Pilgrimsvägen: Nyheter

Pilgrimsliv i domkyrkan

Domkyrkan är en samlingspunkt för stiftets församlingar. Som stiftskyrka pekar den på en gemenskap som är större än det lokala sammanhanget, på en samhörighet med andra kristna och med världen. Den pekar mot det som förenar oss, Kristus, han som kommer till oss som en främling, som en pilgrim. Det är den mest besökta kyrkan i […]

Pilgrimsvägens symbol – korset

Symbolen för pilgrimsvägen är ett kors inhugget i en nisch i det lilla kapellet i kryptans nordöstra hörn, alldeles invid brunnen. Korset är ett så kallat ringkors eller Jerusalemskors, förmodligen från 1100-talet, kanske äldre. Korset är mycket enkelt. Som om någon lagt två träbitar ovanpå varandra och sedan flätat samman dem med tre vidjor – de […]

Vandra i labyrinten

Vid stora pilgrimsmål finns ofta en labyrint. En pilgrim bryter upp och ger sig av mot en helig plats för att möta Gud. Men man behöver inte gå långt eller länge för att vara pilgrim. En pilgrimsvandring handlar inte så mycket om att gå långt som att gå djupt.         I det […]

Pilgrims vårmöte i Lund – i samarbete med Pilgrimsplats Liberiet och domkyrkan

Många tillsammans – och däribland domkyrkoförsamlingen och Pilgrimsplatsen – arrangerar årets Pilgrims vårmöte. Ett möte för unga som vill samtala om tro och teologi. Sprid gärna!

Pilgrimsbönen – del i årets ekumeniska bönevecka.

Guds hand leder oss! Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 75 länder. den infaller varje år 18-25 januari. Materialet för böneveckan för kristen enhet 2018 har utarbetats av en ekumenisk grupp i Karibien. Detta präglar utformningen av innehållet med temat Guds hand leder oss. Kristna i Karibien […]

Svenska kyrkan i Köpenhamn inbjuder till pilgrimsvandring och katedralsresa

Vill du delta i ekumenisk vandring i Köpenhamn eller resa på Katedralsresa till England? Svenska kyrkan i Köpenhamn erbjuder vandringar och pilgrimsresor. Läs mer på deras hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/kopenhamn/kirkevandringen https://www.svenskakyrkan.se/kopenhamn/katedralresa-till-england

Nyhetsbrev för januari

Nu har nyhetsbrevet för januari äntligen blivit klart. Du hittar länken här: Nyhetsbrev januari  

Månadsschema – Pilgrimsplats Liberiet

2018 Våren Sammandrag av aktiviteter vid pilgrimsplats Liberiet. Här redovisas både aktiviteter som pilgrimsplatsen erbjuder och vissa sådana uppdrag som Liberiet har ute i stiftet och på andra platser, t ex olika nätverksträffar. Pilgrimsbön är alltid klockan nio i Domkyrkans krypta med efterföljande bibelsamtal på domkyrkoforum. För övrig info om domkyrkans gudstjänster, kolla domkyrkans kalendarium. För […]

Bokcirkel – böcker om pilgrim och andlig fördjupning…

Här kan du finna förslag på litteratur om pilgrim och andlig fördjupning. Listan som består av olika slags texter – teologi och andlig vägledning, skönlitteratur och annat – kommer att fyllas på efterhand. Tanken är att den ska kunna fungera som en inspiration och resurs för den som vill – och som en utgångspunkt för valet av texter till vår […]

Pilgrim för rättvisa och fred

LUTHERJUBILEUM 2018 I år är det femtio år sedan Martin Luther King Jr mördades. Martin Luther King är en av vår tids största kristna förebilder, en försvarare av fred, social rättvisa och jämlikhet mellan olika etniska grupper. King gav också exempel på hur vandringen, protestmarschen, kunde bli ett redskap för medvetandegörande, organisering, gemenskap och samling. […]