Yttre och inre vandring

Att bryta upp och ge sig av mot en helig plats.

Den yttre vandringen innebär att pilgrimen bryter upp och ger sig av för att vandra mot ett mål. Många vet på förhand vart de är på väg. Pilgrimsmålet kan ligga långt borta som Santiago de Compostela i Spanien, Rom, Assisi och Nidaros i Norge eller nära som  S:t Olof på Österlen eller S:t Ibb på Ven. Vandringen mot ett yttre pilgrimsmål är viktig och det är den som andra kan se.  Men samtidigt är denna yttre vandring bara ett redskap för den viktigaste vandringen som sker inne i pilgrimens innersta. Den osynliga vandringen in mot den plats i varje människas innersta, som vetter mot himlen.

Romanska bågar – Tomas Tranströmer

Inne i den väldiga romanska kyrkan
trängdes turisterna i halvmörkret.
Valv gapade bakom valv och ingen överblick.
Några ljuslågor fladdrade.
En ängel utan ansikte omfamnade mig
och viskade genom hela kroppen:
”Skäms inte för att du är människa, var stolt!
Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt.
Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.”
Jag var blind av tårar
och föstes ut på den solsjudande
piazzan tillsammans med Mr och Mrs Jones,
Herr Tanaka och Signora Sabatini,
och inne i dem alla öppnade sig valv bakom valv oändligt.

Ur diktsamlingen ”För levande och döda ” (1989)