Pilgrimsvägen: Nyheter

Tyst meditation

Att sitta stilla i tystnad är viktigt inom alla de stora mystika traditionerna. Sökande efter den inre enkelheten tillhör vår natur som människor. På Liberiet, denna speciella plats vid Domkyrkan, finns rum för just detta. För den som vill. I all enkelhet. Tyst meditation har praktiserats på Liberiet sedan 1980-talet och är inspirerad av zenbuddhistisk […]

Bibelsamtal

I samband med Pilgrimsbönen som vi ber i Kryptan klockan nio varje morgon onsdag till fredag erbjuds ett kort bibelsamtal. Det börjar när bönen är slut, omkring 9.20 och slutar 9.50. Gruppen – de som vill –  brukar hjälpas åt att leda samtalet. Fokus ligger på att reflektera över vad texten har att säga till oss […]

Pilgrimskatekumenatet

    Hösten 2020 startar en ny grupp pilgrimskatekumener. Det är den sjätte gruppen i rad. Vi är alla sökare, hela livet! En tro på en levande Gud är något mer än antaganden och föreställningar, det är en relation med en närvarande, påtaglig motpart – den Gud som skapat oss och som möter oss. Det är en […]

September 2019

11 september 8.30 – Labyrintvandring 11 september 9.00 – Pilgrimsbön och bibelsamtal 11 september 18.00 – Killans vesper 12 september 9.00 – Pilgrimsbön och bibelsamtal 13 september 9.00 – Pilgrimsbön och bibelsamtal 14 september – Nätverk för andlig fördjupning – endast för nätverkets medlemmar 18 september 8.30 – Labyrintvandring 18 september 9.00 – Pilgrimsbön och bibelsamtal 18 september 18.00 – Killans […]

Vandringar – anmälningar

EGINOLEDEN Registreringsbok skickas till Eva Svederberg. Vid start ska finnas pilgrimsmärken i tyg resp pins pilgrimspass – dessa skickas till Eva Svederberg Antalet anmäla är endast övernattande – utöver detta tillkommer dagvandrare Alla ledare är inte heller anmälda ännu Endagarspass – får gärna finnas i varje församlingshem där övernattning sker – ansvarar för detta gör respektive […]

Ändringar av leden

Under 2020-2021 kommer Pilgrimsvägen Skåne Blekinge att genomgå en inventering där vi ser till de befintliga ledernas framkomlighet, etc. Eginoleden: Mellan Förkärla – Listerby, strax söder om Förkärla har det satts upp ett viltstängsel som gör leden oframkomlig. Det finns markeringar som visar en alternativ väg strax intill. Asarums kyrka har tillkommit som pilgrimskyrka och finns […]

Livsmodets väg i Lund

Livsmodets väg är ett sätt att i pilgrimsvandringens form söka Livsmod, mod att leva. Livsmodets väg är en stadsnära pilgrimsstig, framtagen i samarbete med kommunen och riksförbundet Hjärtlung. Planen är att med tiden erbjuda regelbundna träffar, med samtal och vandring, med fokus på andlig hälsa och återhämtning. Eftersom vi vill lyssna in hur denna stig bäst ska kunna användas […]

Program för unga ledare och barn under Pilgrimsjubileet 2019

Välkommen till Lund med församlingens barn eller unga ledare! Under pilgrimsjubileet vill vi erbjuda ungdomar, på torsdag 30/5, och barn, på fredag 31/5, en möjlighet att få pilgrimsinspiration. Vi inbjuder till dagar med kring vandring, andlighet, kroppslighet och hälsa. Om att vara människa.         Herre, visa oss din väg. Herre, visa oss din väg, och gör […]

Barn 6-12 år – Pilgrim för en dag

   Fredagen den 31 maj är barnens dag i Pilgrimsvägens 10 års jubileum. Ta med en grupp och prova på att bli pilgrim för en dag. Från kl. 11.00 är det öppet i Västerkyrkan i Lund (Equmeniakyrkan). Det går att äta medhavd matsäck då, eller äta på annan plats och komma kl. 12.00 till programmet […]

Bön, tystnad, vandring och stillhet i Lunds domkyrka

Under Pilgrimsjubileet kan du vara i bön, tystnad, vandring och stillhet i Lunds domkyrka. Här finner du en plats för återhämtning, vila och närkontakt med livets Gud. Det redan rika gudstjänstutbudet utökas ytterligare. Hela dagarna och särskilt under kvällarna inbjuder Domkyrkan till bön och stillhet. Det blir ett sätt att vara med i pilgrimsvandringen. Vi ber […]