Killan

KÄRLEKENS VÄG
Be med Killan under Stilla veckan

Från dymmelonsdagens morgon till Laudes Annandag påsk kan du be med följande texter på din egen kammare och/eller tillsammans med andra via Zoom. Vi följer den ordning som alltid funnits på Killans bönegård – att bönen tystnar efter Jesu död på korset klockan 15.00 och att vi ber/läser bibeltexten enskilt fram till påskdagens morgon. Vi önskar er en välsignad vecka.

Mejla killan@telia.com så skickar vi Zoomlänken till dig.

 

BÖNETIDER

Dymmelonsdag & Skärtorsdag
Laudes klockan 8.00 – Zoom
Vesper klockan 17.30 – Zoom
Reflektion över dagen & Completorium klockan 20 – Zoom

Långfredag
Laudes klockan 8.00 – Zoom
Sext klockan 12.00 – Zoom
Non klockan 15.00 – Zoom
Läsning på kammaren klockan 17.30
Läsning på kammaren klockan 20.30

 

Påskafton
Läsning på kammaren klockan 20.30

 

Påskdagen
Laudes klockan 8.00 – Zoom
Vesper klockan 17.30 – Zoom
Reflektion över dagen & Completorium klockan 20 – Zoom

 

Annandag påsk
Laudes klockan 8.00 – Zoom7

 

BIBELLÄSNINGAR

DYMMELONSDAG
Klockan 8.00 Laudes Zoom
Tidigt på morgonen överlade översteprästerna med de äldste och de skriftlärda, hela rådet. De lät binda Jesus och förde bort honom och överlämnade honom till Pilatus. Pilatus frågade honom: ”Du är alltså judarnas kung?” Han svarade: ”Du själv säger det.” Översteprästerna riktade många anklagelser mot honom, och då frågade Pilatus honom: ”Har du ingenting att svara? Du hör ju hur de anklagar dig!” Men han svarade ingenting mera, och Pilatus blev förvånad.
(Markusevangeliet 15:1-5)

Klockan 17.30 Vesper Zoom
Vid högtiden brukade Pilatus alltid frige en fånge åt dem, den som de bad om. Nu satt en som kallades Barabbas fängslad tillsammans med upprorsmännen som hade begått mord under oroligheterna. Folket tågade upp till Pilatus och bad honom göra som han brukade. Han svarade: ”Vill ni att jag skall släppa judarnas kung?” Han förstod att det var av avund mot Jesus som översteprästerna hade utlämnat honom. Men översteprästerna hetsade upp folket till att begära att han skulle släppa Barabbas i stället. Pilatus sade på nytt: ”Vad skall jag då göra med honom som ni kallar judarnas kung?” De ropade: ”Korsfäst honom!” Pilatus frågade: ”Vad har han gjort för ont?” Men de ropade ännu högre: ”Korsfäst honom!” Pilatus, som ville göra vad folket begärde, frigav Barabbas. Jesus lät han piska och utlämnade honom sedan till att korsfästas. (Markusevangeliet 15:6-15)

Klockan 20.00 Reflektion & Completorium Zoom
Soldaterna förde in honom på gården, alltså i residenset, och kallade samman hela vaktstyrkan. De klädde honom i en purpurröd mantel och vred ihop en krans av törne och satte den på honom. Sedan hälsade de honom: ”Leve judarnas konung!” De slog honom i huvudet med en käpp, spottade på honom och föll på knä och hyllade honom. Och när de hade hånat honom tog de av honom den röda manteln och satte på honom hans egna kläder och förde ut honom för att korsfästa honom. (Markusevangeliet 15:16-20))

SKÄRTORSDAG
Klockan 8.00 Laudes Zoom
När Mose kom och underrättade folket om vad Herren hade sagt och om alla hans stadgar svarade alla med en mun: ”Allt vad Herren har sagt vill vi göra.” Sedan skrev Mose ner allt vad Herren hade sagt. Tidigt nästa morgon byggde Mose ett altare nedanför berget och reste tolv stenstoder för Israels tolv stammar. Därefter gav han några unga israeliter i uppdrag att offra brännoffer och slakta tjurar som gemenskapsoffer åt Herren. Mose tog hälften av blodet och hällde i skålar och hälften stänkte han på altaret. Så tog han förbundsakten och läste upp den för folket. De sade: ”Vi vill göra allt vad Herren har sagt och lyda honom.” Mose tog blodet, stänkte det på folket och sade: ”Med detta blod bekräftas det förbund som Herren har slutit med er på grundval av alla dessa befallningar.” Mose och Aron, Nadav och Avihu och sjuttio av Israels äldste gick upp på berget, och de såg Israels Gud. Under hans fötter var som ett golv av safir; det liknade själva himlen i klarhet. Han lyfte inte sin hand mot de främsta i Israel. De skådade Gud, och de åt och drack. (Andra Moseboken 24:3-11)

