Pilgrimsvägen: Nyheter

Pilgrimsbönen – del i årets ekumeniska bönevecka.

Guds hand leder oss! Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 75 länder. den infaller varje år 18-25 januari. Materialet för böneveckan för kristen enhet 2018 har utarbetats av en ekumenisk grupp i Karibien. Detta präglar utformningen av innehållet med temat Guds hand leder oss. Kristna i Karibien […]

Svenska kyrkan i Köpenhamn inbjuder till pilgrimsvandring och katedralsresa

Vill du delta i ekumenisk vandring i Köpenhamn eller resa på Katedralsresa till England? Svenska kyrkan i Köpenhamn erbjuder vandringar och pilgrimsresor. Läs mer på deras hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/kopenhamn/kirkevandringen https://www.svenskakyrkan.se/kopenhamn/katedralresa-till-england

Nyhetsbrev för januari

Nu har nyhetsbrevet för januari äntligen blivit klart. Du hittar länken här: Nyhetsbrev januari  

Månadsschema – Pilgrimsplats Liberiet

2018 Våren Sammandrag av aktiviteter vid pilgrimsplats Liberiet. Här redovisas både aktiviteter som pilgrimsplatsen erbjuder och vissa sådana uppdrag som Liberiet har ute i stiftet och på andra platser, t ex olika nätverksträffar. Pilgrimsbön är alltid klockan nio i Domkyrkans krypta med efterföljande bibelsamtal på domkyrkoforum. För övrig info om domkyrkans gudstjänster, kolla domkyrkans kalendarium. För […]

Bokcirkel – böcker om pilgrim och andlig fördjupning…

 Bokcirkel – Böcker om pilgrim och andlig fördjupning Här kan du finna förslag på litteratur om pilgrim och andlig fördjupning. Listan som består av olika slags texter – teologi och andlig vägledning, skönlitteratur och annat – kommer att fyllas på efterhand. Tanken är att den ska kunna fungera som en inspiration och resurs för den som vill – och som […]

Pilgrim för rättvisa och fred

LUTHERJUBILEUM 2018 I år är det femtio år sedan Martin Luther King Jr mördades. Martin Luther King är en av vår tids största kristna förebilder, en försvarare av fred, social rättvisa och jämlikhet mellan olika etniska grupper. King gav också exempel på hur vandringen, protestmarschen, kunde bli ett redskap för medvetandegörande, organisering, gemenskap och samling. […]

Nya pilgrimspass

Nya pilgrimspass har kommit. Vi prövar en lite ny modell, även om S:t Laurentiusbilden är densamma. Det nya pilgrimspasset är som en liten bok, med plats för stämplar – men också för noteringar om etapper och dylikt. Än så länge finns den vid domkyrkan där den kan beställas, men vi tänker oss att den ska […]

En ny grund för Liberiet

Vi söker stenar att lägga i golvet till Pilgrimscentrum Liberiet. När gropen som är där idag ska fyllas igen hoppas vi få placera stenar från olika platser, heliga platser, ställen längs vägen, stenar som rymmer berättelser och minnen av människor och tider. Så att världen får rymmas under våra fötter där. Vi ber dig skicka […]

Julfika – rådslag

Alla ni som är aktiva i och kring Pilgrimsplats Liberiet! Välkomna till rådslag och julfika den 20 december på domkyrkoforum klockan 20.00. vi fortsätter samtalet från föregående rådslag och ser framåt mot vårens aktiviteter. Väl mött

Medvandrarskapet – våren 2018 referensgrupp

Nu är tiderna för träffar med medvandrarskapets referensgrupp satta: 17 och 24 januari 4 och 18 april! Välkommen till medvandrarskapets referensgrupp våren 2018. Hösten 2018 startar vi en fördjupningsgrupp för de som vill reflektera kring sitt uppdrag som kristna i kyrkan och världen. Är du intresserad av att samtala om hur du tycker att en sådan fördjupning ska […]