Klimatvandring med nyckelorden i Lund

Våren 2019 samlas Lunds pastorat till en inspirationsträff för arbetet med miljöcertifiering och reflektion kring kyrkans ansvar och uppgift för klimatet. Till detta möte har en vandring färdigställts med klimat som tema. Vi utgår från pilgrimens sju nyckelord och anknyter till olika platser i samhället som påminner oss om alla de olika goda krafter som samverkar för att bygga en hållbar värld och ett mänskligare samhälle.

Två saker vet vi: vi kommer aldrig att kunna förverkliga den fullkomliga världen, Guds rike. Men genom Jesus har vi en vision av Guds rike som ger oss anledning att bygga en värld som förverkligar så mycket som möjligt av denna vision. I kyrkan ber och arbetar vi för att människor ska komma till tro och skapelsen återupprättas. Det innebär: aldrig mindre än tacksamhet för skapelsen och ödmjukhet inför vår roll och vårt livsuppdrag, aldrig mindre än strävan efter rättvisa, solidaritet, fred och försoning! Vad det än gäller så måste kristen tro tänka in de utsattas perspektiv och handla utifrån det. ”Låt oss lyssna till de röster som kommer från marginalerna och dela deras lärdomar om hopp och uthållighet”, som kyrkornas världsråds budskap från generalförsamlingen i Busan i november 2013 har uttryckt det.

Ett biskopsbrev om klimatet 2014 s64  

 Hela texten hittar du här: Klimatvandring med nyckelorden-text

 

Bön

Gud, hjälp oss att ta ansvar för oss själva och varandra och för din skapelse.

Ge oss nåden att vara dina medarbetare, burna av din kärleks kraft.

Hjälp oss att se mer till vad vi är än till vad vi gör…

Att söka livets inre rikedom snarare än söka yttre skatter…

Att ge utrymme mer än att ta plats…

Att leva ett steg i taget, i förtröstan på din hjälp…

Att ta vara på det vi har snarare än att ständigt vilja ha mer…

Att hitta mening mer i gemenskapen och sammanhangen än i att ständigt slå vakt om våra egna behov och intressen…

Att ständigt öva oss i öppenhet, ödmjukhet och gästfrihet…

Amen