Klockan 17.30 Vesper Zoom
Välsignelsens bägare som vi välsignar, ger den oss inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, ger det oss inte gemenskap med Kristi kropp? Eftersom brödet är ett enda är vi — fast många — en enda kropp, för alla får vi vår del av ett och samma bröd. (1 Korintierbrevet 10:16-17)

Klockan 20.00 Reflektion & Completorium Zoom
Första dagen av det osyrade brödets högtid, när påsklammen slaktades, frågade lärjungarna: ”Vart vill du att vi skall gå för att ordna påskmåltiden åt dig?” Då skickade han i väg två av dem och sade åt dem: ”Gå in till staden. Där möter ni en man som bär på en vattenkruka. Följ efter honom, och där han går in skall ni säga till den som äger huset: Mästaren frågar: Var är salen där jag kan äta påskmåltiden med mina lärjungar? Då visar han er till ett stort rum i övervåningen som redan står färdigt. Där skall ni ordna för oss.” Lärjungarna gav sig i väg, och när de kom in i staden fann de att allt var som han hade sagt, och de ordnade för påskmåltiden. På kvällen kom han dit med de tolv. Medan de låg till bords och åt sade Jesus: ”Sannerligen, en av er kommer att förråda mig, han som äter med mig.” Då blev de bedrövade och frågade honom, den ene efter den andre: ”Det är väl inte jag?” Han svarade: ”Det är en av de tolv, han som doppar i skålen tillsammans med mig. Människosonen går bort, som det står skrivet om honom, men ve den människa genom vilken Människosonen blir förrådd! Det hade varit bäst för den människan om hon aldrig hade blivit född.” Medan de åt tog han ett bröd, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem och sade: ”Ta detta, det är min kropp.” Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem, och de drack alla ur den. Han sade: ”Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många. Sannerligen, aldrig mer skall jag dricka av det vinstocken ger förrän den dag då jag dricker det nya vinet i Guds rike.” När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. (Markusevangeliet 14:12-26)

LÅNGFREDAG
Klockan 8.00 Laudes Zoom
En man som just kom förbi på väg in från landet, Simon från Kyrene, far till Alexandros och Rufus, tvingade de att bära hans kors. De förde Jesus till det ställe som kallas Golgota (det betyder Skallen). Där gav de honom vin med myrra, men han tog inte emot det. De korsfäste honom, och de delade hans kläder mellan sig genom att kasta lott om dem. Det var vid tredje timmen som de korsfäste honom. På anslaget med anklagelsen mot honom stod det: Judarnas konung. Tillsammans med honom korsfäste de två rövare, den ene till höger och den andre till vänster om honom. De som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sade: ”Du som river ner templet och bygger upp det igen på tre dagar – hjälp dig själv nu och stig ner från korset.” Likaså gjorde översteprästerna och de skriftlärda narr av honom sinsemellan och sade: ”Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han som är Messias, Israels konung, nu får han stiga ner från korset, så att vi kan se det och tro på honom.” Också de som var korsfästa tillsammans med honom skymfade honom.
(Markusevangeliet 15: 21-32)

Klockan 12.00 Sext Zoom
Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden och varade till nionde timmen.
(Markusevangeliet 15:33)

Klockan 15.00 Non Zoom

Obs annan ordning än i Timmarnas bön

Ingång

L: Gud, kom till min räddning
Alla: Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

 

Psaltarpsalm 22
Antifon Min Gud, min Gud ¶ varför har du övergivit mig?

