Pilgrimsvägen

Vägen vidare – Handledning för Pilgrimsvägen Skåne Blekinge 2019-29

2019 firade Pilgrimsvägen Skåne Blekinge tioårsjubileum och återinvigde Pilgrimscentrum vid Lunds domkyrka. Därmed nådde vi fram till en naturlig brytpunkt där det blev naturligt att reflektera kring vägen vidare för pilgrimsarbetet i Lunds stift. Det var ett tillfälle att sätta igång processer som kan ange riktningen framåt för våra pilgrimsleder.

Efter jubileet har mycket hänt. Pilgrimscentrum Liberiet har invigts och arbetet där har börjat ta form. Coronaviruset har under mer än ett år satt mycket på vänt, och först under hösten 2021 har allt kunnat återgå till mer normala rutiner.  Men planer inför framtida vandrings- och ledutvecklingsprojekt har också börjat ta form. 

Vad är Handledningen för Pilgrimsvägen Skåne Blekinge?

I samband med Pilgrimsvägens etablering 2009 skapades en Pilgrimens pärm i samarbete mellan Pilgrimscentrum och studieförbundet SENSUS. Pärmen erbjöds åt alla pilgrimsförsamlingar i stiftet som en manual i att vara pilgrimsförsamling, och studiecirklar anordnades. Pärmen skulle ”hjälpa församlingarna längs Pilgrimsvägen Skåne Blekinge att skapa en levande led.” Det sades också att pärmen inte var klar utan behövde fyllas på efterhand – ”både den gemensamma delen och den lokala”.

I realiteten visade det sig vara svårt att fylla på pärmen efterhand. Pärmen har också i sina befintliga delar kommit att behöva uppdateras. I dag tänker vi därför att ”pärmen” ersätts av en elektronisk handledning. Det gör det lättare att både lägga till och revidera. vi hoppas att handledningen på det viset kan bli ett mer levande hjälpmedel.

Handledningen innehåller fyra delar:

 • Inledningsvis presenteras processen kring arbetet med Handledningen. Vilka målsättningar styr arbetet? Hur ser processen ut? Hur utvecklas och förändras processen successivt?
 • Andra delen vill fördjupa förståelsen av pilgrimslivet och av Pilgrimsvägen Skåne Blekinge. Här presenteras en övergripande vision och ledord, vad det är att vara pilgrim. Pilgrimsvägen Skåne Blekinge åskådliggörs utifrån olika perspektiv.
 • Tredje delen fördjupar förståelsen av hur pilgrimsvandring kan användas i våra personliga liv och i det gemensamma församlingslivet. Denna del är mer praktisk och ger tips och förslag på hur man kan arbeta med Pilgrimsvandring.
 • Den fjärde delen sätter fokus på organisation, struktur, ansvar, ekonomi, riktlinjer för ledernas utveckling och så vidare. Här ska pilgrimsförsamlingar få konkreta hjälpmedel för att kunna utveckla pilgrimsarbetet.

I innehållsförteckningen nedan ser du en detaljplan för handledningen, och du kommer efterhand att kunna söka dig vidare till ytterligare information:

Första delen:

 1. En ny handledning för Pilgrimsvägen växer fram

Andra delen:

 1. Vision och ledord
 2. Att vara pilgrim
 3. Pilgrimsvägen Skåne Blekinge – inre och yttre hållbarhet
 4. Pilgrimsvägen Skåne Blekinge – en pilgrimsled i historia och nutid
 5. Pilgrimsvägen Skåne Blekinge – en pilgrimsled i världen
 6. Vandringsfolket

Tredje delen:

 1. Hur en pilgrimsvandring kan gå till
 2. Att vandra till heliga platser
 3. Att vandra en berättelse
 4. Att vandra med ledord
 5. Pilgrimsvandring för alla – funktionsvariationer och särskilda behov
 6. Pilgrimsvandring, undervisning och andlig fördjupning för vuxna
 7. Pilgrimsvandring med barn, unga och konfirmander
 8. Pilgrimsvandring med fokus på diakoni, hälsa, rehabilitering, själavård
 9. Pilgrimsvandring med fokus på klimat, rättvisa och fred
 10. Pilgrimsvandring med fokus på ekumenik
 11. Pilgrimsvandring i gudstjänstliv och kyrkoår

Fjärde delen:

 1. Att vara Pilgrimsförsamling
 2. Lunds stifts pilgrimscentrum Liberiet och Killans bönegård
 3. Organisationsplan
 4. Arbetsplan: Utvecklingsarbete för Pilgrimsvägen Skåne Blekinge
 5. Praktiska riktlinjer för leder, märkning och logotyper
 6. Kommunikationsplan
 7. Kartor och information
 8. Utbildning

 

 

 

 

Pilgrimsvandra i Lunds stift - Skåne och Blekinge

Ständigt nya vandringar erbjuds för den som är intresserad av att vandra som pilgrim i Lunds stift. Besök vårt kalendarium och låt dig inspireras.

Pilgrimskatekumenat och medvandrarskap 2018-19

Anmäl dig till pilgrimskatekumenat eller medvandrarskap 2018-19. Möjligheter för dig som söker andlig fördjupning och växande. Läs mer om vad de olika grupperna innebär här.

Pilgrimscentrum Lund - Pilgrimsplats Liberiet

Välkommen till Pilgrimscentrum vid Lunds domkyrka. Här hittar du aktuella program för vandringar och annat.