Närmare…

Utforska kristen spiritualitet

 

Närmare är en ettårig erfarenhetsbaserad kurs i kristen spiritualitet. Kursen erbjuder både ett utforskande av och ger erfarenhet av kristen spiritualitet.

 

Deltagarna kommer att:

  • utforska och utveckla sin egen relation med Gud
  • prova nya sätt att be
  • lära sig om olika typer av kristen spiritualitet
  • utforska andlig urskiljning och att ta beslut

 

Tidsplan

18 januari – Vad är bön?

25 januari – Gudsbilder

14 mars – Olika sätt att be

9 maj – Olika sätt att be

12 september – Andlig urskiljning och att ta beslut

17 oktober – Olika spiritualiteter

14 november – Fördjupning och återblick

 

Du behöver vara närvarande vid alla tillfällena och du kommer att uppmuntras att använda vad du lärt dig mellan mötena.

 

Plats: Liberiet vid Lunds domkyrka

Tid: Lördagar kl 10.30-15.00

Kostnad: Självkostnadspris

 

Anmälan och mer information

Anna Alebo

Stiftsadjunkt för andlig vägledning

och kaplan för Killans bönegård

anna.alebo@svenskakyrkan.se

046 155526