amen.

 

VANDRING I FASTETIDEN ONSDAGEN 1 APRIL

Inledning

I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

Bön

Herre, var en lysande flamma framför mig,
var en ledstjärna över mig,
var en jämn stig under mig,
var en vänlig herde bakom mig
i dag och alla dagar.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.
Amen                                 Sankt Columba (521-597

Textläsning
Några av judarna gick till fariseerna och berättade vad Jesus hade gjort. Översteprästerna och fariseerna kallade då samman rådet och sade: ”Vad skall vi göra? Den här mannen gör många tecken. Om vi låter honom fortsätta börjar alla tro på honom, och då kommer romarna och utplånar både vår heliga plats och vårt folk.” En av dem, Kajafas, som var överstepräst det året, sade till dem: ”Ni förstår ingenting. Ni fattar inte att det är bättre för er att en enda människa dör för folket än att hela folket går under.” Detta sade han inte av sig själv, utan som överstepräst det året talade han profetiskt: Jesus skulle dö för folket, och inte bara för folket utan också för att Guds skingrade barn skulle samlas och bli till ett. Från den dagen var de fast beslutna att döda honom.

Jesus vandrade därför inte längre öppet omkring bland judarna utan drog sig undan till Efraim, en stad i området nära öknen, och där höll han till med sina lärjungar. Judarnas påskfest närmade sig, och många gick från landsbygden upp till Jerusalem före påsken för att rena sig. De sökte efter Jesus och sade till varandra där de stod i templet: ”Vad tror ni, kommer han verkligen inte till högtiden?” Men översteprästerna och fariseerna hade gett befallning om att den som kände till var Jesus fanns skulle anmäla det, så att de kunde gripa honom.
                                                                 Johannesevangeliet 11:46–57

Förbön

Helige Gud, genom Kristus har vi räddats från död och tomhet. Vi kommer inför dig med vår längtan och bön i en orolig fastetid. Var oss nära och led oss dag för dag i vår tjänst för Dig och varandra.

I kärlek till oss ställde Jesus sina steg mot Jerusalem. Vi ber att Han får stiga in i alla sammanhang där beslut fattas om människors och skapelsens väl.

I Jesu lidande och kors ser vi Immanuel, Gud som är med oss, lider med oss, älskar oss. Vi ber Honom, som känner och förstår smärtan, att vara nära alla som drabbats av Covid-19 och andra sjukdomar. Vi ber om läkedom och tröst. Var dem nära, var deras familjer och vänner nära.

Mer än kopparormen i öknen fästes Jesus på korset till alla människors läkedom och liv. Vi ber om kraft, styrka och skydd åt alla som försöker bota, vårda, lindra och trösta. Vi ber för alla forskare som arbetar för att finna botemedel och vaccin.

Vi ber för alla som lever i utsatta länder och flyktingläger, att de skall förskonas från smittan.

Jesu kors är det nya livets träd. Vi ber att vi i våra församlingar i ord och handling vittnar om Honom och det liv som Han vill ge.

Vi ber för våra systrar och bröder i Din världsvida Kyrka. Låt vår gemensamma bön för världen föra oss närmare varandra och Dig.

Egen böneintention…

Vi ber för oss själva. Var med oss, led oss, i kärlekens tjänst för Dig och vår nästa.

Allt detta ber vi dig om genom Jesus Kristus vår Herre. Amen.

Herrens bön

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet.
Amen

Slutbön

Himlens och Jordens Gud,
led oss genom fastans ödemarker
till paradisets port.
I Jesu namn.
Amen.

Välsignelse

Gud, välsigna oss och beskydda oss för allt ont, och för oss till det eviga livet. Amen.

 

VANDRING I FASTETIDEN TORSDAGEN 2 APRIL

Inledning

I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

Bön

Herre, var en lysande flamma framför mig,
var en ledstjärna över mig,
var en jämn stig under mig,
var en vänlig herde bakom mig
i dag och alla dagar.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.
Amen

                      Sankt Columba (521-597)

Textläsning
Gud satte Abraham på prov. Gud kallade på honom: ”Abraham!” – ”Här är jag”, svarade han. 2Gud sade: ”Ta din ende son, honom som du älskar, Isak, och gå till landet Moria och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag skall visa dig.”

Tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin åsna. Han tog med sig två tjänare och sin son Isak, högg veden till brännoffret och gav sig i väg mot den plats som Gud hade talat om. Den tredje dagen fick Abraham se platsen på avstånd. Då sade han till tjänarna: ”Stanna här med åsnan, medan jag och pojken går dit bort för att tillbe. Sedan kommer vi tillbaka till er.” Abraham tog veden till brännoffret och lät sin son Isak bära den. Själv tog han elden och kniven, och så gick de båda tillsammans. ”Far”, sade Isak. ”Ja, min son”, svarade Abraham. Isak sade: ”Här är eld och ved, men var är fåret som skall offras?” – ”Min son”, sade Abraham, ”Gud utser åt sig det får som skall offras.” Så gick de båda tillsammans.

