Malmö – Lund

10-årsvandringarna Malmö – Lund

Samling vid Hjärups församlingshem 06,15, avgång 06,30. 

till 

 

* Malmö – Burlöv, fredag 30/5
Tema Växtkraft och Långsamhet. Vandringen sker i enkelhet, med delande och tystnad.

Samling vid St Johannes kyrka 09,15, avgång 09,30. Adress Rådmansgatan 20, Malmö

( kyrkan ligger nära Triangeln i Malmö där det går bussar och tåg )
Vi vandrar Barmhärtighetens väg via Kirseberg och Kronetorp till Burlövs Gamla kyrka, framme ca 15,00. Adress Gamla kyrkovägen 1, Arlöv


Ingen föranmälan, längd på vandring ca 10-12 km
Kläder efter väder, väl ingångna skor
Medtag matsäck för dagen och ev jojo kort för hemresa egen hand ( ca 30 min vandring till Åkarp tågstation )


Vandringsledare är Lisbeth Jönsson och Jarl Ingelf
Vandringsdiakon är Eva Blomdell
Kontakt inför vandringen på tel 040-27 90 39 mail: eva.blomdell@svenskakyrkan.se

* Burlöv – Hjärup, lördag 1/6
Tema Andlighet. Vandringen sker i enkelhet, med delande och tystnad.

Samling vid Burlövs Gamla kyrka, 13,00. Adress Gamla kyrkvägen 1, Arlöv ( Tåg till Åkarp station, ca 30 min vandring till Burlövs ga kyrka )
Vi vandrar Barmhärtighetens väg via Görslöv, Tirup och Uppåkra till Hjärup, framme ca 18,00. Adress Stationsstigen 14, Hjärup ( 9 min vandring till tågstation i Hjärup )

Dagen avslutas med mässa 18,30 och sedan en gemensam måltid för den som önskar.


Ingen föranmälan om man vill vandra över dagen, längd på vandring ca 10-12 km
Föranmälan senast 17/5 om man vill övernatta på golv i församlingshemmet i Hjärup. Se nedan

 

Kläder efter väder, väl ingångna skor
Medtag matsäck så du klarar dig över dagen, ev jojokort för hemresa.på egen hand ( tåg från Hjärup station, 9 min vandring )
Medtag sovsäck och liggunderlag om du ska övernatta på golv i församlingshemmet – obs ! föranmälan på www.pilgrimsvagen.se/anmalan-till-vandringar-och-program/ – begränsat antal platser, kvällsmat och enkel frukost ingår. Pris för övernattning 100 kr, faktureras via Sensus.


Vandringsledare är Lovisa Gamelius och Karin Pråmell
Kontakt inför vandringen på tel 040- 27 92 21 mail:karin.pramell@svenskakyrkan.se

 

* Malmö – Hjärup, lördag 1/6
Tema Andlighet. Vandringen sker i enkelhet, med delande och tystnad.


Samling vid St Johannes kyrka 07,45, avgång 08,00. Adress Rådmansgatan 20, Malmö.

( kyrkan ligger nära Triangeln i Malmö där det går bussar och tåg )


Vi vandrar Barmhärtighetens väg via Kirseberg, Kronetorp, Burlöv, Görslöv, Tirup och Uppåkra till Hjärup, framme ca 18,00. Adress Stationsstigen 14, Hjärup. ( 9 min vandring till Hjärup station ) Dagen avslutas med mässa 18,30 och en gemensam måltid för den som önskar.


Ingen föranmälan om man vill vandra över dagen, längd på vandring ca 20-22 km
Föranmälan senast 17/5 om man vill övernatta på golv i församlingshemmet i Hjärup. Se nedan

 

Kläder efter väder, väl ingångna skor
Medtag matsäck så du klarar dig över dagen, ev jojokort för hemresa.på egen hand ( tåg från Hjärup station, 9 min vandring )
Medtag sovsäck och liggunderlag om du ska övernatta på golv i församlingshemmet – obs ! föranmälan på www.pilgrimsvagen.se/anmalan-till-vandringar-och-program/ – begränsat antal platser, kvällsmat och enkel frukost ingår. Pris för övernattning 100 kr, faktureras via Sensus.

 

Vandringsledare är Karin Pråmell och Lovisa Gamelius
Kontakt inför vandringen på tel 040-27 92 21, mail: karin.pramell@svenskakyrkan.se

 

*Hjärup – Lund, söndag 2/6
Tema Delande. Vandringen sker i enkelhet, med delande och tystnad.

Avgång från Hjärups församlingshem 06,45. Adress Stationsstigen 14, Hjärup. ( 9 min promenad från Hjärup tågstation )
Vi vandrar Barmhärtighetens väg via Uppåkra, Helgeand till Domkyrkan i Lund, framme ca 10,45. Adress Domkyrkoplatsen, Lund ( ca  9 min vandring till Lund C )


Ingen föranmälan, längd på vandringen ca 9 km


Medtag matsäck så du klarar dig över dagen.

Vandringsledare är Magnus Haraldsson och Eva Svederberg
Kontakt inför vandringen på tel 0722-31 38 88 mail: magnus.haraldsson@svenskakyrkan.se


Vandringen avslutas med Jubileumshögmässa i Domkyrkan 11,00
Efter mässan fortsätter 10-års firandet med soppa och öppen scen på Domkyrkoplatsen.

 

 

Söndag morgon kan man också vandra från Staffanstorps församling till Uppåkra och ansluta mot Lund. Kontakta Hali Lidell: hali.liddell@svenskakyrkan.se

När inget annat anges gäller följande:
Dagvandrare tar med sig egen matsäck för dagen. Vandring över dagen är kostnadsfri och kräver ingen föranmälan. Dock ber vi om anmälan för grupper om fler än fem personer.
Personer som vandrar mer än en dag anmäler sig i förväg. Det utgår en anmälningsavgift om 100 kr, samma kostnad oberoende av hur många dagar man vandrar. Därefter betalar man till de lokala arrangörerna för mat och boende när detta anges. Du erbjuds enkel middag på kvällen, frukost på morgonen och en matsäck som du kan ta med dig på vandringen. Vi strävar efter enkla lösningar till låga priser. Du kan alltid betala på plats. Kontakta kontaktperson/församling för mer information om betalning etc.

 

Anmälan

Åter till start – vandringar

Anmälan – till vandringar och program