Pilgrimsvägen: Nyheter

Nya pilgrimsmässor

Pilgrimsrörelsen har haft en tradition att fira pilgrimsmässa enligt en ordning som i mycket inspireras från Vadstena Pilgrimscentrum och bland annat presenterats i Lilla Pilgrimsboken och Pilgrimens Tidegärd. Liksom Sinnesromässan har pilgrimsmässan blivit ett viktigt signum för pilgrimsrörelsen. Av tradition har pilgrimsmässa firats utifrån en enklare ordning som kunnat användas ute på vandringar, men också […]

PILGRIMSKATEKUMENAT OCH MEDVANDRARSKAP 2018-19

För femte året i rad erbjuder vi pilgrimskatekumenat för den som söker fördjupning och förankring i trons liv, och kanske har en längtan efter dop eller konfirmation. I år inbjuder vi också för första gången till medvandrarskapet. Det vänder sig till den som vill reflektera vidare över det kristna livet och lärjungaskapet och redan är […]

Pilgrimsliv i domkyrkan

Domkyrkan är en samlingspunkt för stiftets församlingar. Som stiftskyrka pekar den på en gemenskap som är större än det lokala sammanhanget, på en samhörighet med andra kristna och med världen. Den pekar mot det som förenar oss, Kristus, han som kommer till oss som en främling, som en pilgrim. Det är den mest besökta kyrkan i […]

Pilgrimsvägens symbol – korset

Symbolen för pilgrimsvägen är ett kors inhugget i en nisch i det lilla kapellet i kryptans nordöstra hörn, alldeles invid brunnen. Korset är ett så kallat ringkors eller Jerusalemskors, förmodligen från 1100-talet, kanske äldre. Korset är mycket enkelt. Som om någon lagt två träbitar ovanpå varandra och sedan flätat samman dem med tre vidjor – de […]

Vandra i labyrinten

Vid stora pilgrimsmål finns ofta en labyrint. En pilgrim bryter upp och ger sig av mot en helig plats för att möta Gud. Men man behöver inte gå långt eller länge för att vara pilgrim. En pilgrimsvandring handlar inte så mycket om att gå långt som att gå djupt.         I det […]

Pilgrims vårmöte i Lund – i samarbete med Pilgrimsplats Liberiet och domkyrkan

Många tillsammans – och däribland domkyrkoförsamlingen och Pilgrimsplatsen – arrangerar årets Pilgrims vårmöte. Ett möte för unga som vill samtala om tro och teologi. Sprid gärna!

Pilgrimsbönen – del i årets ekumeniska bönevecka.

Guds hand leder oss! Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 75 länder. den infaller varje år 18-25 januari. Materialet för böneveckan för kristen enhet 2018 har utarbetats av en ekumenisk grupp i Karibien. Detta präglar utformningen av innehållet med temat Guds hand leder oss. Kristna i Karibien […]

Svenska kyrkan i Köpenhamn inbjuder till pilgrimsvandring och katedralsresa

Vill du delta i ekumenisk vandring i Köpenhamn eller resa på Katedralsresa till England? Svenska kyrkan i Köpenhamn erbjuder vandringar och pilgrimsresor. Läs mer på deras hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/kopenhamn/kirkevandringen https://www.svenskakyrkan.se/kopenhamn/katedralresa-till-england

Nyhetsbrev för januari

Nu har nyhetsbrevet för januari äntligen blivit klart. Du hittar länken här: Nyhetsbrev januari  

Månadsschema – Pilgrimsplats Liberiet

2018 Våren Sammandrag av aktiviteter vid pilgrimsplats Liberiet. Här redovisas både aktiviteter som pilgrimsplatsen erbjuder och vissa sådana uppdrag som Liberiet har ute i stiftet och på andra platser, t ex olika nätverksträffar. Pilgrimsbön är alltid klockan nio i Domkyrkans krypta med efterföljande bibelsamtal på domkyrkoforum. För övrig info om domkyrkans gudstjänster, kolla domkyrkans kalendarium. För […]