Pilgrimsvägen: Nyheter

Franciskus Tredje Orden

FTO är en ordensgemenskap inom Svenska kyrkan med systerorganisationer både i anglikansk och katolsk tradition. De träffas regelbundet i Klosterkyrkan för bön och samtal. Vill du komma i kontakt med FTO i Skåne eller veta mer? Kontakta Josefina Solberg   Bibelsamtal – Klosterkyrkan

Nyfiken på bön? – Klosterkyrkan

Är du nyfiken på hur man ber? Eller har du bett hela ditt liv men tappat riktningen? Kanske har du aldrig vågat testa, eller riktigt förstått vad det ska tjäna till? Välkommen att utforska och fördjupa vad bön är genom att delta i ”The Prayer Pack.” Med våra olika sinnen, och med utgångspunkt i våra […]

Samtal om psaltaren

Psaltaren är en outtömlig skatt att samlas kring och att ösa ur. Psaltaren är bibelns egen bön och psalmbok. Det är en tidlös bönens skola för alla kristna – liksom för vår judiska syskon. Jesus refererar själv till psaltaren – och för kristna finns Kristus närvarande överallt i dess texter. I kyrkans tidebönstradition och vår psalmbok utgör psaltaren med […]

Tyst meditation

Att sitta stilla i tystnad är viktigt inom alla de stora mystika traditionerna. Sökande efter den inre enkelheten tillhör vår natur som människor. På Liberiet, denna speciella plats vid Domkyrkan, finns rum för just detta. För den som vill. I all enkelhet. Tyst meditation har praktiserats på Liberiet sedan 1980-talet och är inspirerad av zenbuddhistisk […]

Bibelsamtal

I samband med Pilgrimsbönen som vi ber i Kryptan klockan nio varje morgon onsdag till fredag erbjuds ett kort bibelsamtal. Det börjar när bönen är slut, omkring 9.20 och slutar 9.50. Gruppen – de som vill –  brukar hjälpas åt att leda samtalet. Fokus ligger på att reflektera över vad texten har att säga till oss […]

Pilgrimskatekumenatet

    Hösten 2020 startar en ny grupp pilgrimskatekumener. Det är den sjätte gruppen i rad. Vi är alla sökare, hela livet! En tro på en levande Gud är något mer än antaganden och föreställningar, det är en relation med en närvarande, påtaglig motpart – den Gud som skapat oss och som möter oss. Det är en […]

September 2019

11 september 8.30 – Labyrintvandring 11 september 9.00 – Pilgrimsbön och bibelsamtal 11 september 18.00 – Killans vesper 12 september 9.00 – Pilgrimsbön och bibelsamtal 13 september 9.00 – Pilgrimsbön och bibelsamtal 14 september – Nätverk för andlig fördjupning – endast för nätverkets medlemmar 18 september 8.30 – Labyrintvandring 18 september 9.00 – Pilgrimsbön och bibelsamtal 18 september 18.00 – Killans […]

Vandringar – anmälningar

EGINOLEDEN Registreringsbok skickas till Eva Svederberg. Vid start ska finnas pilgrimsmärken i tyg resp pins pilgrimspass – dessa skickas till Eva Svederberg Antalet anmäla är endast övernattande – utöver detta tillkommer dagvandrare Alla ledare är inte heller anmälda ännu Endagarspass – får gärna finnas i varje församlingshem där övernattning sker – ansvarar för detta gör respektive […]

Ändringar av leden

Under 2020-2021 kommer Pilgrimsvägen Skåne Blekinge att genomgå en inventering där vi ser till de befintliga ledernas framkomlighet, etc. Eginoleden: Mellan Förkärla – Listerby, strax söder om Förkärla har det satts upp ett viltstängsel som gör leden oframkomlig. Det finns markeringar som visar en alternativ väg strax intill. Asarums kyrka har tillkommit som pilgrimskyrka och finns […]

Livsmodets väg i Lund

Livsmodets väg är ett sätt att i pilgrimsvandringens form söka Livsmod, mod att leva. Livsmodets väg är en stadsnära pilgrimsstig, framtagen i samarbete med kommunen och riksförbundet Hjärtlung. Planen är att med tiden erbjuda regelbundna träffar, med samtal och vandring, med fokus på andlig hälsa och återhämtning. Eftersom vi vill lyssna in hur denna stig bäst ska kunna användas […]