Östra Vemmerlövs kyrka

På vägen mellan klosterstaden Tommarp och pilgrimskyrkan i Sankt Olof kommer du till kyrkan på kullen. Här sveper sädesärlorna runt tornen om somrarna. Bakom de medeltida tjocka väggarna gömmer sig en skatt av väggmålningar. 

Det tunga templet

Det är som om hon alltid legat här. Tryggt och tungt vilar kyrkan högst uppe på backen. Ställ dig vid tornet på kyrkans västra sida och vänd dig mot vidderna. Ta ett par steg tillbaka så att du har en av kyrkans strävpelare i ryggen och kan luta dig mot den. Det sägs att människan helst slår sig ner på platser där det finns både utsikt och skydd. Här är det så. Vänd dig om och träd in i helgedomen. Du träder in i en berättelse. Händer från 1400-talet doppade om och om igen penseln i den
röda ockrafärgen och bemålade murarna. Möjligen var bildberättaren utsänd från Tumathorp, det stora premonstratensklostret
fem kilometer söderut.

Gå ut ur kyrkan och se norrut. I skydd av den gamla helgedomen ligger Killans bönegård. Detta är en plats för den dagliga bönen, reträtter och pilgrimsvandringar.
Här lägger medlemmarna i Killans bönegemenskap en del av sin tid, sina hjärtan och liv så att gården kan hållas öppen för alla som vill söka Gud i stillhet och gemenskap.