Pilgrim’s Walk for Future

 

Vandra för klimatet

I november 2021 är det planerat att FN:s klimatmöte Cop26 ska hållas i Glasgow.

Klimatförändringarna utgör den största utmaningen som mänskligheten står inför. För att kunna säkra jordens framtid behöver vi minska jordens uppvärmning, uppnå en hållbar omställning, skapa klimaträttvisa och skydda den biologiska mångfalden. Dessa utmaningar handlar inte bara om att förmå experter, industri och politiker att hitta tekniska lösningar som minskar utsläppen. Utmaningen berör oss alla på djupet, den är existentiell och andlig.

2015 slöt världens länder klimatavtalet i Paris, där man enades om att tillsammans minska jordens uppvärmning. Sedan dess har mycket hänt, men långt ifrån tillräckligt, och utvecklingen går fortfarande i fel riktning. Koldioxidutsläppen har ökat istället för att minska i världen. Därför gäller det att “hålla i och att hålla ut”. Kyrkan har en viktig uppgift. Tillsammans med andra aktörer kan kyrkan inspirera till ett uthålligt engagemang och aktivera människor i klimatfrågor lokalt, regionalt och internationellt. Därför vill vi inbjuda alla som vill till att reflektera över vad den kristna tron kan bidra med i klimatarbetet – men också vad klimatkrisen kan innebära för vår förståelse av den kristna tron.

Vandringen har ofta varit ett uttryck för en rörelse som vill uppmärksamma ett problem och åstadkomma förändring. Vandringen bjuder in människor att ansluta sig, bryta upp och söka en gemensam framtid. Vandringen handlar också om inre förvandling. I vandringen skalas livet ner till det nödvändigaste och viktigaste.  Pilgrimsvandringen ger uttryck för ett liv som både i yttre och inre mening kan representera ett hållbarhetsideal. Det kan det göra även för den som inte själv kan eller vill ge sig av på någon vandring i fysisk mening. Vi är alla en del av vandringsfolket.

 

Vandringen

Svenska kyrkan arrangerar en pilgrimsvandring från Vadstena till Glasgow. Den svenska delen av vandringen går genom Linkpings, Växjö och Lunds stift. Genom Lunds stift kommer vandringen att gå längsmed Birgittavägen från Skånes Fagerhult i norr till Malmö i söder. Just nu pågår planeringen för fullt på alla plan. Det kommer att vara möjligt att vandra med på olika sätt. Mer information hittar du på hemsidan för vandringen walkforfuture.se

Vi efterlyser personer som vill vara med och arbeta med vandringen. Vill du veta mer, kontakta Pilgrimscentrum: pilgrim@lundsdomkyrka.se.

 

Program i Lunds stift

Före, under och efter vandringen kommer det att erbjudas olika program med klimat-tema. Tanken är att engagera och involvera så många vi kan i ett engagemang för klimatet. Vi hoppas både kunna inspirera församlingarna i deras klimatarbete och att väcka engagemang i samhället.

För att skapa en process som möjliggör så mycket delaktighet och fördjupning som möjligt, och som samtidigt är anpassad till coronaläget, kommer programmet att vara indelat i tre delar:

Före vandringen: Mest digitalt och mindre möten. Föredrag som spelas in. Förberedelser inför vandringen.

Under vandringen: Program i de olika församlingarna som passeras längsmed Birgittavägen.

Efter vandringen: Kortare lokala pilgrimsvandringar med tema runtom i stiftet.

Läs mer om Lunds stifts hållbarhetsarbete här.