A: Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? *
Jag ropar förtvivlat, men du är långt borta.
B: Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte, *
jag ropar om natten men finner ingen ro.
A: Dock är du den Helige, *
till din tron stiger Israels lovsånger.
B: På dig förtröstade våra fäder, *
de litade på dig och du kom dem till hjälp.
A: De ropade till dig och blev räddade, *
de litade på dig, och du svek dem aldrig.
B: Men jag är en mask, inte en människa, *
hånad och föraktad av envar.
A: Alla som ser mig gör narr av mig, *
de hånler och skakar på huvudet:
B: ”Han har överlämnat sig åt Herren,
nu får Herren gripa in och rädda honom*
– han är ju älskad av Herren.”
A: Du hjälpte mig ut ur min moders liv, *
du lät mig vila trygg vid min moders bröst.
B: Från min födelsestund är mitt liv i din hand, *
alltsedan jag blev till har du varit min Gud.
A: Dröj inte långt borta, jag är i nöd, *
och ingen finns som hjälper mig.
B: Tjurar skockar sig runt mig
jag är kringränd av bestar från Bashan.*
De spärrar upp sina gap som rovlystna, rytande lejon.
A: Jag rinner bort likt vatten som slås ut,
benen lossnar i min kropp, *
mitt hjärta är som vax, det smälter i mitt bröst.
B: Min mun är torr som en lerskärva,
tungan klibbar vid gommen.*
Du lägger mig i gravens mull.
A: Hundar samlas runt mig, *
jag omringas av en hord av våldsmän.
B: Händer och fötter är skrumpnade, *
jag kan räkna varje ben på min kropp.
A: De står där och stirrar på mig,
de delar mina plagg emellan sig, *
de kastar lott om mina kläder.

Alla: Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifon: Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?

 

Bibelläsning
Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: ‘Eloi, Eloi, lema sabachtani?’ (det betyder: Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?). Några som stod intill hörde det och sade: ”Han ropar på Elia.” En av dem sprang bort och fyllde en svamp med surt vin, satte den på en käpp och gav honom att dricka och sade: ”Låt oss se om Elia kommer och tar ner honom.”
Med ett högt rop slutade Jesus att andas. Och då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. När officeren som stod vänd mot honom såg honom ge upp andan på det sättet sade han: ”Den mannen måste ha varit Guds son.” Längre bort stod också några kvinnor och såg på, och bland dem var Maria från Magdala och den Maria som var Jakob den yngres och Joses mor och Salome. De hade följt med honom och tjänat honom när han var i Galileen. Och där var många andra kvinnor, de som hade gått med honom upp till Jerusalem.
(Markusevangeliet 15: 34-41)

Tyst bön ca 10 minuter

Slutbön

L: Fader, i dina händer lämnar jag min ande.

Alla: Fader, i dina händer lämnar jag min ande.

+++

Klockan 17.30 Läsning på kammaren
Då det redan hade blivit kväll – det var förberedelsedag, alltså dagen före sabbaten – kom Josef från Arimataia, en ansedd rådsherre, som också han väntade på Guds rike. Han tog mod till sig och gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus blev förvånad över att Jesus redan skulle ha dött. Han kallade till sig officeren och frågade om Jesus verkligen var död. När han fick veta det av officeren skänkte han Josef den döda kroppen. Josef köpte linnetyg, tog ner honom och svepte honom i tyget. Han lade honom i en grav som var uthuggen i berget och rullade en sten för ingången till graven. Maria från Magdala och Maria, Joses mor, såg var han blev lagd. (Markusevangeliet 15:42-47)

Klockan 20.30 Läsning på kammaren
När jag kom till er, bröder och systrar, var det inte med förkrossande vältalighet och vishet jag förkunnade Guds hemlighet för er. Det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Jag var svag och rädd och full av ängslan när jag uppträdde inför er. Mitt tal och min förkunnelse övertygade inte med vishet utan bevisade med ande och kraft; er tro skulle inte vila på mänsklig vishet utan på Guds kraft. Vishet förkunnar vi för de andligt fullvuxna, men inte en vishet som hör till denna världen eller denna världens förgängliga makter. Vad vi förkunnar är Guds hemlighetsfulla vishet, som var fördold men som redan före tidens början av Gud var bestämd att leda oss till härlighet. Den kände ingen av denna världens makter till – om de hade känt till den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Vi förkunnar, som det står i skriften, vad inget öga sett och inget öra hört och ingen människa anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom. Och för oss har Gud uppenbarat det genom Anden, ty det är Anden som utforskar allt, också djupen hos Gud. (1 Korintierbrevet 2:1-10)