När de kom fram till platsen som Gud hade talat om byggde Abraham ett altare. Han lade upp veden och band sedan sin son Isak och lade honom på altaret, ovanpå veden. Och Abraham sträckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son. Då ropade Herrens ängel till honom från himlen: ”Abraham! Abraham!” – ”Ja”, svarade Abraham, ”här är jag.” Ängeln sade: ”Lyft inte din hand mot pojken, och gör honom inget ont. Nu vet jag att du fruktar Gud, nu när du inte har vägrat mig din ende son.” När Abraham såg upp fick han se en bagge, som hade fastnat med hornen i ett snår. Då gick han bort och tog baggen och offrade den som brännoffer i stället för sin son. Abraham gav denna plats namnet ”Herren utser”. I dag säger man ”på berget där Herren blir sedd”.
                                                                 1 Moseboken 22:1-14


Förbön

Helige Gud, genom Kristus har vi räddats från död och tomhet. Vi kommer inför dig med vår längtan och bön i en orolig fastetid. Var oss nära och led oss dag för dag i vår tjänst för Dig och varandra.

I kärlek till oss ställde Jesus sina steg mot Jerusalem. Vi ber att Han får stiga in i alla sammanhang där beslut fattas om människors och skapelsens väl.

I Jesu lidande och kors ser vi Immanuel, Gud som är med oss, lider med oss, älskar oss. Vi ber Honom, som känner och förstår smärtan, att vara nära alla som drabbats av Covid-19 och andra sjukdomar. Vi ber om läkedom och tröst. Var dem nära, var deras familjer och vänner nära.

Mer än kopparormen i öknen fästes Jesus på korset till alla människors läkedom och liv. Vi ber om kraft, styrka och skydd åt alla som försöker bota, vårda, lindra och trösta. Vi ber för alla forskare som arbetar för att finna botemedel och vaccin.

Vi ber för alla som lever i utsatta länder och flyktingläger, att de skall förskonas från smittan.

Jesu kors är det nya livets träd. Vi ber att vi i våra församlingar i ord och handling vittnar om Honom och det liv som Han vill ge.

Vi ber för våra systrar och bröder i Din världsvida Kyrka. Låt vår gemensamma bön för världen föra oss närmare varandra och Dig.

Egen böneintention…

Vi ber för oss själva. Var med oss, led oss, i kärlekens tjänst för Dig och vår nästa.

Allt detta ber vi dig om genom Jesus Kristus vår Herre. Amen.

 

Herrens bön

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet.
Amen

Slutbön

Himlens och Jordens Gud,
led oss genom fastans ödemarker
till paradisets port.
I Jesu namn.
Amen.

Välsignelse

Gud, välsigna oss och beskydda oss för allt ont, och för oss till det eviga livet. Amen.

 

VANDRING I FASTETIDEN FREDAG 3 APRIL

Inledning

I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

Bön

Herre, var en lysande flamma framför mig,
var en ledstjärna över mig,
var en jämn stig under mig,
var en vänlig herde bakom mig
i dag och alla dagar.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.
Amen

                      Sankt Columba (521-597)

  

Textläsning

Medan Petrus och Johannes talade till folket överraskades de av prästerna, tempelkommendanten och saddukeerna, som inte kunde tåla att apostlarna undervisade folket och med hänvisning till Jesus förkunnade uppståndelsen från de döda. De grep dem och höll dem i häkte till nästa dag, eftersom det redan var kväll. Men många som hade hört ordet kom till tro, och tillsammans var de nu omkring fem tusen män. Nästa dag samlades de högsta styresmännen samt de äldste och de skriftlärda i Jerusalem. Översteprästen Hannas var där liksom Kajafas, Jonatas och Alexandros och alla av översteprästerlig släkt. De lät föra fram apostlarna och frågade dem: ”Genom vilken kraft eller i vems namn har ni gjort detta?” Då fylldes Petrus av helig ande och svarade dem: ”Ni äldste och folkets ledare, när ni i dag ställer oss till svars för en välgärning mot en sjuk och vill höra hur han har blivit botad, då skall ni veta, ni alla och hela Israels folk, att det skedde genom nasarén Jesu Kristi namn. Tack vare honom som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från de döda står den här mannen frisk framför er. Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss.”                                             Apostlagärningarna 4:1–12

Förbön

Helige Gud, genom Kristus har vi räddats från död och tomhet. Vi kommer inför dig med vår längtan och bön i en orolig fastetid. Var oss nära och led oss dag för dag i vår tjänst för Dig och varandra.

I kärlek till oss ställde Jesus sina steg mot Jerusalem. Vi ber att Han får stiga in i alla sammanhang där beslut fattas om människors och skapelsens väl.

I Jesu lidande och kors ser vi Immanuel, Gud som är med oss, lider med oss, älskar oss. Vi ber Honom, som känner och förstår smärtan, att vara nära alla som drabbats av Covid-19 och andra sjukdomar. Vi ber om läkedom och tröst. Var dem nära, var deras familjer och vänner nära.

Mer än kopparormen i öknen fästes Jesus på korset till alla människors läkedom och liv. Vi ber om kraft, styrka och skydd åt alla som försöker bota, vårda, lindra och trösta. Vi ber för alla forskare som arbetar för att finna botemedel och vaccin.

