Pilgrimscentrum Liberiet – en plats för andlig fördjupning

På Tacksägelsedagen, den 13 oktober 2019, återinvigdes Pilgrimscentrum Liberiet efter att ha varit stängt i flera år. Liberiet har länge varit en rastplats och mötesplats vid Lunds domkyrka, en plats för möten och samtal, meditation, bön och andlig fördjupning – och sedan pilgrimsvägen Skåne Blekinge invigdes 2009 också en samlingspunkt för pilgrimer. 

Vår bön är att huset ska få vara till glädje och välsignelse för många!

. Under återinvigningen bar vi in tre saker:

Ett brinnande ljus, som tecken för Andens kraft och bönen. Allt som sker i detta hus syftar till andlig fördjupning, till ökad öppenhet för Guds nåd och vilja.

En sten från en helig plats. Den står för Skaparens närvaro och ständigt pågående verksamhet i skapelsen, i oss. De heliga platserna berättar om hur Gud finns med och griper in i livet. Stenen är också en symbol för den kristna gemenskapen, de levande stenarna, som tillsammans finner sin gemenskap i Kristus.

En ikon. Ikonen påminner om att det himmelska är mycket nära och att den kristna tron genom Ord och sakrament låter oss ana Guds närvaro i våra liv.  

Verksamheten på Liberiet leds av Lunds domkyrkoförsamling och föreningen Killan i samverkan med ideella medarbetare, församlingar, grupper och nätveVerksamheten på Liberiet påverkas liksom resten av samhället av den pågående pandemin.

 

 

Välkommen!

Var med och be om Andens kraft till läkedom, liv och enhet:

Ekumenisk bönevaka på distans – Lördagen den 23 maj

 

Coronavirus – så anpassar vi verksamheten på Liberiet till rådande situation!

Läs mer här.

 

Du hittar mer information om Pilgrimsvägen Skåne Blekinge och om Föreningen Killan här på hemsidan.

Lite av de tankar vi har för vårt arbete hittar du här.

Informationsfolder om Liberiet hittar du här.

Program

Ett mer omfattande program för verksamheten på Liberiet kommer inom kort.