PÅSKAFTON
Klockan 20.30 Läsning på kammaren
Kristus själv dog ju för era synder, en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er till Gud. Hans kropp dödades, men han gjordes levande i anden, och så kunde han stiga ner och predika för andarna i deras fängelse. (1 Petrusbrevet 3:18-19)

PÅSKDAGEN
Klockan 8.00 Laudes Zoom
När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande kryddor för att gå och smörja honom. Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp. Och de sade till varandra: ”Vem skall rulla undan stenen från graven åt oss?” Men så fick de se att stenen var bortrullad, den var mycket stor. De gick in i graven och såg en ung man i lång vit dräkt sitta där till höger, och de blev förskräckta. Men han sade till dem: ”Var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nasaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått, han är inte här. Se, här är platsen där han blev lagd. Men gå och säg till Petrus och de andra lärjungarna: ’Han går före er till Galileen. Där skall ni få se honom, som han har sagt er.’” Då lämnade de graven och sprang därifrån, darrande och utom sig. Och de sade ingenting till någon, för de var rädda. När Jesus hade uppstått på morgonen efter sabbaten visade han sig först för Maria från Magdala, från vilken han hade drivit ut sju demoner. Hon gav sig i väg och berättade det för dem som varit tillsammans med honom och som nu sörjde och grät. När de fick höra att han levde och att hon hade sett honom trodde de inte på det. Därefter visade han sig i annan skepnad för två av dem medan de var på väg ut på landet. Också de gick bort och berättade det för de andra, men inte heller de blev trodda. Sedan visade han sig också för de elva medan de låg till bords, och han förebrådde dem deras otro och halsstarrighet, då de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden. (Markusevangeliet 16:1-14)

Klockan 17.30 Vesper Zoom
Då farao närmade sig upptäckte israeliterna att egypterna var på marsch mot dem. De blev förfärade och ropade till Herren. Och de sade till Mose: ”Fanns det inga gravar i Egypten, så att du måste ta oss hit för att dö i öknen? Varför har du gjort så mot oss? Varför förde du oss ut ur Egypten? Bad vi inte redan där att du skulle låta oss vara i fred och låta oss tjäna egypterna? Hellre träla för egypterna än dö i öknen!” Mose svarade: ”Var inte rädda! Stanna här; i dag skall ni bli vittnen till den seger som Herren vinner åt er. Ty så som ni ser egypterna i dag skall ni aldrig någonsin se dem mer. Herren skall strida för er, och ni skall vara tysta!” Herren sade till Mose: ”Varför ropar du till mig? Säg åt israeliterna att dra vidare. Lyft din stav och sträck ut din hand över havet och klyv det, så att israeliterna kan gå torrskodda tvärs igenom havet. Mose sträckte ut sin hand över havet, och Herren drev undan havet med en stark östanvind, som blåste hela natten. Så gjorde han havet till torrt land. Vattnet klövs, och israeliterna gick torrskodda tvärs igenom havet, medan vattnet stod som en vägg på båda sidor.
(2 Moseboken 14:10-16, 21-22)

Klockan 20.00 Reflektion & Completorium Zoom
Om det nu förkunnas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, ja, då är vår förkunnelse tom, och tom är också er tro. Och då visar det sig att vi har vittnat falskt om Gud, eftersom vi har vittnat om Gud att han har uppväckt Kristus, som han ju inte kan ha uppväckt om det är sant att de döda inte uppstår. Ty om inga döda uppstår har heller inte Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös, och ni är ännu kvar i era synder. Då är också de som har avlidit i tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda, som den förste av de avlidna. Ty eftersom döden kom genom en människa kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. (1 Korintierbrevet 15:12-21)