Vi ber för alla som lever i utsatta länder och flyktingläger, att de skall förskonas från smittan.

Jesu kors är det nya livets träd. Vi ber att vi i våra församlingar i ord och handling vittnar om Honom och det liv som Han vill ge.

Vi ber för våra systrar och bröder i Din världsvida Kyrka. Låt vår gemensamma bön för världen föra oss närmare varandra och Dig.

Egen böneintention…

Vi ber för oss själva. Var med oss, led oss, i kärlekens tjänst för Dig och vår nästa.

Allt detta ber vi dig om genom Jesus Kristus vår Herre. Amen.

 

Herrens bön

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet.
Amen

Slutbön

Himlens och Jordens Gud,
led oss genom fastans ödemarker
till paradisets port.
I Jesu namn.
Amen.

Välsignelse

Gud, välsigna oss och beskydda oss för allt ont, och för oss till det eviga livet. Amen.

 

VANDRING I FASTETIDEN LÖRDAG 4 APRIL

Inledning

I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

Bön

Herre, var en lysande flamma framför mig,
var en ledstjärna över mig,
var en jämn stig under mig,
var en vänlig herde bakom mig
i dag och alla dagar.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.
Amen

                                            Sankt Columba (521-597)  

Textläsning

Jesus talade till översteprästerna, de skriftlärda och de äldste i liknelser. ”En man planterade en vingård, satte stängsel kring den, högg ut ett presskar och byggde ett vakttorn. Därefter arrenderade han ut den och reste bort. När tiden var inne skickade han en tjänare till arrendatorerna för att hämta en del av vingårdens skörd. Men de grep honom, pryglade honom och körde i väg honom tomhänt. Då sände ägaren en annan tjänare till dem. Honom slog de i huvudet och skymfade. Då skickade han en till, och honom dödade de. På samma sätt med många andra: en del misshandlade de och andra dödade de. Nu hade han bara en, sin älskade son, och honom skickade han som den siste. Han sade: ’Min son kommer de att ha respekt för.’ Men arrendatorerna sade till varandra: ’Här har vi arvtagaren. Kom så dödar vi honom, då blir det vi som får arvet.’ Och de tog fast honom och dödade honom och kastade honom utanför vingården. Vad gör nu vingårdens ägare? Han kommer dit och tar död på arrendatorerna och ger vingården åt andra. Har ni inte läst det här stället i skriften: Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnstenHerren har gjort den till detta, och underbar är den i våra ögon.” De hade gärna velat gripa honom men var rädda för folket; de förstod att hans liknelse var riktad mot dem. Därför lät de honom vara och gick sin väg.
                                                                 Markusevangeliet 12:1–12

 

Förbön

Helige Gud, genom Kristus har vi räddats från död och tomhet. Vi kommer inför dig med vår längtan och bön i en orolig fastetid. Var oss nära och led oss dag för dag i vår tjänst för Dig och varandra.

I kärlek till oss ställde Jesus sina steg mot Jerusalem. Vi ber att Han får stiga in i alla sammanhang där beslut fattas om människors och skapelsens väl.

I Jesu lidande och kors ser vi Immanuel, Gud som är med oss, lider med oss, älskar oss. Vi ber Honom, som känner och förstår smärtan, att vara nära alla som drabbats av Covid-19 och andra sjukdomar. Vi ber om läkedom och tröst. Var dem nära, var deras familjer och vänner nära.

Mer än kopparormen i öknen fästes Jesus på korset till alla människors läkedom och liv. Vi ber om kraft, styrka och skydd åt alla som försöker bota, vårda, lindra och trösta. Vi ber för alla forskare som arbetar för att finna botemedel och vaccin.

Vi ber för alla som lever i utsatta länder och flyktingläger, att de skall förskonas från smittan.

Jesu kors är det nya livets träd. Vi ber att vi i våra församlingar i ord och handling vittnar om Honom och det liv som Han vill ge.

Vi ber för våra systrar och bröder i Din världsvida Kyrka. Låt vår gemensamma bön för världen föra oss närmare varandra och Dig.

Egen böneintention…

Vi ber för oss själva. Var med oss, led oss, i kärlekens tjänst för Dig och vår nästa.

Allt detta ber vi dig om genom Jesus Kristus vår Herre. Amen.

Herrens bön

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet.
Amen

Slutbön

Himlens och Jordens Gud,
led oss genom fastans ödemarker
till paradisets port.
I Jesu namn.
Amen.

Välsignelse

Gud, välsigna oss och beskydda oss för allt ont, och för oss till det eviga livet. Amen.

 

 

…………………………………………….

Den inledande bönen tillskrivs Sankt Columba (521-597) och återfinns som bön 172 i En liten bönbok.

Bibelordet är hämtat ur Den Svenska evangelieboken och följer Domkyrkans ordning.

Slutbönen och välsignelsen är hämtade ur Timmarnas bön – Killans tidebönsbok

 

 

För mer information om Killans bönegemenskap hänvisar vi till Killan på Lunds stifts hemsida.