Pilgrimsvägen: Nyheter

Andlig vägledning i ignatiansk anda

Andlig vägledning innebär regelbundna samtal med en vägledare, där du avsätter tid för att be, meditera och reflektera över bibeltexter och övningar hemma. Killans kaplan är samordnare för vägledare i ignatiansk anda i Lunds stift. Arbetet sker i samarbete med ekumeniska Föreningen Kompass, www.foreningenkompass.se

Nätverket för andlig fördjupning i Lunds stift

Liberiet och Killans bönegård är mötesplatser för Nätverket för andlig fördjupning med fokus bön, reträtt och andlig vägledning. Nätverket är till för anställda och frivilliga medarbetare i stiftets församlingar som på olika sätt arbetar med, eller vill arbeta med, denna typ av andlig fördjupning. Nätverket träffas fyra gånger per år. Bibelmeditation i Övre salen 8.30-10 […]

Fastesamtal

Under fastan samlas vi varje tisdag för samtal kring pilgrimens nyckelord i klosterkyrkan klockan 18.00. Samtalet övergår i tystnad och sedan meditativ mässa.

Franciskus Tredje Orden

FTO är en ordensgemenskap inom Svenska kyrkan med systerorganisationer både i anglikansk och katolsk tradition. De träffas regelbundet i Klosterkyrkan för bön och samtal. Vill du komma i kontakt med FTO i Skåne eller veta mer? Kontakta Josefina Solberg   Bibelsamtal – Klosterkyrkan

Nyfiken på bön? – Klosterkyrkan

Är du nyfiken på hur man ber? Eller har du bett hela ditt liv men tappat riktningen? Kanske har du aldrig vågat testa, eller riktigt förstått vad det ska tjäna till? Välkommen att utforska och fördjupa vad bön är genom att delta i ”The Prayer Pack.” Med våra olika sinnen, och med utgångspunkt i våra […]

Samtal om psaltaren

Psaltaren är en outtömlig skatt att samlas kring och att ösa ur. Psaltaren är bibelns egen bön och psalmbok. Det är en tidlös bönens skola för alla kristna – liksom för vår judiska syskon. Jesus refererar själv till psaltaren – och för kristna finns Kristus närvarande överallt i dess texter. I kyrkans tidebönstradition och vår psalmbok utgör psaltaren med […]

Tyst meditation

Att sitta stilla i tystnad är viktigt inom alla de stora mystika traditionerna. Sökande efter den inre enkelheten tillhör vår natur som människor. På Liberiet, denna speciella plats vid Domkyrkan, finns rum för just detta. För den som vill. I all enkelhet. Tyst meditation har praktiserats på Liberiet sedan 1980-talet och är inspirerad av zenbuddhistisk […]

Bibelsamtal

I samband med Pilgrimsbönen som vi ber i Kryptan klockan nio varje morgon onsdag till fredag erbjuds ett kort bibelsamtal. Det börjar när bönen är slut, omkring 9.20 och slutar 9.50. Gruppen – de som vill –  brukar hjälpas åt att leda samtalet. Fokus ligger på att reflektera över vad texten har att säga till oss […]

Pilgrimskatekumenatet

  katekumenat 20-21 – aktuell infofolder Hösten 2020 startar en ny grupp pilgrimskatekumener. Det är den sjätte gruppen i rad. Vi är alla sökare, hela livet! En tro på en levande Gud är något mer än antaganden och föreställningar, det är en relation med en närvarande, påtaglig motpart – den Gud som skapat oss och som möter oss. […]

September 2019

11 september 8.30 – Labyrintvandring 11 september 9.00 – Pilgrimsbön och bibelsamtal 11 september 18.00 – Killans vesper 12 september 9.00 – Pilgrimsbön och bibelsamtal 13 september 9.00 – Pilgrimsbön och bibelsamtal 14 september – Nätverk för andlig fördjupning – endast för nätverkets medlemmar 18 september 8.30 – Labyrintvandring 18 september 9.00 – Pilgrimsbön och bibelsamtal 18 september 18.00 – Killans […]