ANNANDAG PÅSK
Klockan 8.00 Laudes Zoom

Dagen efter sabbaten var två lärjungar på väg till en by som ligger en mil från Jerusalem och som heter Emmaus. De talade med varandra om allt det som hade hänt. Medan de gick där och samtalade och diskuterade kom Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var förblindade och de kände inte igen honom. Han frågade: ”Vad är det ni går här och talar med varandra om?” De stannade och såg sorgsna ut, och den ene, som hette Kleopas, svarade: ”Du måste vara den ende som har varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt där under dessa dagar.” – ”Vad har hänt?” frågade han. De svarade: ”Detta med Jesus från Nasaret, han som var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Han blev utlämnad av våra överstepräster och rådsherrar, och de fick honom dömd till döden och korsfäst, medan vi hoppades att han var den som skall befria Israel. Men till allt detta kommer att det är tredje dagen sedan det här hände, och nu har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De var vid graven tidigt i morse men fann inte hans kropp, och då kom de tillbaka och berättade att de i en syn hade sett änglar som sade att han lever. Några av de våra gick ut till graven, och de fann att det var så som kvinnorna hade sagt. Honom själv såg de inte.” Då sade han: ”Förstår ni så lite, är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet?” Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. De var nästan framme vid byn dit de skulle, och han såg ut att vilja gå vidare, men de höll kvar honom och sade: ”Stanna hos oss. Det börjar bli kväll och dagen är snart slut.” Då följde han med in och stannade hos dem. När han sedan låg till bords med dem tog han brödet, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. Och de sade till varandra: ”Brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss?” (Lukasevangeliet 24:13-35)

PSALMER

31/3
Dymmelonsdag

Laudes 439: 1-4
Vesper 439: 5-8
Completorium 145
1 /4
Skärtorsdagen

Laudes 394
Vesper 446
Completorium 70
2/4
Långfredagen

Laudes 440
Sext 456
Non –
3/4
Påskafton
 –                    
4/4
Påskdagen

Laudes 146
Vesper 155
Completorium 743
5/4
Annandag påsk

Laudes 470

 

 

Killans bönegård har ställt om

Bönegården är en till ytan liten plats och här kommer vi varandra nära. Detta är normalt sett en god sak men inte i pandemitid. Från att ha vistats många personer samtidigt på gården på reträtter och Ora et labora, Killans kommunitetsdagar, erbjuds nu istället enskilda reträtter och Ora et laboradagar.

 

Under året har vi invigt och tagit i bruk Eremitaget som är ett Attefallshus i Bönegården trädgård. Vi har också återställt ett av köken på gårdens ovanvåning. För att kunna ta emot i pandemitid är det självhushåll som gäller för alla. Var och en tar med den mat som behövs för vistelsen och tillagar den i ”sitt” kök.

 

Alla har tillgång till bönerummet och biblioteket på Bönegården. De dagliga bönerna bes huvudsakligen uppe i Östra Vemmerlövs kyrka eller, vid de tillfällen då kyrkan är upptagen, i det egna rummet. Under sommaren ber vi också tillsammans under valnötsträdet i trädgården.

 

För den som är på reträtt ägnas dagarna åt bön, reflektion och lyssnade och samtalar en gång om dagen med en vägledare som kan föreslå olika redskap för den andliga fördjupningen.

 

Den som är medlem i Killan kan komma på dagar av Ora et labora – Killans kommunitetsdagar – och går då in i Bönegårdens givna rytm av bön och arbete.

 

Eremitaget består av ett litet sovrum, toalett med dusch, sitthörna med utsikt över trädgården och Ö Vemmerlövs kyrka och en köksdel med matbord/skrivbord, kokplatta, kylskåp, kaffe- och vattenkokare. Frysbox finns i Bönegårdens källare.

 

I köket på Bönegården ovanvåning finns kyl/frys, spis med ugn, mikro, kaffe- och vattenkokare och matbord.

 

Killan erbjuder också reträtter med personlig vägledning online i samarbete med Ekumeniska föreningen Kompass, www.foreningenkompass.se och även personlig vägledning i ignatiansk anda i vardagen online.

 

Du kan också vara med på bön online med hjälp av Zoom varje tisdag kväll kl 20-21. Mejla Killan om du vill vara med och be så skickar vi en länk.

 

Du blir medlem genom att sätta in valfri årsavgift på mellan 200 kr och 500 kr till Killans bankgiro 5609-0129 eller Killans Swish 123 51 471 03. Ange din mejladress för medlemsutskick.

 

Riktmärke för kostnaden för att bo på gården är 600 kr/dygn.

Förfrågningar och anmälan görs till killan@telia.com eller 0733 127871.

 

Anna Alebo,
kaplan för Killan och stiftsadjunkt för andlig vägledning

 

För mer information om Killans bönegemenskap hänvisar vi till Killan på Lunds stifts hemsida.