Kontakt

Pilgrimsplats Liberiet
Domkyrkoplatsen 8

Postadress:
Lunds domkyrkoförsamling
Box 1096
221 04 Lund

pilgrim@lundsdomkyrka.se

Pilgrimspräst
Magnus Malmgren
046-35 87 64
magnus.malmgren@svenskakyrkan.se

Pilgrimspräst (vik)
Mats Ahlberg
046-35 87 64
mats.ahlberg@svenskakyrkan.se

Kommunikatör
Sofia Petersen
046-35 87 38
sofia.petersen@svenskakyrkan.se