Livsmod – pilgrimens nyckelord som redskap för andlig hälsa

Ett av de ledord som vi vill arbeta med under kommande år är Livsmod. Vi vill visa på pilgrimsvandringen och pilgrimens livshållning som ett redskap för andlig hälsa. Inom många områden är arbetet med andlig hälsa viktigt, t ex i olika rehabformer, tolvstegsgrupper och i arbetet med psykisk ohälsa.

Syftet är att erbjuda konkreta verktyg för att arbeta med andlig hälsa både inom och utanför kyrkan. Syftet är att inspirera så många som möjligt att vilja arbeta med detta! Vi vill erbjuda exempel på hur man kan skapa samtal om livets insida, om andliga och existentiella frågor, om hälsa och livsmening.

Bot mot språklösheten

Många har svårt att hitta ord för det viktigaste! Detta är ett växande problem i vårt samhälle och i våra relationer. Traditionella religiösa ord är ibland svåra att ta till sig, ändå är det många som inte hittat något annat språk att ersätta religionen med. Konsekvensen blir att vi hamnar i språklöshet.

Pilgrimens sju nyckelord: enkelhet, andlighet, långsamhet, tystnad, frihet, bekymmerslöshet och delande är öppna och inbjudande. De utgår från människans längtan, erfarenheter och behov utan att tvinga in dem i trostolkningar som vi har svårt att förstå. Orden kan tolkas utifrån en kristen troserfarenhet, men de inbjuder vem som helst att tänka kring livet utifrån den plats där han eller hon står. Det är en styrka.

I menyn till höger hittar du texter som kan användas i arbetet med pilgrimens nyckelord och andlig hälsa.

Nyckelorden skapar rum

Pilgrimens nyckelord kan skapa rum där vi får dela tankar, fördjupa vår livsförståelse och reflektera över vad det är att vara människa. Det finns ett stort behov av sådana rum i vår tid. Andlig hälsa är ett viktigt men eftersatt område – och det bidrar till stora bekymmer både för enskilda människor och för samhället. Det skapar en pedagogisk utmaning. Kan vi hitta gemensamma former för samtal om det som är viktigt för oss alla?

Världshälsoorganisationen har tagit fram kriterier för andlig eller existentiell hälsa som kan vara till stor hjälp i denna uppgift. Dessa kriterier eftersträvar att visa på andliga behov som är universella och oberoende av kulturella och religiösa traditioner. Pilgrimens nyckelord fungerar mycket väl som redskap för samtal av just detta slag.

Värna integriteten

Religiösa synsätt kan, rätt använda, ge värdefulla bidrag till samtalet om existentiell hälsa. Förutsättningen är förstås att vi avstår från att kritisera och döma varandra. Var och en har rätt till sin livstolkning – att värna den integriteten förenar oss med varandra. För mig som troende kan sådana samtal lära mig något om att vandra i Jesu efterföljd, i omsorg om medmänniskor och i respekt och kärlek till det sårbara i oss alla, i varsamhet om livets inre värden, när jag söker ett språk som inte utestänger eller tvingar människor utan erbjuder möjlighet till gemenskap och delande.

Det var ju så Han gjorde – han sökte sig inte till de religiösa eliterna utan vände sig till alla slags människor, hög som låg, sjuka och friska, jude liksom hedning, kvinna och man, ja, också till barnen. Att våga följa hans exempel i det är att växa som kristen.

Läs vidare

Fördjupning...