Att vara pilgrim

En pilgrim är en människa som är på väg.

Varje människa är därför en pilgrim eftersom vi hela tiden är på väg genom livet. Vi föds, lever och dör. Pilgrimen gör sig medveten om att tillvaron är större än det man kan se med sina ögon, ta på med sina händer eller förstå med sitt intellekt.

En pilgrimsvandring går alltid till en helig plats, oftast en kyrka. Pilgrimsvandringen präglas av pilgrimens sju nyckelord: enkelhet, andlighet, långsamhet, tystnad, frihet, bekymmerslöshet och delande.

bibel